1 ხაზი

1

2

3

丿

4

5

6

2 ხაზი

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 ხაზი

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 ხაზი

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 ხაზი

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 ხაზი

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 ხაზი

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 ხაზი

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 ხაზი

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 ხაზი

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 ხაზი

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 ხაზი

201

202

203

204

13 ხაზი

205

206

207

208

14 ხაზი

209

210

15 ხაზი

211

16 ხაზი

212

213

213

17 ხაზი

214

                                   
სულ გამოიყენება 5066 კანჯი. ლექსიკონში ნათარგმნია 35474 სიტყვა. აუდიო 2562 Mp3
 • გამოყენებული ფერები
  • კჲოოიკუ (1006 კანჯის-იეროგლიფისგან შემდგარი ცხრილი, რომელსაც სწავლობენ პირველ ეტაპზე)
  • ჯოოჲოო (კჲოოიკუ კანჯის დამატებული 945 კანჯის-იეროგლიფისგან შემდგარი ცხრილი, რომელსაც სწავლობენ მეორე ეტაპზე ანუ სულ 1006+940=1950 კანჯი-იეროგლიფი)
  • ჯინმეიჲოო (300-მდე კანჯი-იეროგლიფის ცხრილი, რომელიც ჯოოჲოო კანჯისთან ერთად გამოიყენება სახელების და გვარების დასაწერად)
  • კოკუჯი (იაპონელების მიერ შექმნილი კანჯის (მათი ნაწილი შედის ჯოოჲოო და ჯინმეიჲოო ცხრილში))
  • ჰჲოოგაიჯი (დანარჩენი კანჯი-იეროგლიფები)
 • რა არის იეროგლიფის რადიკალი (გასაღები)
  • ძველჩინურ სიტყვებში იეროგლიფები ჯგუფებად იყვნენ გაერთიანებულნი, მაგ. ერთ ჯგუფში შედიოდნენ წყალთან დაკავშირებული სიტყვები (ყველაფერი რაც სველია, წყალს შეიცავს, ჟონავს და.ა.შ), მეორე ჯგუფში ხესთან დაკავშირებული სიტყვები (ხისგან გაკეთებული ნივთები, ხის ჯიშები და.ა.შ).
  • იეროგლიფის ამა თუ იმ ჯგუფისადმი მიკუთვნებას ახდენდნენ მასში შემავალი ელემენტის (დეტერმინატივი) მიხედვით.
  • ამ ელემენტის ფუნქციად გადაიქცა ლექსიკონში მისი ადგილის მიხედვით იეროგლიფის პოვნა. იეროგლიფის ამ ნაწილს რადიკალი (გასაღები) ეწოდება.
  • XVII საუკუნეში რადიკალების რაოდენობა 214-მდე ავიდა და ამ სახით ჩვენს დრომდე მოაღწია.
  • რადიკალებმა ნაწილობრივ შეინარჩუნეს იდეოგრაფული მნიშვნელობა, ხოლო ზოგჯერ ეს მნიშვნელობა დაკარგულია.
   • მაგ:
   • 花 - ყვავილი → რადიკალი - ბალახი 艹 (კავშირი არის)
   • 荷 - ტვირთი → რადიკალი - ბალახი 艹 (კავშირი არ არის)
  • ზოგიერთმა რადიკალმა დაკარგა დამოუკიდებელი მნიშვნელობა და ცალკე აღარ იხმარება.
   • მაგ:
   • 凵 - გახსნილი ყუთი.
