ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. daga (m) ხანჯალი
 2. dama (f) დამა (ბანქოში)
 3. dama (f) ქალბატონი
 4. debajo (adv) ქვეშ/ ქვემოთ
 5. decoración (f) დეკორაცია/ გაფორმება
 6. definitivamente (adv) აუცილებლად/ნადმვილად
 7. delicioso (adj) გემრიელი
 8. deporte (m) სპორტი
 9. dieciséis (cardinal num) თექვსმეტი/ 16
 10. domingo (m) კვირა (დღე)
 11. dónde (adv) სად
1