ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
 1. écouter (v) - მოსმენა
 2. employé (m) - დასაქმებული
 3. En général - ძირითადად
 4. enchanté(e) - სასიამოვნოა(ამბობენ გაცნობისას)
 5. endive (f) - ბრიუსელის ვარდკაჭაჭა
 6. épinard (m) - ისპანახი
 7. espagnol - ესპანელი
 8. étage (m) - სართული
 9. étagères (f.pl) - თაროები
 10. États-Unis (m.pl) - აშშ
 11. étendre le linge - სარეცხის გაფენა
 12. être en vacances (v) - არდადეგებზე/შვებულებაში ყოფნა
 13. étudiant (m) - სტუდენტი
 14. étudier - სწავლა
 15. européen - ევროპელი
1