ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. bajo (adj) დაბალი
 2. balón (m) ბურთი
 3. banco (m) ბანკი
 4. banda (f) ნიშანი, ემბლემა
 5. banda (f) 1)ბანდა 2)ბენდი
 6. bandada (f) გუნდი (ფრინველების)
 7. bien (interj) კარგად
 8. bien (adv) წესივრად, ჯეროვნად
 9. bien (adv) ძალიან, ძლიერ
 10. bien (m) სიკეთე, სიკარგე
 11. bien (m) [pl] ქონება, სიმდიდრე
 12. bocadillo (m) სენდვიჩი
 13. bolso (m) ჩანთა
 14. bonito/ bonita (adj) ლამაზი
 15. botella (f) ბოთლი
 16. bueno (adj) მშვენიერი, კარგი
 17. bueno (interj) კარგად
1