ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. echar (v) დასხმა
 2. educado (adj) თავაზიანი
 3. ejercicio (m) სავარჯიშო
 4. en cuanto () რაც შეეხება
 5. encantar (v) ძალიან გიყვარს რაღაც (ზოგჯერ ვიყენებთ "ვგიჟდები" სიტყვას)
 6. escribir (v) წერა
 7. escuchar (v) მოსმენა
 8. esposa (f) ცოლი
 9. estación (f) გაჩერება/ სადგური
 10. estrecha (adj) ვიწრო
 11. estudiante (m) მოსწავლე/სტუდენტი
 12. exportación (f) ექსპორტი
1