1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 10803 Mp3
In this grade we have: 2875 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 lōu
2 miǎn ㄇㄧㄢˇ min5
3
4 chéng დახმარება, მიშველება
5 miē, niè
6
7 gèn 1)გადაჭიმვა 2)დან, გან
8 jí, qì
9 hēng მშვიდობიანად, განვითარებაში, უპრობლემოდ და.ა.შ.
10
11 xiè
12 dǎn
13
14 dīng
15
16 zhǎng
17 shì 1)თანამდებობის პირი, მოხელე
2)ხელისუფლებიადმი მსახურება
18 rèn
19 qiān
20
21
22
23
24
25
26
27 chāng
28 cāng
29 zhù
30 gā, jiā, qié
31 tuó 1)სხვა, ის 2)ერთ-ერთი გვარი 3)ტვირთი
32 shé
33
34 gōu
35 nìng ფარისევლობა,პირფერობა, მლიქვნელობა
36 tóng
37
38 qiān
39 lǎo
40 yáng
41 bǎi
42
43 tiāo
44 jiǎo
45
46 kuǎ 1)აქცენტით ლაპარაკი
2)დიდი და მოუქნელი
47 zhū
48 yòu
49 móu
50 dòng
51 kuài
52 chái
53 nóng
54 qiú
55
56 yǒng
57
58
59 qí, sì
60 chóu
61 yǎn
62 pái
63 biào
64 chù
65
66 guān
67 shū
68
69 kǒng
70
71 qiàn
72
73 zhuō
74
75 yǎn
76
77 ruò
78 xié
79 zǒng
80 lóu, lǚ
81 fèn
82 kuǐ
83
84 dǎi
85 tǎng
86 bīn
87 nuó
88
89 jiàn
90 tóng
91
92
93 jǐng
94 dān
95 lěi
96 დედალი მარტორქა
97 yǎn
98
99 miǎn 1)გვირგვინი
2)ცერემონიალური თავსარქმელი
100 zhǒng
101 xiǎn
102 liè
103 sōng
104 diāo
105
106 dàng
107
108 chú
109 wěn
110 yuè
111 jǐng
112 ამოთხრა
113 guì
114 guì
115 kǎi
116 duò
117 kēi დაპყრობა, დამორჩილება, დაძლევა; გაკვეთა
118 ორად გაჭრა, შუაზე გაკვეთა; შეწინააღმდეგება, არ დათანხმება
119 guǎ
120 wān
121
122 shàn
123 piāo დააჩაღება, გაძარცვა; ჩამოჭრა
124 qiāo
125
126 mài
127
128 shào
129 jié
130
131 měng
132
133 xié
134 ცოცვა, ხოხვა, ბობღვა
135 páo აყირო
136 ხოხვა, ცოცვა, ბობღვა
137
138
139 guǐ
140 kuì
141
142 biàn
143
144 yǒu
145 zhī საწყაო, ღვინს სასმისი
146 è
147 shè
148 cuò
149 jué ის
150 jiù საჯინიბო, თავლა
151
152
153 ài
154 sǒu ასაკოვანი პიროვნება, მოხუცი
155 chì
156
157
158
159 qìn
160 yǐn
161 hōng (ჩინ.) 1)აუმ, ომ - მარცვალი სანსკრიტულ ენაზე, რომელიც ინდუიზმში, ბუდიზმსა და ჯაინიზმში წმინდად ითვლება. 2)ქვემოთ
(კანტ.) ჩლუნგი, ყეყეჩი, ტუტუცი
162 1)მე
2)ჩემი, ჩვენი
163 è, e
164
165 ḿ
166
167 dāi
168
169 bei
170 ḿ, m̀
171 lìng
172 yōu
173 gū, guā (ბავშვის) ტირილი
174
175 náo ხმაური, ხმაურიანი
176 xiā ჩაყლაპვა, გადაყლაპვა, დალევა
177 pēi
178
179 páo ღრიალი
180 jiù
181 kā, kǎ
182 dōng
183 níng
184
185 guāng
186 zhà ლანძღვა, გინება, დაყვირება, ყვირილი, ბღავილი, ღრიალი და.ა.შ.
