ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
  1. habiter to - ცხოვრება
  2. haricot (m) - ლობიო
  3. heure (f) - საათი
  4. hiver (m) - ზამთარი
1