ლექსიკონში ნათარგმნია 2232 სიტყვა… (აუდიო 15730 Mp3)
 1. c [ˈsi] ინგლისური ალფაბეტის მე-3 ასო
 2. cab [ˈkæb] (n.) 1)ტაქსი 2)მძღოლის ადგილი
 3. cabal AE [kəˈbɑɫ] BE [kə'bæl] (n.) [formal, usually disapproving] შეთქმულთა ჯგუფი, რომელთა მიზანია ხელისუფლების ხელში ჩაგდება
 4. cabaret AE [ˌkæbɝˈeɪ] BE [kæbərei] (n.) კაბარე
 5. cabbage [ˈkæbədʒ/, /ˈkæbɪdʒ] (n.) [bot] კომბსტო
 6. cabbages [ˈkæbɪdʒɪz] (n.pl.) [bot] კომბოსტოები
 7. cabbie [pl. ies] [ˈkæbi] (n.) ტაქსის მძღოლი, ტაქსისტი
 8. cabby [pl. ies] [ˈkæbi] (n.) [informal] ტაქსის მძღოლი, ტაქსისტი
 9. cabin [ˈkæbən] (n.) 1)კაიუტა (მაგ. იახტაზე) 2)ქოხი
 10. cabin boy (n.) გემზე მსახურად მომუშავე ყმაწვილი
 11. cabin crew (n.) თვითმფრინავის ეკიპაჟი
 12. cactus [ˈkæktəs] (n.) კაქტუსი
 13. cafe [kæˈfeɪ/, /kəˈfeɪ] (n.) კაფე
 14. cage [ˈkeɪdʒ] (n.) გალია
 15. cagey [ˈkeɪdʒi] (adj.) იდუმალი
 16. cake [ˈkeɪk] (n.) ნამცხვარი, ტორტი
 17. call [ˈkɔɫ] (n.) ექიმის სატელეფონო გამოძახება
 18. called [ˈkɔɫd] (v.) ჰქვია, ეწოდება, ეძახიან
 19. camel [ˈkæməɫ] (n.) აქლემი
 20. cameraman [ˈkæmɝəmən] (n.) [profess.] 1)ფოტოგრაფი, ფოტოოპერატორი 2)ტელეოპერატორი, კინოოპერატორი
 21. canary [kəˈnɛɹi] (n.) [bird.] კანარის ჩიტი
 22. cancer [ˈkænsɝ] (n.) კიბო
 23. candle [ˈkændəɫ] (n.) სანთელი
 24. candy [ˈkændi] (n.) კანფეტი
 25. canoe [kəˈnu] (n.) კანოე (ინდიელთა ნავი)
 26. cap [ˈkæp] (n.) კეპი
 27. captive [ˈkæptɪv] (n.) ტყვე
 28. captives [ˈkæptɪvz] (n.pl.) ტყვეები
 29. car [ˈkɑɹ] (n.) მანქანა
 30. care [ˈkɛɹ] (v.) მოვლა, ზრუნვა,
 31. care about (exp.) ზრუნვა
 32. carefully [ˈkɛɹfəɫi] (adj.) ფრთხილად, დიდი სიფრთხილით.
 33. carp [ˈkɑɹp] (n.) [zool.] კობრი (თევზის სახეობა)
 34. carpenter [ˈkɑɹpəntɝ] (n.) [profess.] ხურო, დურგალი
 35. carpenter's plane (n.) შალაშინი
 36. carpenter\'s plane (n.) შალაშინი
 37. carpet [ˈkɑɹpət] (n.) ხალიჩა
 38. carrot [ˈkæɹət/, /ˈkɛɹət] (n.) სტაფილო
 39. carry on (v.) გაგრძელება
 40. castle [ˈkæsəɫ] (n.) ციხესიმაგრე
 41. cat [ˈkæt] (n.) კატა
 42. catch(caught, caught) [ˈkætʃ] (vt.) დაჭერა
 43. caterpillar [ˈkætəˌpɪɫɝ/, /ˈkætɝˌpɪɫɝ] (n.) [insect.] მუხლუხო
 44. catfish [ˈkætˌfɪʃ] (n.) [zool.] ლოქო, ღლავი
 45. cauliflower [ˈkɑɫəˌfɫaʊɝ] (n.) ყვავილოვანი კომბოსტო
 46. caviar [ˈkæviˌɑɹ] (n.) [cook.] ხიზილალა
 47. ceiling [ˈsiɫɪŋ] (n.) ჭერი
 48. celebrate [ˈsɛɫəˌbɹeɪt] (v.) სადღესასწაულოდ აღნიშვნა
 49. celebration [ˌsɛɫəˈbɹeɪʃən] (n.) ზეიმი
 50. celery [ˈsɛɫɝi] (n.) ნიახური
 51. 1 2 3 4 > >>