187
188 miē
189 zhǐ
190 gē, kǎ, lo, luò
191 huī
192 xiū
193
194 shěn
195 pài
196 gén
197 kuāng
198 xiāo
199
200 huì, yuě
201 kuài
202 duǒ
203 nóng
204 mōu
205 chī
206 gěng
207
208 zuò
209
210 mài
211 suǒ
212 zào
213 shuā
214 ჭიკჭიკი, ჩიტ(ებ)ის ხმიანობა
215 ǎn
216
217 shà
218
219 zhāo, zhōu
220 lín
221 cuì
222 táo
223 dàn ჭამა, კვებვა
224 chuài, chuò 1)წოვა, წრუპვა 2)ქვითინი, ტირილი
225
226 zhuàn
227 niè
228 bo
229 dìng
230 lāng
231 chì
232 jiū 1)ბავშვის ტირილი 2)ჭიკჭიკი
233 პირღებინება
234 yóng, yú
235 nán საუბრის გაგრძელება, ყბედობა, ლაქლაქი, ბუტბუტი
236 jiē
237 dié, zhá
238 nuò
239 yīn
240
241 huì ნისკარტი
242 kuì ამოხვნეშა, ამოოხვრა
243
244 miāo
245 kuí
246
247 shà ხრინწი, ჩახლეჩა (ხმის), ხრინწიანი, ჩახლეჩილი (ხმა)
248
249 suō
250 hài
251 kē, kè
252
253 chēn გაბრაზებულად ყოფნა, (ვინმეზე ან რამეზე) გაბრაზება
254 sōu
255
256 jiē 1)ამოხვნეშა 2)აფსუს
257
258 chī 1)სიცილი, ჩაცინება, ქირქილი და.ა.შ. 2)დაცინვა
259 háo
260 qín
261 niè
262
263 diǎ
264 ǎi, ài
265 tōng
266 áo
267 sǒu 1)ძაღლის მიქსევა 2)შეგულიანება, წაქეზება
268
269 piào
270 shī, xū
271 dē, dēi
272 lei
273
274 tāng
275 bēng
276 yīng
277
278 zuō
279 pēng
280 cēng გალანძღვა, დაყვირება (უყვირის)
281 jiào
282
283 dēng
284
285 juē
286 qín
287
288 jìn 1)დახურვა, დაკეტვა 2)ჩუმად ყოფნა, ხმის ვერ ამოღება
289 1)ბოყინი 2)აფსუს
290 shì კბენა
291 xué
292
293 sāi
294
295 huō
296
297 hāo ხმის გამოცემა
298 cā, chā
299 huò
300 nāng
301 xìn
302 nān
303
304 lún
305 líng
306 yòu
307
308
309 qīng
310 huán, yuán
311 wéi, xū
312
313
314 guī
315
316
317 zhèn
318 kuàng
319
320 bǎn
321 bèn
322 tān
323
324 tuó
325 gān თიხა, თიხის ჭურჭელი
326 diàn
327
328 ào
329
330 chè
331
332 dòng, tóng
333 gāi საზღვარი
334 yín
335
336 yuán
337 dié
338 shǎng
339 è
340
341 dàng
342 liè
343 bù, pǔ 1)ვაკე, არენა 2)პორტი 3)ბაზარი
344 chéng
345 shí
346 xūn
347 guō
348 niàn
349
350 dài
351 ǎn
352 zhí თიხამიწა
353 duǒ
354
355 sào
356 jǐn
357
358 péng დაფვლა, დამარხვა
359
360 qiàn
361 yīn
362 dié
363 léng
364 wān
365 chéng
366 yuán
367 shú
368 chí
369 màn
370 yōng
371 shāng
372 yōng
373 ხეობა, ხევი
374 háo თხრილი, სანგარი, ტრანშეა, არხი
375 kuí
376 1)ადრიანი დილა, აისი, რიჟრაჟი 2)წინა
377 yín
378 guài
379 kuǎng
380 lián
381 huàn
382 yǎn 1)მალე 2)ნარჩენები 3)სუსტი, უძლური, უღონო
383 kuí
384
385 zàng, zhuǎng
386 1)სად? რა? როგორ? 2)მსახური
387 shì
388 shuò
389 rèn
390 yán
391 jìn
392 niū
393 გარდაცვალებული დედა, განსვენებული დედა
394
395
396
397 guī
398 zhóu
