1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 0 Mp3
In this grade we have: 626 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 chǒu 1)კლოუნი, კომედიანტი
2)დედამიწის ასტროლოგიური სვეტიდან (განშტოებიდან) მეორე
2 bǐng 1)მესამე
2)ზეციური 10 ღერძიდან III
3 1)აბრეშუმის ძაფი, აბრეშუმი
2)მავთული
3)სიმები
4 lín მიახლოვება, მიღწევა
5
6 丿 1)სიღარიბე, ღარიბული, მწირი, ღარიბი
2)ნაკლებობა, შეზღუდული
7 丿 guāi 1)მეამბოხე, მოჯანყე
2)ცბიერი, გამჭრიახი
8 1)მეორე
2)ზეციური 10 ღერძიდან II
9 xiāng 1)სოფელი, თემ-სოფელი
2)სოფლური
10 kuī
11 chǎn
12 xiǎng ㄒㄧㄤˇ hoeng2 გართობა
13 líng, lǐng, lìng
14 仿 仿 fǎng
15
16 huǒ
17 wěi
18 bàn 1)ამახანაგი, კომპანიონი, პარტნიორი
2)კომპანიის გაწევა
19 shēn 1)გავრცელება, გაჭიმვა
2)ნდობა
20 shì, sì
21
22 fó, fú
23 yōng, yòng
24 pèi
25
26 qīn
27
28 jùn
29 1)ადათი, წეს-ჩვეულება
2)ვულგარული, დაუხვეწავი, უხეში
30 jū, jù
31 dǎo, dào
32 chàng
33 tōu
34 cháng
35 bàng
36 cuī
37 shǎ
38 xiōng უფროსი ძმა, უმრწმესი ძმა
39 chōng
40 1)ბოცვერი
2)კურდღელი
41
42 jūn არმია, სამხედროები, ჯარის ნაწილები, ჯარისკაცები
43 guān, guàn
44 chōng, chòng
45 dòng
46 fán
47 píng
48
49 chuāng, chuàng
50 chū
51 shān
52 cī, cì
53 jiǎn
54 quàn
55 liè
56 jìn, jìng
57 láo
58 shì
59 qín
60 sháo
61 yún
62 cōng ჩქარობა, ჩქარა, სიჩქარეში, აჩქარებით, ნაჩქარევად, სწრაფად და.ა.შ.
63
64 shēng
65 huá, huà
66 xié
67 zhān, zhàn
68
69 wèi
70 juǎn, juàn
71 chǎng 1)საამქრო, სახელოსნო
2)რადიკალი №27
72 tīng
73
74
75 xiāng
76 xiàn
77 chā, chá, chǎ, chà 1)ორკაპი, განტოტება
2)ჩანგალი
78
79 shào, zhào
80 tǔ, tù
81 hè, xià
82 dūn
83 hán
84
85 chāo, chǎo 1)დავა, კამათი
2)შეწუხება (შეაწუხა)
86 chuī
87 wěn კოცნა, ტუჩები; დამთხვევა, თანადამთხვევა
88 dāi
89
90
91
92 yǎo კბენა, ღეჭვა
93 hā, hǎ, hà
94 āi, ài
95 wéi
96 shàn
97 hǎn ყვირილი, დაყვირება
98 pēn, pèn
99 sǎng
100 jiā
101 zhǔ
102
103 დაცემინება
104 rāng, rǎng
105 tuán
106
107 juān, juàn, quān
108 jūn
109 tǎn 1)ბრტყელი, გლუვი
2)მშვიდი, აუღელვებელი
110 xíng
111
112 péi
113 duī გროვა, დაგროვება
114
115 qiáng კედელი
116
117
118 საღამო, ღამე, შეღამება
119 ღამე, ღამით, ღამ-ღამობით
120 kuā
121 gā, jiā, jiá …ის შუაში მოქცევა
122 nài
123 tào 1)დაფარება, გადაფარება
2)სახვევი, გარეკანი, შალითა და.ა.შ.
