1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 10697 სიტყვა…. აუდიო: 10803 Mp3
In this grade we have: 636 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 dīng 1)ზრდასრული მამაკაცი
2)ბრგე, ახოვანი, ენერგიული
3)ზეციური 10 ღერძიდან IV
2 chǒu 1)კლოუნი, კომედიანტი
2)დედამიწის ასტროლოგიური სვეტიდან (განშტოებიდან) მეორე
3 bǐng 1)მესამე
2)ზეციური 10 ღერძიდან III
4
5 lín
6
7 丿 1)სიღარიბე, ღარიბული, მწირი, ღარიბი
2)ნაკლებობა, შეზღუდული
8 丿 guāi 1)მეამბოხე, მოჯანყე 2)ცბიერი, გამჭრიახი
9 1)მეორე
2)ზეციური 10 ღერძიდან II
10 xiāng
11 kuī
12 chǎn
13 xiǎng ㄒㄧㄤˇ hoeng2 გართობა
14
15 líng, lǐng, lìng
16 仿 仿 fǎng
17
18 huǒ
19 wěi
20 bàn
21 shēn
22 shì, sì
23
24 fó, fú
25 yōng, yòng
26 pèi
27
28 qīn
29
30 jùn
31
32 jū, jù
33 dǎo, dào
34 chàng
35 tōu
36 cháng
37 bàng
38 cuī
39 shǎ
40 xiōng
41 chōng
42 1)ბოცვერი
2)კურდღელი
43 bīng ㄅㄧㄥ bing1 *biængbiæng1)ჯარისკაცი, რიგითი
2)ჯარის ნაწილები, არმია
44
45 jūn
46 guān, guàn
47 chōng, chòng
48 dòng
49 fán
50 píng
51
52 chuāng, chuàng
53 chū
54 shān
55 cī, cì
56 jiǎn
57 quàn
58 liè
59 jìn, jìng
60 láo
61 shì
62 qín
63 sháo
64 yún
65 cōng ჩქარობა, ჩქარა, სიჩქარეში, აჩქარებით, ნაჩქარევად, სწრაფად და.ა.შ.
66
67 shēng
68 huá, huà
69 xié
70 zhān, zhàn
71
72 wèi
73 juǎn, juàn
74 chǎng
75 tīng
76
77
78 xiāng
79 xiàn
80 chā, chá, chǎ, chà 1)ორკაპი, განტოტება
2)ჩანგალი
81
82
83 shào, zhào
84 tǔ, tù
85 hè, xià
86 dūn
87 hán
88
89 chuī
90 wěn კოცნა, ტუჩები; დამთხვევა, თანადამთხვევა
91 dāi
92
93
94
95 yǎo კბენა, ღეჭვა
96 hā, hǎ, hà
97 zhé
98 āi, ài
99 wéi
100 shàn
101 hǎn ყვირილი, დაყვირება
102 pēn, pèn
103 sǎng
104 jiā
105 zhǔ
106
107 დაცემინება
108 rāng, rǎng
109 tuán
110
111 juān, juàn, quān
112
113 jūn
114 tǎn 1)ბრტყელი, გლუვი
2)მშვიდი, აუღელვებელი
115 xíng
116
117 péi
118 duī გროვა, დაგროვება
119
120
121
122
123
124 kuā
125 gā, jiā, jiá …ის შუაში მოქცევა
126 nài
127 tào დაფარვა, სახვევი, გარეკანი, შალითა და.ა.შ.
128
129 miào ㄇㄧㄠˋ miu6 *miɛ̀u1)მისტერიული 2)ნატიფი, დახვეწილი, მშვენიერი და.ა.შ.