399
400 qiè საყვარელი, ხასა, ხარჭა
401
402 shān
403 pīn
404 shū
405 jiāo
406 héng
407 chà
408
409 ráo
410 luán
411 pīng
412
413 suō 1)ცეკვა, ცელქობა 2)უსაქმურობა 3)სეირნობა
414 wěi
415 shēn
416
417 miǎn 1)(ბავშვის) გაჩენა 2)დაუზარელი
418
419 xián
420 chāng მეძავი, როსკპი
421 ē სილამაზე, გრაციოზულობა
422 biǎo
423 jié
424 მოახლე, შინამოსამსახურე (გოგო)
425 jìng
426 chán
427 tíng
428
429 yuán, yuàn
430 ǎo
431
432
433 yìng
434 chī
435 gòu 1)შეუღლება 2)დამეგობრება
436 ài
437 pín
438 piáo
439 léi
440 mān, màn
441
442
443 yān მომხიბვლელი, მომაჯადოებელი
444 cháng
445
446 qiáng
447
448
449 shàn
450 yíng
451
452 shuāng ქვრივი (ქალი)
453 jié
454 jué
455
456 bèi
457 შეძლებისდაგვარად სიბეჯითე
458 bāo
459
460 luán
461 nāo
462 shú
463 chán
464
465 1)ბავშვი 2)სისხლიერი ნათესაობა
466 fú, mì
467 dàng
468 yòu
469 chén 1)საიმპერატორო 2)საიმპერატორო სასახლე
470 mèi დაძინება, ძილი
471
472 liáo
473 huán
474
475
476 liào
477 丿 yǐn მართვა; ზედამხედველობა; დირექტორი
478 kāo
479
480 ē
481
482
483
484
485 1)მაღალი, ციცაბო, სალი 2)საშიში, სახიფათო
486
487 cén
488 xiàn
489 lán
490
491 gǒu
492 xiù
493 jiǎ
494 dài
495 mín
496 岿 kuī
497 mǎo
498
499 xún
500 dòng, tóng
501 shì, zhì 1)ზემოთ აღმართვა 2)დახოხოლავება
502 yáo
503 jiào, qiáo
504 zhēng
505
506 láo
507 lái
508 kōng
509 léng
510 xiáo
511 yān
512
513 wǎi
514 zǎi
515
516 shèng
517 méi
518 chá
519 róng
520
521 lǒu
522 sōng
523
524 wéi
525 cuó
526
527 zhàng
528 lín
529 dèng
530
531 chán ციცაბო, ფრიალო, არასწორი, უსწორმასწორო
532 qiú
533 xùn
534 wéi
535 tǎng 1)საგანძური 2)საზოგადოებრივი ფონდები
536 pèi
537 zhì 1)წიგნის გადასაკრავი 2)აბგა, ჩანთა
538 1)ჩითეული, ფართლეული 2)სიმდიდრე, ქონება
539 zhēn
540
541 guó
542
543 1)კარავი 2)კოღოების ბადე
544 màn ფარდა, შირმა
545 zhàng
546
547 fān დროშა, ალამი, ბაირაღი
548 yāo
549 广 guǐ
550 广
551 广 páo 1)სამზარეულო
2)მზარეულობა
552 广 xiáng 1)სოფლის სკოლა 2)სწავლება
553 广 xiū
554 广 tuǒ
555 广
556 广 liào
557 广 chán
558 广 xiè
559 广 lǐn
560 廿 廿 niàn ოცი, მეოცე
561 biàn
562
563
564 shì ზემდგომის მოკვლა
565 1)მშვილდი 2)არბალეტი
566 შეჩერება, შეწყვეტა, დასრულება
567 1)დახმარება, მიხმარება, შველა 2)შესწორება
568 gòu
569 zhì
570 1)იი (ხალხი), ლოლო (ეროვნების ხალხი) 2)ზედადგარი, ღვინის ჭურჭელი 3)წესი
571 yàn
572
573 páng მსგავსება
574
575 xùn
576 yáng
577 lái
578 cháng
579 huáng მერყევი, გაუბედავი
580 yáo გაწვევითი სამუშაო, სავალდებულო სამუშაო
581 zhǐ
582 jiào ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠ ㄧㄠ ㄧㄠˊ giu2 giu3 jiu1 gèu
