Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 153

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 164
ასო - V
ლექსიკონში ნათარგმნია 2405 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. vacuum cleaner (n.) მტვერსასრუტი
 2. vain [ˈveɪn] (adj.) პატივმოყვარე
 3. valid [ˈvæɫɪd] (adj.) 1)ძალის მქონე 2)(იურ.) იურიდიული ძალის მქონე
 4. value [ˈvæɫju] (n.) ფასეულობა
 5. variety [vɝˈaɪəti] (n.) მრავალფეროვნება
 6. vegetable [ˈvɛdʒtəbəɫ] (n.) ბოსტნეული
 7. vehicle [ˈvihɪkəɫ/, /ˈviɪkəɫ] (n.) სატრანსპორტო საშუალება
 8. venus [ˈvinəs] (n.) [astr.] პლანეტა ვენერა (ძვ.ქ. ასპიროზი, მთიები, ხარიპარია, ცისკრის ვარსკვლავი)
 9. version [ˈvɝʒən] (n.) ვერსია
 10. very [ˈvɛɹi] (adv.) ძალიან
 11. very close (exp.) ძალიან ახლოს
 12. victim [ˈvɪktəmz/, /ˈvɪktɪmz] (n.) მსხვერპლი
 13. violently [ˈvaɪəɫəntɫi/, /ˈvaɪɫəntɫi] (adv.) სასტიკად
 14. violin [vaɪəˈɫɪn] (n.) [mus.] ვიოლინო
 15. visit [ˈvɪzɪt] (v.) სტუმრად მისვლა
 16. volleyball [ˈvɑɫiˌbɔɫ] (n.) ფრენბურთი
 17. volunteer [ˌvɑɫənˈtɪɹ] (n.) მოხალისე
 18. vote [ˈvoʊt] (v.) ხმის მიცემა
 19. vulture [ˈvəɫtʃɝ] (n.) [bird.] სვავი, ორბი
 20. 1