130 fáng
131
132 wěi
133 lǎo 1)ბაბო დედის ხაზით 2)ბებიაქალი
134 yīn
135 姿 姿
136 wēi
137 niáng
138
139 დაქორწინება
140 jià
141 nèn 1)რბილი, ნაზი, სუსტი, დელიკატური 2)ახალგაზრდა
142 cún
143 xiào
144 níng, nìng
145
146 shǒu
147 zōng
148 guān
149 zhòu
150 bǎo
151 chǒng
152 xuān
153 yàn
154 宿 sù, xiǔ, xiù
155
156
157 1)ჩუმი, წყნარი
2)მარტოხელა, განმარტოებული
158
159 xún
160 寿 寿 shòu
161 fēng
162 shè
163 jiān
164 chén
165 shàng
166 chě, chǐ
167 wěi, yǐ
168
169
170
171 jiè
172
173 shǔ
174 dǎo კუნძული
175 àn
176
177
178
179 lián
180
181
182
183
184 huàn
185 yòu
186 广 qìng
187 广
188 广 miào
189 广
190 广 fèi
191 广 tíng
192 yán
193 jiàn
194 wān
195 ruò 1)სისუსტე, სუსტი 2)მყიფე
196 強,彊 jiàng, qiáng, qiǎng
197
198 xíng
199 chè
200
201 zhēng
202 dāi, dài
203 ㄉㄜˊ dak1 dək
204 rěn
205 niàn
206
207
208 liàn
209 huī 1)აღდგენა, განახლება 2)დიდი, უზარმაზარი, ვეებერთელა
210 hèn
211 kěn
212 ě, è, wù
213 qiāo, qiǎo 1)ჩუმი, წყნარი 2)აღელვებული
214 yōu
215 bēi
216 huì
217 cán
218 chóu
219 fèn
220 kuì შერცხვენილი, დარცხვენილი, სინდისის ქენჯნით შეპყრობილი
221 huāng
222 shèn
223 huì
224 wèi
225 hàn
226 jiè
227 zhàn
228 shān, shàn
229 tuō 1)ხელისგულზე დადება 2)ხელის შეწყობა, (ხელზე) დაყრდნობა
230 zhí
231
232 chéng
233 chāo
234 zhuā 1)ნაჩხაპნი, ნაკაწრი 2)ჩაბღუჯვა
235 tóu
236 dǒu
237 kàng 1)წინააღმდეგობის გაწევა 2)შეწინააღმდეგება 3)გამოწვევა, დაპირისპირება
238 qiāng, qiǎng
239
240 chāi გახლეჩა
241 pāi
242 guǎi
243 bái, bài
244 yōng
245 lán
246 quán
247 tiāo, tiǎo
248 dǎng, dàng
249 zhēng, zhèng
250
251 huī
252 zhèn
253 juān 1)ხელის შეწყობა 2)უარის თქმა, დანებება
254 sǔn
255 jiǎn
256 kòng
257 cuò
258 miáo
259 chā
260 gǎo
261 shè
262 bǎi
263 yáo
264 shuāi
265 zhāi
266 mā, mó
267 1)ხელით ნაზად შეხება 2)მოფერება
268
269 cāo
270 zhèng
271
272 mǐn
273 jiù
274 jìng
275 dǒu, dòu
276 xié
277 shī
278 dàn
279 xún
280 xiǎn
281 西 shài მზეზე გაშრობა, გამომზეურება
282 yūn, yùn
283 zhì
284 céng, zēng 1)უკვე 2)წარსულის ნიშანი
285 cháo, zhāo
286 1)ხე
2)ხე-ტყე
3)ხის
287 wèi 1)ჯერ კიდევ არ 2)ჩინური ზოდიაქოს მე-8 ნიშანი
288 piáo, pò, pǔ
289 shā
290 quán
291 gòu
292
293 zhěn ბალიში
294 qiāng
295 jià
296 mǒu
297 róu
298 guì, jǔ
299 chái ფიჩხი, შეშა
300 hé, hú
301 táo
302 jié 1)ჩინური მაჩიტა 2)კარგადმოგვილი 3)სიმინდის შიდა ბოჭკოები
303 dàng
304
305 shū სავარცხელი
306 mián ბამბა
307
308 bàng
309 jiāo პილპილი, სუნელები
310 mó, mú
311 héng, hèng
312 xiàng 1)წაბლის ხე 2)კაუჩუკის ხე 3)კაუჩუკი, რეზინი
313 qiàn
314 xīn
315 kuǎn
316 xiē შესვენება, შეჩერება, დაბინავება
317
318 wāi ხრა (მოხრა, დახრა, დახრილობა, მოხრილი, მრუდე, არასწორი, დამახინჯებული და.ა.შ.)
