ლექსიკონში ნათარგმნია 233 სიტყვა. აუდიო 25 Mp3
  1. kilómetro (m) კილომეტრი
  2. kilómetro cuadrado (m) კილომეტრ კვადრატი, კვადრატული კილომეტრი
1