ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. uau (interj) ვაუ (გაოცების წამოძახილი)
 2. ubicar (vt) პოვნა
 3. Ucrania (prop) [geogr] ქვ. უკრაინა
 4. ucraniano (adj) უკრაინელი
 5. ufano (adj) ამაყი
 6. ulular (vi) ყმუილი
 7. undécimo (adj) თერთმეტი
 8. uno (determiner) ერთი ვინმე, მავანი
 9. uno (num) ერთი
 10. uno que otro (pron) ერთი ან ორი, ერთი-ორი (ცოტას მნიშვნელობით)
 11. urbe (f) მეტროპოლისი, დიდი ქალაქი
 12. Uzbekistán (prop) უზბეკეთი
 13. uzbeko (adj) უზბკური
 14. uzbeko (f) უზბეკი
1