1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 0 Mp3
In this grade we have: 1202 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 zhòu
2 huī
3 xiǎn
4 kào
5 cǎn
6 jiǒng
7 zhuān
8 qióng
9
10 zhè
11 xīn
12 chū
13
14 zhuō
15 yìn
16 chūn
17 shī
18 jiāo
19 liè
20
21
22
23 yǎn
24 duǒ
25 wěi
26 tóng
27
28 qiàn
29
30
31 nài
32 huó
33 quán
34
35 shēn
36 tuō
37 chà
38 pīng
39
40 tán
41 jìng
42 luǒ
43
44 chēng
45
46 miǎn
47 xiè
48
49 jué
50 chì
51
52 zhuàn
53 zǔn
54 jiù
55 jiāo
56 xuān
57 biāo
58 chán
59 chǎn
60 jiǒng
61
62
63
64 chàn
65 fèi
66 duō
67 jué
68 zhá
69 qíng
70 miǎn
71
72
73 jǐn
74 máng დიდი, ვეებერთელა, ზონზროხა, მსუქანი და დიდი; დაბნეული
75 yǎn
76 dài
77 zhuó
78 xiá
79 zhā
80 ā
81 mèn
82 guō
83
84 hāi
85 èr
86 1)კნავილი 2)კბენა 3)სიცილი
87 xuān
88
89 lòng
90
91 zhā
92
93 hǒng
94 fěng
95 zhě
96 chǎn
97 zhé
98 huáng
99 ài, yì
100
101
102 xùn
103 zǔn
104 chuáng
105 yín
106 qūn
107 chuí
108
109 lüè
110 fèn
111
112
113 jiōng
114
115 hòu
116 yáo
117 chá
118 yáng
119 da
120 kǎi
121 nǎo
122 ān
123 yuàn
124
125 hàn
126
127 què
128 yǒng
129 làng
130 shān
131
132 tǎng
133 კონცხი
134 kūn
135
136 lèng
137 hòu
138 ruán
139 è
140
141 gāng
142 bàng
143
144 lǎng
145 kàn
146 jìn
147 fán
148
149 kǔn
150 huǒ
151 zhā
152 ào
153
154 gòu
155 kuā
156 guǐ
157 sōng
158 ვარსკვლავი
159 xìng
160 zhōu
161 huà
162 ruò
163 měi
164 yīng
165 shì
166 yuán
167
168 zhāng
169 lào
170
171 liáo
172 xuān
173 1)ხასა 2)სუსტი
174 嬿 yàn
175 xiān
176
177
178 chéng
179 zǎn
180 0 wāng
181 máng
182 wāng
183
184
185 jié
186 qiān
187 ào
188 zuò
189 jū, qū არასწორი, უსწორმასწორო
190
191 dōng
192 tóng
193 xué
194 náo
195 峿
196 làng
197 kàn
198 xiǎn
199
200
201 guō
202 yín
203 sōng
204 fēng
205 崿 è
206 qīn
207 céng
208
209
210
211 píng
212 shuì
213 chóu, dào
214 méng
215 广 zhì
216 广 chěng
217 广
218 广 qǐng
219 广 wěi
220 广 sōu
221 广 jǐn
222 广 áo
223 广
224 yǎn
225 tāo
226 chāo
227 jiàng
228 péng
229 tuàn
230 yuē
231 0 chì
232 dāo
233 mín
234 zhì
235 jiǎo
236
237 kǔn
238
239 cóng
240
241 tán
242 chuò
243 hūn
244 xuān
245 mǐn სიბრალული, შებრალება, შეწყალება, თანაგრძნობა, თანალმობა, სიმპათიზირება და.ა.შ.
