ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. venir - მოსვლა
  2. vêtements (m.pl) - ტანსაცმელი
  3. Voir (v) - ყურება
  4. voyager - მოგზაურობა
  5. vue (f) - ხედი
1