  • ზოგიერთ რადიკალს აქვს ორი მოხაზულება.
   • მაგ:
   • 心 და 忄
   • 人 და 亻
   • 巛 და 川
   • და.ა.შ.
  • რადიკალები არის ძლიერები, რომლებიც მრავალ იეროგლიფს აერთიანებენ. ისინი როცა იეროგლიფის ელემენტს წარმოადგენენ, თითქმის ყოველთვის რადიკალის როლში გვევლინებიან. სუსტები (იეროგლიფების შედარებით ნაკლები რიცხვით).
 • იეროგლიფის მოძებნის წესები
  • ლექსიკონებში იეროგლიფები ჯგუფებად არიან განლაგებულნი. თითოეულ ჯგუფში შედიან ნიშნები, რომელთაც აქვთ ერთნაირი იეროგლიფური ელემენტი, რომელსაც რადიკალი ეწოდება. რადიკალები შეტანილნი არიან რადიკალების ცხრილში და განლაგებულნი არიან რადიკალში ხაზების რიცხვის ზრდის მიხედვით. ცხრილში 214 რადიკალია (რადიკალია). თითოეულს მინიჭებული აქვს გარკვეული ნომერი. იმისათვის რომ ესა თუ ის იეროგლიფი ლექსიკონში ვიპოვოთ, აუცილებელია ჯერ მოვნახოთ (რადიკალის ნომრის მიხედვით) შესაბამისი ჯგუფი, ხოლო შემდეგ ამ ჯგუფში შესაბამისი იეროგლიფი.
  • ლექსიკონში რომ ვიპოვნოთ იეროგლიფი და მისი მნიშვნელობა უნდა გავიაროთ შემდეგი ეტაპები.
   • შევამოწმოთ, თვითონ მთელი იეროგლიფი ხომ არ არის რადიკალი. ამისთვის დავთვალოთ მასში შემავალი ხაზების რაოდენობა და ვნახოთ 214 რადიკალის ცხრილში (რადიკალების ცხრილში). მაგ: იეროგლიფი 金 შედგება 8 ხაზისგან, რადიკალების ცხრილში ვნახავთ რომ ამ იეროგლიფს აქვს №167, შემდეგ დავაკლიკავთ 金-ს და ჩამოშლილ კანჯი-იეროგლიფებკიდევ ერთხელ დაკლიკებით ვნახავთ მის ჟღერადობას და მნიშვნელობას.
   • თუ მთლიანი იეროგლიფი არ წარმოადგენს რადიკალს, განვსაზღვროთ იეროგლიფის რომელი ელემენტია რადიკალი.
 • იეროგლიფში რადიკალის პოვნა
  • რადიკალი იეროგლიფში შეიძლება იყოს
   • 休 - მარცხნივ, ამ მდებარეობას ჰქვია  へん
   • 切 - მარჯვნივ, ამ მდებარეობას ჰქვია  つくり
   • 安 - ზემოდან, ამ მდებარეობას ჰქვია   かんむり
   • 基 - ქვემოდან, ამ მდებარეობას ჰქვია  あし
   • 広 - ზემოდან და მარცხნიდან, ამ მდებარეობას ჰქვია  たれ
   • 道 - მარცხნიდან და ქვემოდან, ამ მდებარეობას ჰქვია  にょう
   • 困 - ოთხივე მხრიდან, ამ მდებარეობას ჰქვია かまえ
   • 間 - გვერდიდან და ზემოდან
   • 術 - გვერდიდან 
   • 気 - ზემოდან და მარჯვნივ
   • 区 - მარცხნიდან და ზემოთ-ქვემოთ
  • თუ იეროგლიფში ისეთი რადიკალია, რომელიც ორი ან რამდენიმე მხრიდან აკრავს იეროგლიფს, მაშინ რადიკალად ის ითვლება. შემდეგ დავთვლით დამატებითი ხაზების რაოდენობას და მოვძებნით იეროგლიფს.
   • მაგ.
   • იეროგლიფი: 困 რადიკალია 囗 31.0 შიგნით ჩახაზული ფიგურა შედგება 4 ხაზისგან. ე.ი იეროგლიფს ვეძებთ 31.4. ქვეცხრილში.
  • თუ იეროგლიფი, ორი ჰორიზონტალურად განლაგებული ელემენტისაგან შედგება, რომლებიდანაც ორივე რადიკალია, მაშინ როგორც წესი, უპირატესობა ენიჭება მარცხენა ელემენტს.