583 chàn
584 tǎn
585
586 tuī
587 cǔn ვარაუდი
588 tiǎn შერცხვენილი, თავლაფდასხმული
589 chōng
590
591 sōng
592 biàn
593 niǔ გაწითლება, ალეწვა (სირცხვილისგან), შერცხვენა (შერცხვა)
594 xīn სასიამოვნო, სასიხარულო, სამხიარულო
595 kài
596 sǒng
597
598 òu
599 chàng
600 chuàng
601 zuò
602 yàng
603 1)(პირ. და გადატ.) დაყრდნობა 2)გაჯიუტება
604
605 pēng
606 მორცხვი, დარცხვენილი, შერცხვენილი; დარცხვენა, შერცხვენა
607
608 chù
609 duì
610
611 nèn
612 xún
613
614 yàng ავადმყოფობა, ავადობა, შეუძლოდ ყოფნა
615 huì მრისხანება, რისხვა
616 1)თავის განებივრება 2)თავშეუკავებელი, დაუოკებელი
617 თავაზიანი, მოწიწებული, მოკრძალებული
618 dòng მტკივნეული, საწვალებელი
619 tòng
620 yān
621 kǎi
622
623 yùn
624 yǒng
625
626
627 sǒng
628 quān 1)მონანიება 2)რეფორმა
629 kuī
630 què
631 qiān
632 fěi
633 1)საშინელი, საზარელი 2)შეშინებული, შეშფოთებული, აღშფოტებული
634 xìng
635 chóu
636 dūn
637 wǎng შეცბუნებული, დაბნეული, დამწუხრებული, თავგზააბნეული და.ა.შ.
638
639 chǎng
640 qiè
641 zhuì
642 xīng
643 qiǎo
644 qiān
645 ჯიუტი
646 yīn
647 yùn
648 kuì
649
650 qiàn, qiè 1)აღშფოთება, გულის მოსვლა 2)დაკმაყოფილებული
651 shè
652
653 yōng
654 chōng
655
656 jǐng 1)გაღვიძება, ადგომა 2)გონზე მოსვლა, ცნობიერების დაბრუნება
657 mào
658 mèn
659 měng
660
661 gàng, zhuàng
662 shù სასაზღვრო დაცვა
663 qiāng
664 qiāng, qiàng
665 gā, jiá 1)შუბი 2)მსუბუქი დარტყმა
666 ჩინური ტიპის წათი (აფთშუბა, ალებარდი)
667 kān
668
669 děng
670 jiǎn
671 1)მოკვლა, ამოჟლეტა 2)დაჩაგვრა, შევიწროვება
672
673
674 jiōng
675 1)ესკორტი, მხლებელნი 2)ქედმაღალი, ამპარტავანი
676 fēi
677 qiān
678 biàn
679 jué 1)ამორჩევა 2)ამოთხრა
680 póu ორი ხელით აღება, ორი ხელით ჭერა
681 tuán
682 pēng
683 chēn
684 mǐn
685 zhǎ
686 niān 1)თითებით ამოღება 2)წილისყრის კენჭის ამოღება
687
688 jié 1)მაგრად მუშაობა 2)დევნა
689 qiè
690 luán
691
692
693 xián
694 sā, suō
695
696 jùn
697 lǚ, luō
698 liè 1)ხელებით დატრიელება, ჩახრახვნა 2)დაგლეჯვა
699 bǎi
700 zuó
701 duō
702 póu, pǒu
703 yē, yè 1)ხელის მიშველება 2)ჩარჭობა 3)ორად გადაკეცვა
704 chè 1)გაწევა, გათრევა, გაქაჩვა და.ა.შ. 2)უკან ქაჩვა
705 ორივე ხელებით ჩაღუჯვა
706 qián
707
708 guāi გარტყმა, ყურებში შემორტყმა
709 dǎn
710 guàn
711 yuàn
712 1)აწევა 2)ქება 3)დაკიდება
713 kuí 1)პრემიერ-მინისტრი 2)მიხვედრა
714
715
716 დაცინვა, მასხრად აგდება; გაბრაზება, გამოჯავრება; გათამაშება
717 zhā
718 qìn
719 chuāi
720 chù
721 jiān
722 shuò
723 sǎng
724 nuò ჩავლება, დაჭერა, ხელის მოკიდება, ჩაბუჯვა, ხელში ჩაგდება და.ა.შ.
