ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
 1. karaoké (m) - კარაოკე
 2. kascher (adj) [relig.] - (ებრ.) ქაშერი
 3. Kenya (m) [geogr.] - კენია
 4. kérosène (m) [aviat.] - თვითმფრინავის საწვავი ნავთი
 5. kidnapping (m) - 1)გატაცება 2)მძევლების აყვანა
 6. kilo (m) - კილო[გრამი]
 7. kilogramme (m) - კილოგრამი
 8. kilomètre (m) - კილომეტრი
 9. kilowatt (m) - კილოვატი
 10. kippa (f) [relig.] - „კიპა“ - ებრაული ქუდი
 11. kiwi (m) - კივი
 12. kyste (m) [med.] - კისტა
1