   • მაგ:
   • 明 იეროგლიფი შედგება ორი ელემენტისგან, აქედან რადიკალია: 日 72.0 და შესაბამისად იეროგლიფიც უნდა მოვძებნოთ 72.4 ქვეცხრილში, რადგან 月 - ოთხ ხაზს შეიცავს.
  • თუ ასეთ იეროგლიფში, მარცხენა ელემენტი არ არის რადიკალი, ანდა მარცხენა ელემენტის ქვეცხრილში იეროგლიფი ვერ ვიპოვნეთ, მაშინ რადიკალად გამოდის მარჯვენა ელემენტი და იეროგლიფიც შესაბამისი რადიკალის მიხედვით უნდა ვეძიოთ.
   • მაგ:
   • 願 - რადიკალია მარჯვენა ელემენტი
   • 酒 - რადიკალის როლში გამოდის მარჯვენა ელემენტი: 酉 164.0 მიუხედავად იმისა, რომ მარჯვენა ელემენტი氵 85.0-ც რადიკალია.
  • თუ იეროგლიფი, ორი ვერტიკალურად განლაგებული ელემენტისაგან შედგება, რომლებიდანაც ორივე რადიკალია, მაშინ უპირატესობა ენიჭება ზემოთა ელემენტს.
   • მაგ:
   • 家 40.7 (რადიკალია 宀 40.0)
   • 宛 ნომერია, 40.5 რადიკალის როლში გამოდის  宀(თუმცა ორი დანარჩენი ელემენტი 夕 და 卩, ცალკე რადიკალებია)
  • შესაბამისად, თუ ზემოთა ელემენტი რადიკალს არ წარმოადგენს ან ქვეცხრილში იეროგლიფი არაა, რადიკალია ქვემოთა ელემენტი:
   • მაგ:
   • 忠 61.4 - აქედან რადიკალია: 心 61.0
  • თვითონ რადიკალები (214 რადიკალი) ცხრილში განლაგებულნი არიან დაწერისათვის საჭირო ხაზების რაოდენობის მიხედვით. (1 ხაზიდან 17 ხაზამდე).
  • იეროგლიფის რადიკალისათვის ნომერის მინიჭება დასავლური ტრადიციაა, შესწავლის გასაადვილებლად, თვითონ იაპონიაში გამოშვებულ ლექსიკონებში რადიკალებს ნომერი არ აქვთ.
  • ამასთანავე ხაზების რაოდენობის დათვლისას უნდა გვახსოვდეს, რომ ხაზი, ეს ის ელემენტია, რომელიც საწერი ინსტრუმენტის ერთი მოსმით იწერება. ისე რომ ინსტრუმენტი ფურცელს არ მოვწყვიტოთ და მისი მხოლოდ მაღლიდან დაბლა და მარცხნიდან მარჯვნივ მოძრაობა შეიძლებოდეს.
   • მაგ. იეროგლიფი
   • 山 - სამ ხაზს შეიცავს:   ┃, ∟ და ❘
   • 九 - ორ ხაზს შეიცავს: 丿 და 乙
  • ვცადოთ და დავთვალოთ ხაზების რაოდენობა შემდეგ იეროგლიფებში:
   • 目 - თვალი (5)
   • 月 - მთვარე (4)
   • 弓 - მშვილდი (3)
   • და.ა.შ.
  • შენიშვნა: “კანა”-ს ნიშნები, რომლებიც იეროგლიფების შემადგენლობაში არიან, ან მის შემდეგ დგანან, ხაზების რაოდენობაზე გავლენას არ ახდენენ.
  • ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ რადიკალს დამატებულ ხაზების რიცხვში შესაძლოა ვარიანტები:
   • მაგ:
   • 母 4 ან 5 ხაზი.
  • ამიტომ თუ რომელიმე იეროგლიფის პოვნა არ ხერხდება, ერთი ხაზით ზედმეტ ან ერთი ხაზით ნაკლებ ცხრილშიც უნდა მოვძებნოთ.
  • იეროგლიფის ჟღერადობა (ტრანსკიპცია) მოცემულია კანას ნიშნებით.
 • 々 - რედუპლიკაციის ნიშანი, ასახავს იეროგლიფის განმეორებას.