ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. hablar (vi) ლაპარაკი
  2. hermano (f) ძმა
  3. hermoso (adj) ლამაზი/ სიმპათიური
  4. hidalgo (adj) იდალგო, აზნაური
  5. historia (f) ისტორია
  6. hola (interj) გამარჯობა, სალამი
  7. hombre (interj) მამაკაცი
  8. hombre (m) ქმარი
  9. hombre (m) მამაკაცი
  10. hospital (m) საავადმყოფო
1