შენიშვნა: პაროლი უნდა იყოს 7-დან 20-სიმბოლომდე სიგრძის, უნდა იყოს მხოლოდ ლათინური ასოები და ციფრები, ასევე შეიძლება იყოს ზედა და ქვედა ტირეებიც, @, *, #, - ნიშნები