ლექსიკონში ნათარგმნია 2232 სიტყვა… (აუდიო 15730 Mp3)
 1. vain [ˈveɪn] (adj.) პატივმოყვარე
 2. valid [ˈvæɫɪd] (adj.) 1)ძალის მქონე 2)(იურ.) იურიდიული ძალის მქონე
 3. value [ˈvæɫju] (n.) ფასეულობა
 4. variety [vɝˈaɪəti] (n.) მრავალფეროვნება
 5. vegetable [ˈvɛdʒtəbəɫ] (n.) ბოსტნეული
 6. vehicle [ˈvihɪkəɫ/, /ˈviɪkəɫ] (n.) სატრანსპორტო საშუალება
 7. venus [ˈvinəs] (n.) [astr.] პლანეტა ვენერა
 8. version [ˈvɝʒən] (n.) ვერსია
 9. very [ˈvɛɹi] (adv.) ძალიან
 10. very close (exp.) ძალიან ახლოს
 11. victim [ˈvɪktəmz/, /ˈvɪktɪmz] (n.) მსხვერპლი
 12. violently [ˈvaɪəɫəntɫi/, /ˈvaɪɫəntɫi] (adv.) სასტიკად
 13. visit [ˈvɪzɪt] (v.) სტუმრად მისვლა
 14. volleyball [ˈvɑɫiˌbɔɫ] (n.) ფრენბურთი
 15. volunteer [ˌvɑɫənˈtɪɹ] (n.) მოხალისე
 16. vote [ˈvoʊt] (v.) ხმის მიცემა
 17. vulture [ˈvəɫtʃɝ] (n.) [bird.] სვავი, ორბი
 18. 1