ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. dans (prep) - -ში
  2. débarrasser la table - მაგიდის ალაგება
  3. détester - სიძულვილი
  4. dîner (m) - ვახშმობა
1