ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. quand - როდის?
  2. quarante-cinq - ორმოცდახუთი
  3. quartier (m) - უბანი
  4. quel - რომელი?
  5. qui - ვინ?
  6. quoi - რა?
1