725 táng
726 qiān
727 chá
728 èn
729 shū
730 bìn
731 bìng
732 luò
733 zhí
734 biào
735 liào
736 yīng
737 juē
738 zǔn
739 xié
740
741 cuān
742 gǎn
743 1)ცერი 2)დამტვრევა, დახეთქვა, დაგლეჯვა, გაპობა
744 sǒu, sòu
745 zhuó ამოღება, ამორჩევა, შერჩევა
746 xǐng
747 huō
748 rǎng 1)შეპყრობა, ძალით მოტაცება 2)გაგდება, განდევნა, გაძევება
749 zuàn
750 jué შეპყრობა, ხელში ჩაგდება
751 nǎng
752 yōu
753 chì
754 áo
755
756 fěi
757 lán
758 ფხვიერი სხეულების საწყავი (5 ან 10 დოუ-ს მოცულობის)
759 დატრიალება, დაბრუნება, ტრიალი
760 zhuó
761 yū, yú
762 zhān
763 máo
764 pèi
765 jīng 1)ფოჩებით შემკობილი დროშა (ალამი) 2)ნიშანის მიცემა
766
767 liú გვირგვინ-ქუდზე ჩამოკიდებული მარგალიტის მძივები
768
769
770
771 gàn
772 yáng
773 mín
774 yún
775
776 fǎng
777 hào
778 xīn
779 tán
780 zǎn
781
782 mǎo
783 1)ახლო, ახლობლური, ინტიმური 2)დაახლოება, მიახლოება
784 chǎng
785 cháo
786 yàn
787 hán
788
789 chéng
790
791 guǐ
792 kuí
793 míng
794
795 xiān
796 tūn
797 xūn
798 yào
799
800 nǎng ძველად, წინა, ძველი, ყოფილი
801 გაწევა, გათრევა, მოქაჩვა, ბიძგება
802 რატომ? რა? სად?
803
804 shuò 1)თვის პირველი დღე
2)ჩრდილოეთი
805 zhèn
806 zhá
807 chā, chà
808
809 biāo 1)ჩამჩა, კოვზი 2)ჩამჩის თანავარსკვლავედი
810 1)ტირიფი 2)"ქი" - პატარა ფეოდალური სახელმწიფო
811 miǎo კენწერო
812 gǎo
813 yǎo ბუნდოვანი, ბნელი, მისტერიული, ღრმა და.ა.შ.
814 chǔ სანაყი
815 სუბტროპიკული მუშმულა
816 chǒu, niǔ
817 zhù 1)მაქო 2)ვიწრო, წაგრძელებული, წვრილი, გრძელთავიანი 3)ბუჩქოვანი მუხა
818 სუბტროპიკული მუშმულა
819 fāng 1)სანდალოზის ხე 2)სამასალე ხე-ტყე
820 cōng, zōng
821
822 jiǎn
823 chéng
824 xiāo
825 píng
826 zhǐ 1)ტრიფოლიატა, სამყურა ფორთოხალი 2)ეკლიანი ღობე
(კანტ.) საცობი
827 xiāo
828 jiā 1)ადამიანის უღელი (სირცხვილის ბოძის მსგავსი) 2)ეშაფოტი
829 gōu, gǒu, jǔ სიჩუანის პროვინციაში ვერხვის ერთ-ერთი სახეობა
830 tuó
831 bàn
832 zhè 1)ეკლებიანი ხე 2)შაქრის ლერწამი
833 xiá
834 yóu, yòu
835 tuò ხის ერთმანეთზე შემოსაკვრელი ნაჭრები (გაფრთხილების ხმის გამოსაღებად)
836 zhà, zuò 1)მუხა 2)ეკლიანი მარადმწვანე ხე 3)ხეების გასხვლა
837 1)ფესვი 2)ბაზისი, საფუძველი 3)(რაიმე) საგნის ფსკერი
