Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 166

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 178

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 178
ასო - V
ლექსიკონში ნათარგმნია 2262 სიტყვა… (აუდიო 15679 Mp3)
 1. vain [ˈveɪn] (adj.) პატივმოყვარე
 2. valid [ˈvæɫɪd] (adj.) 1)ძალის მქონე 2)(იურ.) იურიდიული ძალის მქონე
 3. value [ˈvæɫju] (n.) ფასეულობა
 4. variety [vɝˈaɪəti] (n.) მრავალფეროვნება
 5. vegetable [ˈvɛdʒtəbəɫ] (n.) ბოსტნეული
 6. vehicle [ˈvihɪkəɫ/, /ˈviɪkəɫ] (n.) სატრანსპორტო საშუალება
 7. venus [ˈvinəs] (n.) [astr.] პლანეტა ვენერა (ძვ.ქ. ასპიროზი, მთიები, ხარიპარია, ცისკრის ვარსკვლავი)
 8. version [ˈvɝʒən] (n.) ვერსია
 9. very [ˈvɛɹi] (adv.) ძალიან
 10. very close (exp.) ძალიან ახლოს
 11. victim [ˈvɪktəmz/, /ˈvɪktɪmz] (n.) მსხვერპლი
 12. violently [ˈvaɪəɫəntɫi/, /ˈvaɪɫəntɫi] (adv.) სასტიკად
 13. visit [ˈvɪzɪt] (v.) სტუმრად მისვლა
 14. volleyball [ˈvɑɫiˌbɔɫ] (n.) ფრენბურთი
 15. volunteer [ˌvɑɫənˈtɪɹ] (n.) მოხალისე
 16. vote [ˈvoʊt] (v.) ხმის მიცემა
 17. vulture [ˈvəɫtʃɝ] (n.) [bird.] სვავი, ორბი
 18. 1