ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. idioma (m) ენა
  2. ingenioso (adj) 1)გონებამახვილი, მახვილგონიერი 2)მარჯვე, მოხერხებული
  3. inicial (adj) საწყისი
  4. inteligente (adj) ინტელიგენტი, ჭკვიანი
  5. invitar (v) დაპატიჟება
1