838 jiù კუბო
839 1)ცულის ტარი 2)ღერო 3)გვარი
840 nài
841 chēng
842 zhī
843 zhì
844 lóng
845
846 lì, yuè
847 guā
848 bēn
849
850 kǎo მანგროს ხე
851 lǎo
852 luán
853 jié
854 héng სახურავის ჯვარედინი კოჭები
855 ān
856 zhì ბორკილები, ხელბორკილები
857 huán
858 jiù
859 ráo
860 zhēn
861
862 guì, huì 1)ჩინური კვიპაროსი 2)ჩინური ღვია
863 suō
864 1)ტივი, ბორანი 2)დოლის ჯოხი
865 jué
866 tǐng, tìng 1)ღერო 2)პირდაპირი
867 ბორკილები
868
869 fàn 1)ბუდისტი 2)სანსკრიტი
870 lián
871 zhuō
872 líng
873
874 chuí
875 zhào 1)ნიჩაბი (ნავის) 2)ნავი
876 fēn
877 fén
878 guǒ
879 liáng
880
881
882 qiàn
883 luó
884 pèng
885 duàn 1)ალვა 2)ვერხვი
886 chuán ნივნივი, (სახურავის) კოჭი
887 zhā
888 xiē 1)სოლი 2)ჭიშკარის სვეტი
889 liàn იაპონური მელია, ჩვეულებრივი მელია (ხის ჯიში)
890 nán
891 méi
892 xuàn
893 ნიჩაბი, ხოფი
894 chǔ 1)თუთა 2)ქაღალდი
895 shǔn 1)ფარი 2)ბარიერი
896 qiū 1)იაპონური მალოტუსი (ხის ჯიში) 2)ფოთლოვანი ხე
897 yíng
898
899
900
901 zhēn
902 fěi ურთხელის (ურთხმელის) სახეობა
903 sǔn
904 xiè
905 cuī ნივნივი
906 què
907 საკაცე, ტახტი, საწოლი
908 gǎo
909 shuò
910 chuí 1)ჩაქუჩი 2)დარტყმა, კვბენა
911 chá
912 gāo
913 bīn, bīng
914 zhū
915 ნეკერჩხალი
916 მუხა
917 槿 jǐn (ბოტ.) ჰიბისკუსი
918 fán
919 chū
920 táng
921
922 qiáng
923 qiáo 1)ტყის მჭრელი 2)შეშა 3)შეშის მოგროვება
924 zūn 1)კათხა, თასი, დოქი 2)შეთრობა
925 yuè
926 qiāo მარხილი
927 tuó
928 jué
929
930 yuán
931 აუცილებლობა
932 qín პატარა წითელი ვაშლი
933 ხე
934 qíng
935 lǐn
936
937 ǎi, ê̄, ế, ê̌, ề
938 shà
939 xīn
940 shè
941
942
943 tiǎn 1)დასრულება 2)მოსპობა, განადგურება
944 dài საშიში, სახიფათო
945 shāng
946 piǎo
947 yǔn
948 dān
949
950 1)მოკვდომა 2)მოკვლა, განადგურება
951
952
953
954
955 cuì ფაფუკი თმა, ცხოველის ფაფუკი ბეწვი
956 shū
957 jiàn
958 chǎng
959
960 lu
961
962 dī, dǐ
963 nǎi
964 dāo
965 xiān
966 chuān
967
968 dōng
969 yīn
970 hài
971
972
973 qíng
974 yūn
975 tīng
976 cuān
977 chà
978
979
980 shàn
981
982
983
984 1)ჭიდან წყლის ამოღება 2)შთანთქმა
985 biàn
986 wèn
987 fén
988
989 yuán
990 hàng
991 dùn, zhuàn 1)ქაოტური, არეული 2)მღვრიე, ამღვრეული, ბნელი, შავბნელი და.ა.შ.
