ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. oficina (f) ოფისი
1