ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
 1. race (f) - რასა
 2. raciste (adj) - რასისტი
 3. radical (adj) - რადიკალი
 4. radioactif (adj) - რადიოაქტიური
 5. radis (m) - ბოლოკი
 6. raisin (m) - ყურძენი
 7. ranger (v) - მოწესრიგება,დალაგება
 8. ranger sa chambre - ოთახის დალაგება
 9. regarder - ყურება
 10. regarder (v) - ყურება
 11. règle (f) - სახაზავი
 12. repas (m) - საჭმელი
 13. repasser=faire le repassage - გაუთოება
1