ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
 1. abrir (vt) გახსნა
 2. adiós (interj) ნახვამდის, ღამე მშვიდობისა
 3. agua (f) წყალი
 4. ajedrez (m) ჭადრაკი
 5. alba (f) აისი, განთიადი, ცისკარი
 6. albaricoque (m) გარგარი
 7. alma (f) სული
 8. alta (adj) მაღალი
 9. alto (adj) მაღალი
 10. amiga (f) მეგობარი (მდედრობითი სქესი)
 11. año (m) წელი
 12. aprender (v) ათვისება/ სწავლა
 13. armario (m) კარადა
 14. arquitecto (f) არქიტექტურა
 15. arquitectura (f) არქიტექტურა
 16. arte (m) ხელოვნება
 17. audio (m) აუდიო
1