ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. japonais (m) - იაპონელი
  2. jardin (m) - ბაღი
  3. jetter la poubelle - ნაგვის გადაყრა
  4. joli (adj) [[print]] - ლამაზი
  5. journaliste (m) - ჟურნალისტი
1