124
125 miào ㄇㄧㄠˋ miu6 *miɛ̀u1)მისტერიული 2)ნატიფი, დახვეწილი, მშვენიერი და.ა.შ.
126 fáng
127
128 wěi
129 lǎo 1)ბაბო დედის ხაზით 2)ბებიაქალი
130 yīn
131 姿 姿
132 wēi
133 niáng
134
135 დაქორწინება
136 jià
137 nèn 1)რბილი, ნაზი, სუსტი, დელიკატური 2)ახალგაზრდა
138 cún
139 xiào
140 níng, nìng
141 1)სახლი
2)შენობა, სტრუქტურა
3)ლავგარდანი
142 shǒu
143 zōng 1)წარმომავლობა
2)წინაპარი, წინაპრები, კლანი
144 guān
145 zhòu 1)დრო (როგორც კონცეპტი)
2)უსასრულობა, უსასრულო დრო, მუდმივობა
146 bǎo
147 chǒng
148 xuān
149 yàn
150 宿 sù, xiǔ, xiù
151
152
153 1)ჩუმი, წყნარი
2)მარტოხელა, განმარტოებული
154
155 xún
156 寿 寿 shòu
157 fēng
158 shè
159 jiān
160 chén
161 shàng
162 chě, chǐ
163 wěi, yǐ
164
165
166
167 jiè
168 1)სახლი, ოთახი
2)შენობა
3)თავშესაფარი
169 shǔ
170 dǎo კუნძული
171 àn
172
173
174
175 lián
176
177
178
179
180 huàn
181 yòu
182 广 qìng
183 广
184 广 miào
185 广
186 广 fèi
187 广 tíng
188 yán
189 wān
190 ruò 1)სისუსტე, სუსტი
2)მყიფე
191 強,彊 jiàng, qiáng, qiǎng
192
193 xíng
194 chè
195
196 zhēng
197 dāi, dài 1)შერჩენა, შეყოვნება
2)მოცდა
198 ㄉㄜˊ dak1 dək
199 rěn
200 niàn
201
202
203 liàn
204 huī 1)აღდგენა, განახლება 2)დიდი, უზარმაზარი, ვეებერთელა
205 hèn
206 kěn
207 ě, è, wù
208 qiāo, qiǎo 1)ჩუმი, წყნარი 2)აღელვებული
209 yōu
210 bēi
211 huì
212 cán
213 chóu
214 fèn
215 kuì შერცხვენილი, დარცხვენილი, სინდისის ქენჯნით შეპყრობილი
216 huāng
217 shèn
218 huì
219 wèi
220 hàn
221 jiè
222 shān, shàn
223 tuō 1)ხელისგულზე დადება 2)ხელის შეწყობა, (ხელზე) დაყრდნობა
224 zhí
225
226 chéng
227 chāo
228 zhuā 1)ნაჩხაპნი, ნაკაწრი 2)ჩაბღუჯვა
229 tóu
230 dǒu
231 kàng 1)წინააღმდეგობის გაწევა 2)შეწინააღმდეგება 3)გამოწვევა, დაპირისპირება
232 qiāng, qiǎng
233
234 chāi გახლეჩა
235 pāi
236 guǎi
237 bái, bài
238 yōng
239 lán
240 quán
241 tiāo, tiǎo
242 dǎng, dàng
243 zhēng, zhèng
244
245 huī
246 zhèn
247 juān 1)ხელის შეწყობა 2)უარის თქმა, დანებება
248 sǔn
249 jiǎn
250 kòng
251 cuò
252 miáo
253 chā
254 gǎo
255 shè
256 bǎi
257 yáo
258 shuāi
259 zhāi
260 mā, mó
261 1)ხელით ნაზად შეხება 2)მოფერება
262
263 cāo
264 zhèng
265
266 mǐn
267 jiù
268 jìng
269 dǒu, dòu
270 xié
271 shī
272 dàn
273 xún
274 xiǎn
275 西 shài მზეზე გაშრობა, გამომზეურება
276 yūn, yùn
277 zhì
278 céng, zēng 1)უკვე 2)წარსულის ნიშანი
279 cháo, zhāo 1)დინასტია
2)დილა
280 wèi 1)ჯერ კიდევ არ 2)ჩინური ზოდიაქოს მე-8 ნიშანი
281 piáo, pò, pǔ
282 shā
283 quán
284 gòu
285
286 zhěn ბალიში
287 qiāng
288 jià
289 mǒu
290 róu
291 guì, jǔ
292 chái ფიჩხი, შეშა
293 hé, hú
294 táo
295 jié 1)ჩინური მაჩიტა 2)კარგადმოგვილი 3)სიმინდის შიდა ბოჭკოები
296 dàng
297
298 shū სავარცხელი
299 mián ბამბა
300
301 bàng
302 jiāo პილპილი, სუნელები
303 mó, mú
304 héng, hèng
305 xiàng 1)წაბლის ხე 2)კაუჩუკის ხე 3)კაუჩუკი, რეზინი
306 qiàn
307 xīn
308 xiē შესვენება, შეჩერება, დაბინავება
309 1)სამხედრო
2)საბრძოლო, საომარი
310 wāi ხრა (მოხრა, დახრა, დახრილობა, მოხრილი, მრუდე, არასწორი, დამახინჯებული და.ა.შ.)
