ლექსიკონში ნათარგმნია 349 სიტყვა. აუდიო: 2118 Mp3
 1. L'addition, s'il vous plaît! - ანგარიში გეთაყვა
 2. lampe (f) - სანათი
 3. laver le linge=faire la lessive - სარეცხის გარეცხვა
 4. laver par terre - იატაკის მოწმენდა
 5. légume (m) - ბოსტნეული
 6. lentille (f) - ოსპი
 7. linge (m) - სარეცხი
 8. lit (m) - საწოლი
 9. livre (m) - წიგნი
 10. loin - შორს
 11. Londres - ლონდონი
 12. lumineux (adj) [[meteo.]] - ნათელი
 13. lunettes de soleil - მზის სათვალეები
1