ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. saber (v) ცოდნა
  2. sacar (vt) ამოღება
  3. salir (v) გასვლა
  4. silla (f) სკამი
  5. sobre (m) კონვერტი
  6. soltera (f) მარტოხელა
1