ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. immeuble (m) - შენობა
  2. immeuble (m) - შენობა
  3. immeuble (m) - შენობა
  4. immeuble (adv) - უყუ
  5. Italie (f) - იტალია
  6. italien (v) - იტალიელი
1