ლექსიკონში ნათარგმნია 2242 სიტყვა… (აუდიო 0 Mp3)
 1. gain [ˈɡeɪn] (v.) მოპოვება
 2. garden [ˈɡɑɹdən] (n.) ბაღი. v. მებაღეობა (პროცესი)
 3. gardener [ˈɡɑɹdənɝ] (n.) მებაღე
 4. garlic [ˈɡɑɹɫɪk] (n.) ნიორი
 5. gas stove (n.) გაზქურა
 6. gasp [ˈɡæsp] (v.) მიხვედრა-გამოცნობა
 7. gate [ˈɡeɪt] (n.) ჭიშკარი
 8. gave verdict (id.) განაჩენის გამოტანა
 9. geese [ˈɡis] (n.pl.) ბატები
 10. generations [ˌdʒɛnɝˈeɪʃənz] (n.) თაობები
 11. generous [ˈdʒɛnɝəs] (adj.) გულუხვი, ხელგაშლილი
 12. georgia [ˈdʒɔɹdʒə] (n.) საქართველო
 13. georgian [ˈdʒɔɹdʒən] (n.) ქართველი
 14. get [ˈɡɛt/, /ˈɡɪt] (v.) მიღება
 15. get better (exp.) გაუმჯობესება, მოკეთება
 16. get dark (exp.) დაბნელება
 17. get in (v.) შესვლა
 18. get light (exp.) ინათებს
 19. get light (exp.) ინათებს
 20. get mark (exp.) ნიშნის მიღება
 21. get off (exp.) ჩასვლა(ავტობუსიდან)
 22. get on (exp.) ასვლა (ავტობუსში)
 23. get on (well) (id.) კარგად შეწყობა, კარგი ურთიერთობის ქონა
 24. get rid of (id.) თავიდან მოცილება/მოშორება
 25. get together (exp.) შეკრება
 26. get up (v.) ადგომა, წამოდგომა
 27. gift [ˈɡɪft] (n.) საჩუქარი
 28. ginger [ˈdʒɪndʒɝ] (n.) ჯანჯაფილი
 29. giraffe [dʒɝˈæf] (num.) [mammal.] ჟირაფი
 30. girl [ˈɡɝɫ] (n.) გოგო
 31. give [ˈɡɪv] (v.) მიცემა
 32. give an injectionინექციის გაკეთება
 33. give away (v.) გაცემა
 34. glad [ˈɡɫæd] (v.) გიხაროდეს; იყო მოხარული
 35. glass [ˈɡɫæs] (n.) ჭიქა
 36. gloomy [ˈɡɫumi] (adj.) მოქუფრული
 37. gnat [ˈnæt] (n.) [insect.] 1)კოღო 2)ქინქლა, მუმლი
 38. go [ˈɡoʊ] (v.) სიარული
 39. go in (exp.) მონაწილეობის მიღება (შეჯიბრებაში)
 40. go out (id.) 1. გარეთ გასვლა 2. პაემანზე წასვლა
 41. go upაწევა (ითქმის თეატრის ფარდაზე)
 42. goat [ˈɡoʊt] (n.) თხა
 43. golden [ˈɡoʊɫdən] (adj.) [colour] ოქროსფერი, ოქრო
 44. goldfinch [ˈɡoʊɫdˌfɪntʃ] (n.) [bird.] ჩიტბატონა
 45. goldfish [ˈɡoʊɫdˌfɪʃ] (n.) [zool.] ოქროს თევზი
 46. good [ˈɡʊd/, /ɡɪd] (adj.) კარგი
 47. good-morning (exp.) დილამშვიდობისა
 48. goodbye [ˌɡʊdˈbaɪ] (int.) ნახვამდის
 49. goose [ˈɡus] (n.) ბატი
 50. gooseberry [ˈɡusˌbɛɹi] (n.) [fruit.] ხურტკმელი
 51. 1 2 > >>