311 shū
312 cán
313
314 háo 1)მშვენიერი თმა 2)სიგრძის საზომი
315 tǎn 1)ხალიჩა 2)საბანი
316 fēn
317 huì
318 chí 1)ტბორი, გუბურა
2)თხრილი
3)წყლის რეზერვუარი, ცისტერნა, წყლის ბაკი
319 chén
320 gōu
321 zhì
322 fàn 1)ლივლივი, ტივტივი, ნელი დინება, დრეიფი 2)უდარდელი, უზრუნველი
323 西 1)შეშხეფება, დაღვრა, გადარეცხვა 2)კანკალი
324 dòng, tóng
325 pài
326 qiǎn
327 jiāo
328
329 liú
330 nóng
331
332 zhǎng, zhàng
333
334 dàn
335 yuán
336 huá
337 gǔn
338 tān
339
340 lòu
341
342 miè
343 huī
344 líng
345 zāi
346 chǎo შეწვა, შებრაწვა, მოხრაკვა
347 tàn
348 bāo, páo, pào 1)ზარბაზანი, ქვემეხი
2)არტილერია
349 zhá, zhà 1)ზეთში შეწვა
2)დამწვრობა
3)აფეთქება
350 làn
351 liè
352 zhú
353 kǎo
354 tàng
355 jiān 1)ცხიმში შეწვა 2)წყალში მოხარშვა
356 méi ნახშირი, კოქსი, კარბონი
357 zhǔ
358 rán
359 bào 1)გასკდომა, გახეთქვა
2)აფეთქება
360 bǎn
361 pái ფირნიში, აბრა, პლაკატი
362 qiān
363 fàn
364 zhuàng
365 yóu
366 kuáng 1)გიჟი, შეშლილი
2)გაგიჟებული, გადარეული, გაშმაგებული
367 jiǎo ეშმაკი, ცბიერი, გაქნილი, მზაკვარი, მზაკვრული
368
369 láng მგელი
370 xiàn
371 huá ცბიერი, ეშმაკი, გამჭრიახი, გაქნილი, მზაკვარი
372 lǜ, shuài
373 ㄩˋ juk6 *ngiok
374 wáng
375
376 zhēn
377
378 shuǎi
379 tián 1)მიწის ნაკვეთი, სახნავ-სათესი
2)კულტივირებული, მოხნულ-დათესილი
380 jiǎ
381 lüè
382 liáo
383 fēng
384
385
386 yǎng ქავილი, ფხანა
387 tòng
388 dēng
389 zào
390 huáng
391 pén
392
393 gài, gě
394 pàn
395 dùn
396 méi
397 mián
398 zhēng
399 xiā
400 qiáo
401 máo
402 1)გონიო
2)სახაზავი
403 dàn, shí 1)ქვა
2)ლოდი
3)რადიკალი №112
404 kǎn
405 ài ㄞˋ ngoi6 ხელის შეშლა; დაბრკოლების შექმნა; შეფერხება
406 suì
407 pèng
408
409
410 1)პირადი, პერსონალური
2)პირადი, საიდუმლო
411 miǎo
412 bì, mì
413 zhì
414 chèn, chēng
415
416 shuì
417 wěn
418 1)დგომა
2)დადგმა, დაყენება
3)დაფუძნება
419 zhú
420 zhù
421
422
423 lèi
424
425 nián, zhān
426 liáng
427 hū, hú, hù
428 zāo
429
430
431 fán, pó
432 chún
433 gāng
434 fēn
435 线 xiàn
436 rào
