ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. face [ˈfeɪs] (n.) სახე
 2. factory [ˈfæktɝi] (n.) ქარხანა
 3. faithful [ˈfeɪθfəɫ] (adj.) მადლიერი
 4. falcon [ˈfæɫkən] (n.) შავარდენი
 5. fall [ˈfɑɫ/, /ˈfɔɫ] (v.) დაცემა
 6. family [ˈfæməɫi/, /ˈfæmɫi] (n.) ოჯახი
 7. famous [ˈfeɪməs] (adj.) ცნობილი
 8. far [ˈfɑɹ] (adj.) შორეული, შორს
 9. far away (exp.) შორს
 10. farm [ˈfɑɹm] (n.) ფერმა
 11. farmer [ˈfɑɹmɝ] (n.) [profess.] ფერმერი
 12. fastest-growing (adj.) სწრაფად მზარდი
 13. father [ˈfɑðɝ] (n.) მამა
 14. favorite [ˈfeɪvɝɪt/, /ˈfeɪvɹət] (adj.) გამორჩეულად საყვარელი
 15. favour [ˈfeɪvɝ] (adj.) სასურველი (რამ)
 16. favourite [ˈfeɪvɝɪt] (adj.) გამორჩეულად საყვარელი; ფავორიტი
 17. fear [ˈfɪɹ] (adj.) 1.შიში 2.სამართლიანი
 18. february [ˈfɛbjəˌwɛɹi/, /ˈfɛbɹuˌɛɹi] (n.) თებერვალი
 19. feed [ˈfid] (v.) კვება, გამოკვება
 20. feel [ˈfiɫ] (v.) გასინჯვა
 21. feet [ˈfit] (n.pl.) ტერფები
 22. fence [ˈfɛns] (n.) ღობე
 23. fennel [ˈfɛnəɫ] (n.) [vegetable.] კამა
 24. few [ˈfju] ცოტა
  few should be used only with nouns we can count, such as apples, pens, or days while less should be used with nouns we can’t count, such as math, water, or beauty.
  Ex: She had fewer problems [not few]
 25. fewer [ˈfjuɝ] ცოტა, ცოტაოდენი
  (გამოიყენება უთვლად არსებით სახელებთან)
 26. fiance [ˌfiˌɑnˈseɪ/, /fiˈɑnˌseɪ] (n.) საქმრო
 27. field [ˈfiɫd] (n.) ველი
 28. fifteen [ˈfɪfˈtin/, /fɪfˈtin] (num.) თხუთმეტი
 29. fifth [ˈfɪfθ/, /ˈfɪθ] (num.) მეხუთე
 30. fifty [ˈfɪfti] (num.) ორმოცდაათი
 31. fig [ˈfɪɡ] (n.) [fruit.] ლეღვი
 32. fight [ˈfaɪt] (n.) ბრძოლა
 33. file [ˈfaɪɫ] (n.) 1)(საბუთის ჩასადები) ფაილი 2)(კომპიუტერის) ფაილი
 34. fill [ˈfɪɫ] (v.) დაპლომბვა ( კბილის)
 35. filthy [ˈfɪɫθi] (adj.) ბინძური,ჭუჭყიანი
 36. find it hard (id.) მიიჩნიო რთულად
 37. fine [ˈfaɪn] (adj.) კარგი, მშრალი (ამინდი)
 38. finish [ˈfɪnɪʃ] (v.) დამთავრება
 39. fir-tree (n.) ნაძვი
 40. fire-engine (n.) სახანძრო მანქანა
 41. fire-tree (n.) ნაძვი
 42. firefly [ˈfaɪɝˌfɫaɪ] (n.) [insect.] ციცინათელა
 43. fireman [ˈfaɪɹmən] (n.) [profess.] მეხანძრე
 44. firm [ˈfɝm] (n.) ფირმა
 45. first [ˈfɝst] (num.) პირველი
 46. fish [ˈfɪʃ] (n.) თევზი
 47. fisherman [ˈfɪʃɝˌmæn/, /ˈfɪʃɝmən] (n.) [profess.] მეთევზე
 48. fit [ˈfɪt] (v.) მორგება (ტანსაცმლის...)
 49. five [ˈfaɪv] (num.) ხუთი
 50. flag [ˈfɫæɡ] (n.) დროშა
 51. 1 2 3 > >>