ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. G (letter) ესპანური ანბანის მე-17 ასო
  2. gato (f) კატა
  3. gato (f) მსახური
  4. gracias (fp) მადლობა
  5. gracias (interj) მადლობა
  6. grande (adj) დიდი
  7. gustar (vi) მოწონება
1