ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. juguete (m) სათამაშო
  2. junto (adj) ერთად
1