246 miǎn
247 tāo
248 zào გულწრფელობა, გულახდილობა
249 qín
250 yìn
251
252 liǎo
253 chù
254 dàn სიმშვიდე, მშვიდობა
255 lǐn
256 jiān
257 kuí
258 gài
259 yǎn
260 diàn
261
262 yǎn
263 dèn
264 qiá
265 zā, zǎn დაწოლა, დაჭყლეტვა
266 zhā
267 dáo
268
269 yàn
270 zhèn
271 xiē
272 zhǎn
273 bàng, péng
274 chī
275 chū
276 huàn
277
278 bān
279
280
281 jiǎo
282 jiǎ
283 jiào
284 zhào
285
286 bǎn
287
288 xuàn
289 líng
290
291 dié
292 bǐng
293 lóng
294 xuǎn
295
296 huī
297 zhé
298 jiǎn
299 zhāng
300 hàn
301 tóng
302 zhào
303 fěi
304 tiǎo
305
306
307 1)ხის ბოძი 2)პალო
308
309 ruì
310
311 bāo დოლისჯოხი
312 líng
313 zhù
314 xún
315 zhān სანდალოზის ხე
316 shì
317 guāng, guàng
318
319 tīng
320 bó, po
321 láng
322 სახურავის ნივნივების საყრდენი ბოძები
323 chén, qín
324 chān
325 táo
326 lái
327 fěi
328 cuò
329
330 yǎn
331
332 quān
333 wǎn თასი; ფინჯანი; მათლაფა
334 chóu
335 bēi
336 zhuó
337
338 shèn დაჩეხილი ფიცარი
339 jiàn
340 mào
341 léng
342 pián
343 dié
344 tán
345 wēn
346 chèn
347 zhī
348 pán 1)ცდა, მცდელობა 2)ძებნა
349 jiǎ
350 zuì
351 yǒu
352 zhū
353 léi
354 chá
355 kuí
356
357 1)ავი ძაღლი 2)სიამოვნების გამომხატველი წამოძახილი
(კანტ.) უცნაური, უჩვეულო
358
359 jìn
360 shū 1)ერთგვარი ისტორიული იარაღი
2)მოკვლა
3)რადიკალი №79
361 guàn
362 ǎi
363
364 sān
365 piē
366 fán წყალდიდობა, დატბორვა
367 氿 jiǔ
368 diāo
369 zhuó
370 qiān
371 jǐng
372 ruì
373 yún
374 yǎn
375
376 tián
377 jiǒng
378
379 píng
380
381 zhī
382
383 jiàng
384
385
386 xiáo
387 píng
388 guāng
389 míng
390 洿
391 zhēn
392 shī
393 chǎn
394 zhuó
395
396 საზღვაო მილი
397 gēng
398 lì, liàn
399 měi
400 é
401
402 yún
403 yuān
404 péng
405 tiǎn
406
407 miǎo
408 tíng 1)წყლის დინების შჩერება 2)სუფთა
409 yǎn
410 měi
411
412 pén
413 jiē
414 mǐn
415 bàn
416 lóu
417 jìn
418 zhà
419 wēi
420 yīn
421 huàng ღრმა
422 zhì
423 jiào
424 shè
425
426 jiào
427 lǎn
428 chí
429 huǒ
430 cuǐ
431 yíng
432
433
434
435 lín
436 chéng
437 huán
438
439
440 chǔ
441 huò
442 biāo
443 chán
444
445 fèn
446 yuè
447 ráng, ràng
448
449 wén
450
451 tóng
452 zhēng 1)აორთქლება, ორთქლის ასვლა 2)ბევრი, ურიცხვი
453 lǎng
454 jùn, qū
455 tūn
456 chén
457 kuǐ
458 wèi
459 yūn
460
461 biāo
462 tēng
463 shēn
464 jiāo
465
466
467 ruò
468 yuè
469 guàn
470 chèng
471 máng
472
473 bēn გაქცევა, სწრაფვა
474
475 chōu
476 àn, hān
477 niǔ
478
479 xiǎn
480
481 suān
482 xiāo
483 1)ლომი 2)გარეული ცხოველი 3)გარეული ცხენი
484 yáo
485 jìng
486 xūn
487 jué
488
489
490
491 wén
492 qiāng
493 píng
494 xuán
495
496 shēn
497
498
499 guāng
500 xiù
501 guī ㄍㄨㄟ gwai1 gueiნეფრიტისგან გაკეთებული დაფა (ღირსების და ძალაუფლების სიმბოლო)
502 chéng
503
504 jùn
505 tǐng
506 hán
507
508 jìn
509
510 bèi
511
512 méi
513 zhuàn
514 quán
515 róng
516 tiàn
517 cuō
518 ài
519 qiú
520 suì
521 xiāng
522 dié
523 chī
524
525 yǎn
526
527
