ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. w [ˈdəbəɫju] ინგლისური ანბანის 23-ე ასო
 2. wacky [აგ: whacky] (wack-ier, wackiest) [ˈwæki] (adj.) (ჟარგ.) გადარეული, გაბერილი, შექანებული
 3. waco [ˈweɪkoʊ] (adj.) (ჟარგონი.) ძალიან ცუდი
 4. wad [ˈwɑd] (n.) 1)ფთილა (ბამბის); ნაპტენი, ნაპენტი (მატყლის) 2)(ფულის) დახვეული შეკრულა
 5. wadding ['wɒdiŋ] (n.) ნივთების შესაფუთი თხელი მატერიალი
 6. waddington [ˈwɑdɪŋtən] (n.) სოფ. ვადინგტონი (ინგლისი, ლინკოლნშირის საგრაფო)
 7. wade [ˈweɪd] (v.) [usually + adv.] 1)გადასვლა, გადალახვა (წყლის, ტალახის და.ა.შ.) 2)(ამ.ინ.) wade in; wade into sth. შეჭრა, ჩაბმა (მაგ. ბრძოლაში) 3)(ამ. ინ.) (ჟარგ.) wade into sb. (ჟარგ.) გამოლანძღვა; wade through sth. - ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოსაწყენი და დამღლელი მუშაობა (კითხვა და.ა.შ.)
 8. wafer [ˈweɪfɝ] (n.) 1)ვაფლის ხრაშუნა ფირფიტა; ვაფლი 2)საზიარებელი კვერი 3)(გადატ.) [რაიმეს] თხელი ფირფიტა
 9. wafer-thin (adj.) სიფრიფანა, ძალიან თხელი
 10. waffle AE [ˈwɑfəɫ] BE ['wɒfl] (n.) 1)ვაფლი 2)(ბრ. ინ. არაფ.) არაფრისმომცემი საუბარი (ნაწერი და.ა.შ.)
 11. waffle AE [ˈwɑfəɫ] BE ['wɒfl] (v.) 1(ბრ-ი.) (on) (about sth.) რაიმე არაფრისმომცემის ლაპარაკი ან წერა 2)(on, over sth) (ამ-ინ. არაფორმ.) უძლურება გადაწყვეტილების მიღების დროს
 12. wag [ˈwæɡ] (n.) ხუმარა, მასხარა
 13. wagon [ˈwæɡən] ვაგონი, ოთხთვალა, ფორანი, ეტლი და.ა.შ.
 14. wagtail (n.) ბოლოქანქარა, წყალწყალა, წანწკატა
 15. wait [ˈweɪt] (vt. vi.) დაცდა, დალოდება
 16. wait for (exp.) ლოდინი
 17. waiter [ˈweɪtɝ] (n.) ოფიციანტი
 18. waitress [ˈweɪtɹəs] (n.) ქალი ოფიციანტი, მიმტანი (ქალი)
 19. wake up (exp.) გაღვიძება
 20. wake [woke, woken] [ˈweɪk] (vi.) გაღვიძება, ადგომა (საწოლიდან)
 21. walk [ˈwɑk/, /ˈwɔk] (vi.) სეირნობა, გასეირნება
 22. wall [ˈwɔɫ] (n.) კედელი
 23. wallpaper [ˈwɔɫˌpeɪpɝ] (n.) შპალიერი
 24. walnut [ˈwɔɫˌnət] (n.) [fruit] კაკალი
 25. want [ˈwɑnt/, /ˈwɔnt] (v.) სურვილი,ნდომა
 26. war [ˈwɔɹ] (n.) ომი
 27. wardrobe [ˈwɔɹˌdɹoʊb] (n.) გარდერობი
 28. warm [ˈwɔɹm] (adj.) თბილი
 29. was born (v.) დაიბადა
 30. was born (exp.) დაიბადა
 31. wasabi [ˈwɑsɑbi] (n.) იაპონური პირშუშხა, ვასაბი
 32. wash [ˈwɑʃ] (v.) პირის დაბანა
 33. wash away (v.) ჩამობანა
 34. wasp, (აგ:) yellowjacket [ˈwɑsp] (n.) [insect.] კელა, ბზიკი
  შდრ: hornet
 35. waste [ˈweɪst] (v.) 1. ფლანგვა/გაფლანგვა 2. ნარჩენები/ნაგავი
 36. watch [ˈwɑtʃ/, /ˈwɔtʃ] (v.) ყურება
 37. water [ˈwɔtɝ] (n.) წყალი
 38. water (v.) მორწყვა
 39. watermelon [ˈwɔtɝˌmɛɫən] (n.) საზამთრო
 40. waves [ˈweɪvz] (n.pl.) ტალღები
 41. wax [ˈwæks] (n.) ცვილი
 42. way of lifeცხოვრების წესი
 43. wear [wore, worn] [ˈwɛɹ] (vt.) ჩაცმა, ტარება (ტანსაცმლის)
 44. weather [ˈwɛðɝ] (n.) ამინდი
 45. wedding [ˈwɛdɪŋ] (n.) ქორწილი
 46. wednesday [ˈwɛnzˌdeɪ/, /ˈwɛnzdi] (n.) ოთხშაბათი
 47. week [ˈwik] (n.) კვირა
 48. week days (n.pl.) კვირის დღეები
 49. weekend [ˈwiˌkɛnd/, /ˈwiˌkɪnd] (n.) უქმე დღეები(შაბათი,კვირა)
 50. well [ˈwɛɫ] (adv.) კარგად
 51. 1 2 3 > >>