ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. recoger (v) აღება/შეგროვება
  2. regalo (m) საჩუქარი
  3. restaurante (m) რესტორანი
  4. revista (f) ჟურნალი
  5. rico (adj) მდიდარი
  6. rincón (m) კუთხე
1