Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/bilingua.ge/httpdocs/SEO/seolibrary.php on line 173
ასო - K
ლექსიკონში ნათარგმნია 2384 სიტყვა… (აუდიო 14708 Mp3)
 1. curbside, kerbside AE [ˈkɝrbˌsaɪd] BE [ˈkɝbˌsaɪd] (n.) ტროტუარის მხარე(ს), ტროტუარის პირი
 2. kინგლისური ანბანის მე-11 ასო
 3. kaftan ['kæftæn] (n.) (აგ: caftan) კაფტანი
 4. kale [ˈkeɪɫ] (n.) ერთგვარი კომბოსტო
 5. kaleidoscope [kəˈɫaɪdəˌskoʊp] (n.) კალეიდოსკოპი
  kaleidoscopic - კალეიდოსკოპური
 6. kamikaze [ˌkɑməˈkɑzi] (adj.) (იაპ.) (გამოიყენება, როგორც ზედსართავი) თვითმკვლელური…, „კამიკაძესავით…“
  a kamikaze attack
  a kamikaze pilot
 7. kangaroo [ˌkæŋɡɝˈu] (n.) კენგურუ
 8. kangaroo court (n.) [dissaproving] უსამართლო სასამართლო
 9. kangaroos [ˌkæŋɡɝˈuz] (n.pl.) კენგურუები
 10. kaolin [ˈkaʊɫɪn/, /ˈkeɪoʊɫɪn] (n.) ერთგვარი წებო
 11. kapok, 'keɪpɒk ['keɪpa:k] (n.) „კაპოკი“ - ბამბის ხის ნაყოფი, საჩურთი
 12. karaoke [ˌkɛɹiˈoʊki] (n.) კარაოკე
 13. karat [ˈkɛɹət] (n.) კარატი (200 მგ.)
 14. karate [kɝˈɑti] (mod.) (იაპ: 空手) კარატე (ერთ-ერთი იაპონური ორთაბრძოლის სისტემა)
 15. karma [ˈkɑɹmə] (n.) „კარმა“ - (ბუდიზმსა და ინდუიზმში) ადამიანის მიერ ჩადენილი კარგი და ცუდი საქმეები, რომელიც ზეგავლენას მოახდენს მის მომავალ ცხოვრებაზე
 16. kate [ˈkeɪt] (n.) ქეთი, ქეით-ი, ქეთევანი, ქეთო
 17. katydid [ˈkeɪtiˌdɪd] (n.) [insect.] კუტკალია
 18. kayak [ˈkaɪæk] (n.) „კაიაკი“ - ერთგვარი ნავი, გამოიყენება ნიჩბოსნობაში
 19. KC [,keɪ\'si:] (n.) (King's Counsel) ადვოკატის უმაღლესი დონე - წოდება, რომელიც საშუალებას აძლევს ადვოკატს გამოვიდეს მთავრობის სახელით Court of Law-ში (შდრ: QC)
 20. kebab [kəˈbɑb] (n.) ქაბაბი
 21. keel [ˈkiɫ] (n.) [ship.] (გემთმშენებლობაში) კილი (გემის ფსკერის ძირითადი კოჭი, რომელიც გადებულია მთელ სიგრძეზე)
 22. keen [ˈkin] (adj.) 1)(esp. BrE. (~to do sth.) | (~that.) | (~on doing sth.) მოწადინებული 2)(BrE. informal) (გადატ.) დაინტერესებული 3)[only before noun] სხარტი (გონება, ინტელექტი და.ა.შ.) 4)[usually before noun] ღრმა (მაგ. შეგრძნება, ინტერესი), მახვილი (მაგ. მზერა, ყნოსვა და.ა.შ.)
 23. keep [ˈkip] (v.) [irreg.] [kept, kept] (აგ. დამხმარე ზმნა) 1)ჭერა, ქონა, თანქონა 2)ყოლა 3)მიღება 4)გაგრძელება 5)შეყოვნება 6)შენახვა 7)დაცვა-დაფარვა
  to keep secret - საიდუმლოს ქონა, საიდუმლოს შენახვა
 24. keep (v.) შენახვა, ქონა
 25. keeper [ˈkipɝ] (n.) მომვლელი
 26. keepsake [ˈkipˌseɪk] (n.) სახსოვარი, სახსოვარი საჩუქარი
 27. keg [ˈkɛɡ] (n.) ლუდის კასრი (როგორც წესი ლითონისგან გაკეთებული)
 28. kelp [ˈkɛɫp] (n.) ზღვის კომბოსტო
 29. kelps [ˈkɛɫps] (n.pl.) ზღვის კომბოსტოები
 30. kelvin [ˈkɛɫvən/, /ˈkɛɫvɪn] (n.) სითბოს საზომი ერთეული, 1 კელვინი = 1 ცელსიუსს
 31. ken [ˈkɛn] (n.) გონების საწიერი
 32. kennel [ˈkɛnəɫ] (n.) ძაღლის ქოხი
 33. kerb [ˈkɝb] (n.) თლილი ქვით მოპირკეთებული ტროტუარი
 34. kerb crawling (n.) (კრიმინალი) მეძავის მოსაძებნ-ასაყვანად მანქანის ნელა, ტროტუარის გასწვრივ ტარება
 35. kerchief [ˈkɝtʃəf] (n.) ბენდენა
 36. kerfufle AE [kar'fʌfl] BE [ka'fʌfl] (n.) [informal] ალიაქოთი, რა ერთი ამბავი
 37. kernel [ˈkɝnəɫ] (n.) 1)(ნაყოფის) გული 2)(საკითხის) არსი
 38. kerosene [ˈkɛɹəˌsin] (n.) ნავთი
 39. ketch [ˈkɛtʃ] (n.) ერთგვარი ორანძიანი ნავი
 40. ketchup [ˈkɛtʃəp] (n.) კეჩუპი
 41. kettle [ˈkɛtəɫ] (n.) ჩაიდანი
 42. key [ˈki] (n.) 1)გასაღები 2)(კომპ.) ღილაკი, კლავიში 3)კლავიში 4)(მუსიკალური) გასაღები 5)პასუხების ცხრილი
 43. keyboard [ˈkiˌbɔɹd] (n.) კომპიუტერის კლავიატურა
 44. keyhole [ˈkiˌhoʊɫ] (n.) გასაღების ჭუჭრუტანა
 45. keynote [ˈkiˌnoʊt] (n.) (სიტყვით გამოსვლის, თემის, წიგნის და.ა.შ.) დედაარსი
 46. kind [ˈkaɪnd] (adj.) კეთილი
 47. kinds of (exp.) სახეობა
 48. king [ˈkɪŋ] (n.) [profess.] მეფე, ხელმწიფე
 49. kiss [ˈkɪs] (v.) კოცნა
 50. kitchen [ˈkɪtʃən] (n.) სამზარეულო
 51. 1 2 > >>