319 shū
320 cán
321
322 háo 1)მშვენიერი თმა 2)სიგრძის საზომი
323 tǎn 1)ხალიჩა 2)საბანი
324 fēn
325 huì
326 chí
327 chén
328 gōu
329 zhì
330 quán
331 fàn 1)ლივლივი, ტივტივი, ნელი დინება, დრეიფი 2)უდარდელი, უზრუნველი
332 西 1)შეშხეფება, დაღვრა, გადარეცხვა 2)კანკალი
333 dòng, tóng
334 pài
335 qiǎn
336 jiāo
337
338 liú
339 nóng
340
341 zhǎng, zhàng
342
343 dàn
344 yuán
345 huá
346 gǔn
347 tān
348
349 lòu
350
351 miè
352 huī
353 líng
354 zāi
355 chǎo შეწვა, შებრაწვა, მოხრაკვა
356 tàn
357 bāo, páo, pào 1)ზარბაზანი, ქვემეხი 2)არტილერია
358 zhá, zhà 1)ზეთში შეწვა 2)დამწვრობა 3)აფეთქება
359 làn
360 liè
361 zhú
362 kǎo
363 tàng
364 jiān 1)ცხიმში შეწვა 2)წყალში მოხარშვა
365 méi ნახშირი, კოქსი, კარბონი
366 zhǔ
367 rán
368 bǎn
369 pái ფირნიში, აბრა, პლაკატი
370 qiān
371 fàn
372 zhuàng
373 yóu
374 kuáng 1)გიჟი, შეშლილი 2)გაგიჟებული, გადარეული, გაშმაგებული
375 jiǎo ეშმაკი, ცბიერი, გაქნილი, მზაკვარი, მზაკვრული
376
377 láng მგელი
378 xiàn
379 huá ცბიერი, ეშმაკი, გამჭრიახი, გაქნილი, მზაკვარი
380 lǜ, shuài
381 ㄩˋ juk6 *ngiok
382 wáng
383
384 zhēn
385
386 shuǎi
387 tián
388 jiǎ
389 lüè
390 liáo
391 fēng
392
393
394 yǎng ქავილი, ფხანა
395 tòng
396 dēng
397 zào
398 huáng
399 pén
400
401 gài, gě
402 pàn
403 dùn
404 méi
405 mián
406 zhēng
407 xiā
408 qiáo
409 máo
410 1)გონიო
2)სახაზავი
411 dàn, shí 1)ქვა
2)ლოდი
3)რადიკალი №112
412 kuàng
413 kǎn
414 ài ㄞˋ ngoi6 ხელის შეშლა; დაბრკოლების შექმნა; შეფერხება
415 suì
416 pèng
417
418
419
420 miǎo
421 bì, mì
422 zhì
423 chèn, chēng
424
425 shuì
426 wěn
427
428 zhú
429 zhù
430
431
432 lèi
433
434 nián, zhān
435 liáng
436 hū, hú, hù
437 zāo
438
439
440 fán, pó
441 chún
442 gāng
443 fēn
444 线 xiàn
445 rào
446 tǒng
447
448 shéng
449 wéi
450 chóu
451 zèng, zōng
452 huǎn
453 biān
454 yuán
455 sù, suō
456 guàn
457
458 zuì
459 zhì
460 chì
461 dān
462
463
464
465
466 jiān
467 fèi
468 xié
469 wèi
470 dǎn
471 bēi, bèi
472 shèng
473
474 gē, gé
475 jiāo
476 xiōng
477 cuì
478
479
480 yāo
481 bǎng, pāng, páng
482
483 chòu, xiù
484 zhì
485 jiù
486 shé
487 shě, shè
488 liáng
489 jiān
490 yàn
491 miáo
492 yīng
493 jiàn
494 róng
495 yíng
496 là, lào, luò
497 shū ㄕㄨ
ㄒㄩ
ㄕㄨˇ
so1 shriuმწვანილეული; ბოსტნეული
498 báo, bó, bò
499 cáng, zàng
500
501 hóng, jiàng
502 shé
503 fēng
504
505
506
507 dié პეპელა
508 róng
509 héng
510
511 cái
512 zhuāng
513
514 guǒ
515 lǎn
516 chù
517
518 dìng
519 xùn
520 xùn
521 fěng
522 shè
523 zhěn
524 shī
525 xún
526 wèi
527
528 qiān
529 jǐn
530 dòu
531 háo
532
533 bèi
534 gòng
535 cái
536 zhàng
537 tiē
538 dài
539 貿 mào
540 shǎng
541 péi
542 zàn
543 gǎn
544 chèn
545
546 yuè
547 jiàn
548 cǎi
549 dūn
550 duǒ
551 zhuǎn, zhuàn
552 lún
553 zǎi, zài
554
555 bèi
556
557
558 biàn
559 xùn
560 fǎn
561 wéi
562 pǎi, pò
563 shù
564
565
566 zhuī
567 退 tuì
568 táo
569 tòu
570
571
572 dòu
573 luó
574
575 zūn
576
577 jiāo
578 pèi
579 jiàng
580 zuì
581
582 cǎi, cài
583
584 diào
585 líng
586 tóng
587 liàn
588 xiāo
589 suǒ
590 guō
591 ruì
592 shǎn
593
594 chuǎng შეჭრა, შევარდნა
595 xián
596 duì
597 fáng
598 zhèn
599 jiē
600
601 liù, lù
602 ბრინჯის მინდვრებს შორის გასავლელი
603
604 xióng
605
606 léi
607
608 zhèn
609 méi
610 lòu, lù
611 qīng
612 kào
613
614 biān
615 dǐng
616 xiàng
617 lǐng
618 pín
619
620 piāo
621 cān
622 shì
623 mán
624 shǐ
625 jià
626
627 zhòu
628 gū, gǔ
629 máo ბავშვის გრძელი თმა
630 guǐ
631 mèi
632
633 鴿
634 mài
635 shǔ 1)ვირთხა
2)თაგვი
3)რადიკალი №208
636 lóng 1)დრაკონი
2)იმპერატორის სიმბოლო