ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. nationalité (f) - ეროვნება
  2. navet (m) - თალგამი
  3. nectarine (f) - ვაშლ-ატამა
  4. nez (m) - ცხვირი
  5. nom de famille (m) - გვარი
  6. non (adv) - არა
  7. numéro de téléphone (m) - ტელეფონის ნომერი
1