ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
 1. madame - ქალბატონი
 2. mademoiselle (f) - გოგონა,ქალბატონი(არადაქორწინებული)
 3. maïs (m) - სიმინდი
 4. maison (f) - კერძო სახლი
 5. Maroc (m) - მაროკო
 6. melon (m) - ნესვი
 7. métro (m) - მეტრო
 8. mettre la table - მაგიდის გაწყობა
 9. mexicain - მექსიკელი
 10. miroir (m) - სარკე
 11. moderne (adj) [[biol.]] - თანამედროვე
 12. monnaie (f) - ხურდა ფული
 13. monsieur - ბატონი
 14. montre (f) - მაჯის საათი
 15. mouchoir (m) - ცხვირსახოცი
 16. mouchoir en papier - ქაღალდის ცხვირსახოცი
 17. mur (m) - კედელი
 18. mûre (f) - მაყვალი
1