437 tǒng
438
439 shéng
440 wéi
441 chóu
442 zèng, zōng
443 huǎn
444 biān
445 yuán
446 sù, suō
447 guàn
448
449 zuì
450 zhì
451 chì
452 dān
453
454
455
456
457 jiān
458 fèi
459 xié
460 wèi
461 dǎn
462 bēi, bèi
463 shèng
464
465 gē, gé
466 jiāo
467 xiōng
468 cuì
469
470
471 yāo
472 bǎng, pāng, páng
473
474 chòu, xiù
475 zhì
476 jiù
477 shé
478 shě, shè
479 liáng
480 jiān
481 yàn
482 miáo
483 yīng 1)ყვავილის ფურცელი, ყვავილი, ფოთოლი
2)მამაცი, გმირი
3)ინგლისი, ინგლისური
484 jiàn
485 róng
486 yíng
487 là, lào, luò
488 shū ㄕㄨ
ㄒㄩ
ㄕㄨˇ
so1 shriuმწვანილეული; ბოსტნეული
489 báo, bó, bò
490 cáng, zàng
491
492 hóng, jiàng
493 shé
494 fēng
495
496
497
498 dié პეპელა
499 róng
500 héng
501
502 cái
503 zhuāng
504
505 guǒ
506 lǎn
507 chù
508
509 dìng
510 xùn
511 xùn
512 fěng
513 shè
514 zhěn
515 shī
516 xún
517 wèi
518
519 qiān
520 jǐn
521 dòu
522 háo
523
524 bèi
525 gòng
526 cái
527 zhàng
528 tiē
529 dài
530 貿 mào
531 shǎng
532 péi
533 zàn
534 gǎn
535 chèn
536
537 yuè
538 jiàn
539 cǎi
540 dūn
541 duǒ
542 lún
543 zǎi, zài
544
545 bèi
546
547
548 biàn
549 xùn
550 fǎn
551 wéi
552 pǎi, pò
553 shù
554
555
556 zhuī
557 退 tuì
558 táo
559 tòu
560
561
562 dòu
563 luó
564
565 zūn
566
567 jiāo
568 pèi
569 jiàng
570 zuì
571
572 cǎi, cài
573 1)მინდორი, ველი,
2)ველური გარემო
574 diào
575 líng
576 tóng
577 liàn
578 xiāo
579 suǒ
580 guō
581 ruì
582 shǎn
583
584 chuǎng შეჭრა, შევარდნა
585 xián
586 duì
587 fáng
588 zhèn
589 jiē
590
591 liù, lù
592 ბრინჯის მინდვრებს შორის გასავლელი
593
594 xióng
595
596 léi
597
598 zhèn
599 méi
600 lòu, lù
601 qīng 1)ლურჯი, მწვანე
2)ახალგაზრდა
602 kào
603
604 biān
605 dǐng
606 xiàng
607 lǐng
608 pín
609
610 piāo
611 cān
612 shì
613 mán
614 shǐ
615 jià
616
617 zhòu
618 gū, gǔ
619 máo ბავშვის გრძელი თმა
620 guǐ 1)მოჩვენება
2)გარდაცვლილის სული
3)ეშმაკი
621 mèi
622
623 鴿
624 mài
625 shǔ 1)ვირთხა
2)თაგვი
3)რადიკალი №208
626 lóng 1)დრაკონი
2)იმპერატორის სიმბოლო