ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. t (letter) ესპანური ანბანის ოცდამეერთე ასო
 2. taba (f) კოჭი (კოჭის ძვალი)
 3. tabacalera (f) მეთამბაქოვე (თამბაქოს მომყვანი, დამამზადებელი ან გამყიდველი)
 4. tabaco (m) თამბაქო
 5. tábano (m) ხარაბუზა
 6. tabaque (m) დაწნული კალათი
 7. tabaquería (f) თამბაქოს მაღაზია
 8. tabaquismo (m) თამბაქოს მოწევა, სიგარეტის წევა
 9. Tabasco (prop) ტაბასკო - მექსიკის შტატი
 10. taberna (f) ტავერნა, დუქანი
 11. también (adv) ასევე
 12. tasa (f) გადასახადი
 13. te (pron) შენთვის
 14. te (pron) შენ, თვით
 15. tipo (m) ტიპი
 16. tirar (vt) გადაგდება
 17. tomamos (v) ჩვენ ვიღებთ
 18. tomar (v) აღება
 19. trabajar (v) მუშაობა
 20. tranvía (m) ტრამვაი
 21. traviesa (f) ცელქი
 22. truco (m) ტრიუკი
 23. (pron) შენ
1