ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. ca (conj) იმიტომ რომ
 2. cabalgador (f) ცხენოსანი, კავალერისტი
 3. cabalgadora (f) ცხენოსანი ქალი
 4. cabalgar (vi) ცხენზე ამხედრება, ცხენზე შეჯდომა
 5. cabalgar (vi) ცხენის ტარება
 6. caballa (f) მაკრელი, სკუმბრია
 7. caballo (f) [biol.] ცხენი
 8. caballo de Przewalski (m) პრჟელავსკის ცხენი
 9. cabeza (f) თავი
 10. cada (determiner) ყოველი
 11. caer (v) დაცემა
 12. calle (f) ქუჩა
 13. capital (f) დედაქალაქი
 14. cartera (f) საფულე
 15. casada (adj) დაოჯახებული
 16. casi (adv) თითქმის
 17. cena (f) სადილი, ვახშამი
 18. chabacano (m) გარგარი
 19. chico (f) ბიჭი
 20. clase (f) გაკვეთილი
 21. coche (m) მანქანა
 22. cocina (f) სამზარეულო
 23. comer (m) ჭამა
 24. comida (f) საჭმელი
 25. como (adv) როგორც
 26. compañero (f) კოლეგა
 27. comprender (v) გაგება
 28. corazón (m) გული
 29. cuadro (m) ნახატი
 30. cuánto cuesta (phrase) რამდენი ღირს?
 31. cuatro (cardinal num) ოთხი
1