ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. vaca (f) ძროხა
 2. vaca (f) ტყავი
 3. vaca marina (f) ზღვის ძროხა
 4. vaca sagrada (f) წმინდა ძროხა
 5. vacación (f) დასვენების დღე
 6. varios (adj) სხვადასხვა
 7. vecino (f) მეზობელი
 8. viajar (v) მოგზაურობა
 9. viaje (m) მოგზაურობა
 10. vieja/ viejo (adj) ძველი
 11. violento (adj) ძალადობრივი
 12. visitar (v) მონახულება
 13. vivir (vi) ცხოვრება
1