528 nìng
529 zhì
530
531 jùn
532 dàn
533 zhì
534 chèn
535 zhà
536
537 dān, dàn
538 jiǎ
539
540 chài
541 biāo
542 huáng
543 bān
544 bié
545
546 hào
547 jiǎo
548 jiào
549
550 ān
551 shěng
552 yuān
553 shào
554
555 sǒu
556 shěn
557 lín
558
559 shěn
560 zēng
561
562 gāng
563 jué
564
565
566 dùn
567
568 zhù
569
570
571
572 kēng
573 yín
574 wèi
575 qiáo
576
577 qìng
578 hūn
579 què
580 sǎng
581 kàn
582 tán
583 pán
584 léi
585 méng
586 shuāng
587
588 bēng
589 shí
590 yòu
591
592 tiāo
593 jìn
594 guàn
595 líng
596 yīn
597 zhī
598
599 zhuó
600 zhēn
601 xuān
602
603
604
605
606 zhī
607 zhěn
608
609 tóng
610 suì
611
612 zhūn
613 yǎo
614
615 diào
616
617
618
619 gǒu
620 guì
621 xiǎn
622 kòu
623 dāng
624
625 láng
626
627 guǎn
628 yún
629
630 yuān
631 tuò
632 fěi
633 jiān
634
635 zào
636
637
638 pái
639
640 hóu
641
642 bèi
643 zhí
644 téng
645
646 kuàng
647 hóng
648 zhù
649
650 dài
651 dié
652
653 táo
654 yùn
655 cuī
656 léi
657 lǎn
658 liǔ
659
660
661 yuán
662 chōng
663 hóng
664 huì
665 xiāo
666 jiǎn
667
668 xuān
669 gǒu
670 ér, nài
671 duān
672
673 dīng
674 níng
675
676
677
678
679 hǎi
680 cuǒ
681 xiū გამომშრალი ხორცი (ისტორიულ ჩინეთში გამოიყენებოდა მასწავლებლის გასამრჯელოდ)
682 luó
683 biǎo
684
685 guó
686 zōng
687
688
689 nào
690
691 dāo
692
693
694 líng
695 zhú
696
697 wěi
698 huáng
699 shǒu
700 cáo
701
702 péng
703
704
705
706
707 kōu
708
709
710
711 è
712 mín
713 níng
714
715 cí, zǐ
716 xué
717 gèn
718 chǎi
719 jiāng
720 huán
721 gāi
722
723 ráo
724 hóng
725 zhòu
726 jūn
727 cuò
728 kǎn
729
730
731
732
733 tǎn
734
735 tuò
736 dìng
737 qiū
738 biān
739
740
741 xiāng
742 zhēn
743 guān
744 chǎn
745 kuì
746 pài
747 sōu
748 qiàn
749
750 ruò
751
752
753 luǒ
754
755
756
757 qiáng
758 hǎn, hàn
759
760 liǎn
761 wēn
762 wèng
763 ào
764 xiè
765 wěi
766 piáo
767
768 lěi
769
770 biāo
771 ráng
772
773
774 xiāo
775 gān, hán
776
777 rán
778 móu
779 yuān
780 jié
781 guǒ
782 yǎn
783 qiú, yóu
784
785 táng
786
787 téng
788 xiāo
789 luǒ
790 zhú
791
792 kàn
793 xuàn
794 huī
795 zhěn
796
797
798
799 kūn
800
801 liǎn
802 tì, xī
803
804 jiè
805 lán
806 suì
807 chān
808 shì
809 yàn
810
811 jué
812
813
814
815 觿
816 qiú
817 zhé
818 rèn
819 xiòng
820
821
822
823 jiǎn
824 谿
825 fén
826 huán
827
828 jìn
829
830 zhōu
831 fèng
832 chēng
833
834 jiǎn
835
836 zhì
837
838
839
840
841
842
843
844 fán
845 chán
846 zhǐ
847
848 yáo
849 zhōu
850 quán
851 liáng
852 wēn
853 辿 chān
854 jìng
855 nǎi
856 huàn
857 chuō
858 gòu
859
860 bīn
861 fāng
862 cūn
863
864 guī
865 shī
866
867 hòu
868 kuài
869
870
871 ruò
872
873 hào
874 yōng
875 mào
876
877
878 zhāng
879 zēng
880 zōu
881 zàn
882
883 zhòu
884
885
886 chéng
887
888
889 shī
890
891
892
893
894
895 მართვა, კონტროლი
896 qióng
897 bèi
898
899 shān, shàn
900 mén
901 yáng
902 xíng
903
