ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. padres (id.) მშობლები
 2. página (f) გვერდი
 3. país (m) ქვეყანა
 4. pájaro (m) ჩიტი
 5. para (prep) -თვის
 6. parecer (v) ჩანს
 7. pared (f) კედელი
 8. pasatiempo (m) ჰობი
 9. peluquera (f) თმის სტილისტი/ დალაქი (ქალი)
 10. pendiente (m) საყურე
 11. pequeño (adj) პატარა
 12. perdón (interj) უკაცრავად
 13. perro (adj) საშინელი
 14. perro (f) ძაღლი
 15. persona (f) პიროვნება
 16. piedra (f) ქვა
 17. piso (m) ბინა
 18. planear (v) დაგეგმვა
 19. platillo (id.) კერძი
 20. poder (v) შეძლება
 21. por (prep) …ს მიერ
 22. porqué (m) მიზეზი
 23. porque (conj) იმიტომ, იმიტომ რომ
 24. postal (f) საფოსტო ბარათი
 25. practicar (vt) ვარჯიში
 26. presentarse (v) თავის წარდგენა
 27. profesor (f) მასწავლებელი
 28. punto (m) წერტილი
1