904 kàng
905 huǒ
906 dǒu
907
908 xíng
909 yǒu
910 chéng
911 zhì
912 diào
913 diū
914 láo
915
916 lüè
917 kāi
918 qǐn
919 qiāng
920 nuò
921 zhì
922 péi
923 tán
924 yīng
925 zhōng
926 sōu
927 huáng
928 huán
929 āi
930
931 fèi
932 méi
933
934
935 tǎng
936
937 róng
938
939
940
941 huán
942
943 yán
944 kàng
945 wén
946
947 zuò
948 diàn
949 ér
950 shēng
951 niè
952
953 shù
954 ào
955 zhuī 1)ფრინველი
2)რადიკალი №172
956 gòu
957 zhà
958 qián
959 bèi
960 qiáo
961
962
963 tǐng
964
965 yáng
966 zhǎn
967
968 liú
969 chā, zha
970
971 guó
972
973
974 zǎng
975 yīn
976 biāo
977 xīng
978
979 kuí
980 shuāng
981 jiè
982 liáo
983
984 zhuā
985 mán
986 0 chàng
987 zōng
988 tuí
989 dāo
990
991 zhǎ
992
993 jié
994 ér
995 tóng
996 zéi
997 hòu
998 kuài
999 zhǎ
1000 tiáo
1001 jūn
1002 qīng
1003
1004 zōu
1005
1006 shēn
1007 鲿 cháng
1008 wēn
1009 páng
1010 jiān
1011
1012
1013 zhān
1014 shī
1015 cāng
1016 líng
1017 xiū
1018
1019 kūn
1020 bēi
1021 qiān
1022 gēng
1023
1024
1025 qiū
1026
1027 wēng
1028 liú
1029
1030
1031 jiān
1032 liù
1033 zhān
1034
1035 méng
1036 shuāng
1037 cuó
1038 鹿 yōu
1039 鹿
1040 鹿 jīng
1041 tiān
1042 hóng
1043 yǎn
1044 zhǐ
1045
1046 táo
1047
1048 shí
1049 jīng
1050
1051
1052 yín
1053 tiáo
1054 1)ჰარმონიაში
2)ჩუმი, წყნარი
1055 mài (ქიმ.) მეიტნერიუმი
1056 𬞟 pín
1057 𩠌
1058 𬭤 hóu
1059 𫔍 fán
1060 𬸚 yuè
1061 𥫗 𥫗
1062 𬣞 zhǔ
1063 𬟽 dōng
1064 𬬭 lún
1065 𬬮 chǎng
1066 𫗧
1067 𠯠
1068 𬭳 𨭎
1069 𫓹
1070 𬭶 𨭆 hēi
1071 𬭸 lín
1072 𥫣
1073 𨱇 qiú
1074 𣨼
1075 𫔶 niè
1076 𫠆 kuǐ
1077 𬯎 tuí
1078 𬭚 chún
1079 𫟼
1080 𬭛 𨨏
1081 𫮃 shàn
1082 𫘧
1083 𬭊
1084 𬳶 jiōng
1085 𬭎 hóng
1086 𩙫
1087 𬍛
1088 𦈕
1089 𩾁
1090 𩾃 miǎn
1091 𫠜 ㄋㄧˊ ngai4 უფროს ასაკში ამოსული კბილი
1092 𬺈 კბენა
1093 𬒈 què
1094 𡶴
1095 𢬍
1096 𬴊 lín
1097 𪉈
1098 𫐄 yuè
1099 𤞤
1100 𣲗 wéi
1101 𣲘
1102 𬯀
1103 𬘘 dǎn
1104 𬘡 yīn
1105 𫚭 liè
1106 𩾌 kāng
1107 𨅬
1108 𬸪 fán ㄈㄢˊ faan1 faan4 წყალქათამა, წყლის ქათამი
1109 𬱖
1110 𬀩 wěi
1111 𬀪 xiàn
1112 𬟁
1113 𦈡
1114 𪩘 yǎn
1115 𫄸 xūn
1116 𬂩 jiā
1117 𬶭
1118 𬙂 yǎn
1119 𬶍 tuó
1120 𬪩 nóng
1121 𫍽 xuān
1122 𨰿
1123 𧮪
1124 𪧘
1125 𬸣 xiān
1126 𠮶
1127 𦈏
1128 𫘨
1129 𣸣 fén
1130 𬣙
1131 𬭼 suì
1132 𡒄
1133 𬶨
1134 𬨂
1135 𬕂 lǒng
1136 𫗴 zhān
1137 𬳽 shēn
1138 𬘬 qiàn
1139 𨱍
1140 𬘭 chēn
1141 𨱏
1142 𡥧
1143 𧏖
1144 𪟝
1145 𫖮
1146 𫖯
1147 𬙊
1148 𫐐
1149 𫚉
1150 𫟷
1151 𬱟 wěi
1152 𡳞 𡳞
1153 𪨊
1154 𥬠
1155 𤶊
1156 𬊈 xún
1157 𬬸 shù
1158 𬬻
1159 𤴔
1160 𫞩 mén
1161 𬬿 zhāo
1162 𬭁
1163 𥆧
1164 𪣻 lóu
1165 𫫇 è
1166 𫷷 广 xīn
1167 𬉼
1168 𫛭 kuáng
1169 𨀁
1170 𦈌
1171 𩽾 ān
1172 𫍯 xián
1173 𫘝 jué
1174 𫄧 yán
1175 𬙋 xiāng
1176 𫄨 chī
1177 𫍲 xiǎo
1178 𢙐
1179 𬊤 chǎn
1180 𨨏
1181 𫘪 yuán
1182 𫚕 shī
1183 𫸩 kōu
1184 𫚖
1185 𨭆
1186 𬘓 xún
1187 𬤊 shì
1188 𬩽 xún
1189 𪨶 shē
1190 𬶏 wéi
1191 𨭎
1192 𬸦 zhuó ფენიქსი
1193 𫐓 róu
1194 𬨎 yóu
1195 𨱑 huáng
1196 𬮱 yīn
1197 𨱔 zūn
1198 𤈶
1199 𨧀
1200 𬇕 wàn
1201 𫓧
1202 𣍰