992 dá, tà 1)შეკავშირებული, შეერთებული, მიერთებული 2)განმეორებადი
993 miǎn
994 zhǐ
995 fēng
996 òu
997 fēng
998 wéi
999 shù
1000 tuó დენა, დინება, ღვარი
1001 qiú
1002
1003 hóng
1004 gān
1005 mǎo
1006
1007 líng
1008 xuàn
1009 pàn
1010 mǐn
1011 yāng
1012 lóng, shuāng
1013
1014 luò
1015 jīng
1016 huí
1017 yīn
1018 liè
1019
1020 zhū
1021 wěi
1022
1023 táo
1024 ěr
1025
1026 xún
1027 huán
1028 jiā
1029 huì
1030 xún
1031 jìn
1032 jùn, xùn (ამო)ხაპვა
1033 bāng
1034
1035 huàn რეცხვა, გავლება
1036
1037
1038 niè 1)გაშავება 2)შავი მიწა 3)ტატუ
1039 xián დორბლი, ნერწყვი
1040
1041 juān
1042 cén
1043 lái
1044 lián
1045 wéi
1046
1047 guàn
1048 1)გამომშრალი 2)გამოფიტული, გადაქანცული 3)მშრალი
1049 涿 zhuō
1050
1051
1052 nào
1053 cóng
1054 féi
1055 sōng
1056
1057 gàn 1)მდინარე ძიანსი პროვინციაში 2)ნავში წყლის ჟონვა
1058 cuì 1)გამობრძმედა, გამოწრთობა 2)შესრუტვა, შეწოვა 3)შეცვლა
1059
1060
1061
1062 miǎn
1063 zhǔ
1064
1065 xiè ზვირთცემა
1066 wèi
1067 méi
1068 tián
1069 tuān ჩქერი, (მდინარის) სწრაფი დინება
1070 miǎn
1071 jiān
1072 zhàn
1073 shí
1074 huáng
1075 jiǎo, qiū
1076 yān 1)დამარხვა, ჩაძირვა 2)ლაქა
1077 yuán
1078
1079 táng
1080 მოულოდნელი, მოულოდნელად
1081 míng 1)შხაპუნა წვიმა 2)სიბნელე, ბნელი, გაურკვეველი
1082
1083
1084 qín
1085 sōu 1)შარდვა 2)ჟონვა
1086 xiù
1087 hùn
1088
1089
1090 chú
1091 pāng 1)დენადი 2)ვრცელი
1092 wēng
1093
1094 ნალექი, დანალექი, ლექი
1095 téng
1096
1097 yàn
1098 yíng
1099 luán
1100
1101 xiǔ
1102
1103 鹿 1)გაფილტვრა, გაწურვა 2)წურწურით ჩამომდინარე
1104 cáo წყლით გადაზიდვა-გადატანა
1105 xuán
1106
1107 mǎng
1108 luò
1109 zhāng
1110 huàn
1111 liàn
1112 wéi
1113
1114
1115 huáng
1116 shào
1117 zhū
1118 shān
1119 chán
1120 tóng
1121 gǎn
1122
1123 shù
1124 xiè
1125
1126 chán
1127 dàn, tán წყნარი, მშვიდი
1128 lián
1129 suī
1130 lài
1131
1132 háo თხრილი, არხი
1133 დასველება, დანოტივება
1134
1135 zhuó
1136 hàn ფართო, ვრცელი
1137 yíng ზღვა, ოკეანე
1138 xiè
1139 hào
1140
1141 yáng
1142 guì, jiǒng
1143 quē
1144 dùn
1145 xīn
1146 zhì შეწვა, შებრაწვა, მოხრაკვა, გამოცხობა, მოწვა
1147 wěi
1148 qiàng
1149 jiǒng 1)ნათელი, მბრწყინავი, ელვარე 2)ცხელი
1150 tái
1151 bǐng
1152 zhù
1153 shí
1154 chì
1155
1156 tīng
1157 xuǎn
1158
1159 huì
1160 jìn
1161
1162 wán
1163 fēng 1)სასიგნალო ცეცხლი 2)სასიგნალო კოშკი
1164
1165 hán
1166 mèn
1167
1168 tāo
1169 bèi 1)ნელ ცეცხლზე გამოშრობა 2)გამოცხობა 3)შეწვა, შებრაწვა, მოხრაკვა
1170 kūn 1)ალი, ცეცხლი 2)ბრწყინვა, ნათება
1171 chāo
1172 yàn
1173 duàn
1174 xuān
1175
1176
1177 wēi
1178 bāo
1179
1180 biān
1181 tuì
1182 liū
1183 cōng
1184
1185 shāng
1186
1187 liáo, liǎo
1188 fán შეწვა, დაწვა
1189 სითბო
1190 suì 1)კაჟი 2)სასიგნალო ცეცხლი 3)ჩირაღდანი
1191 xiè
1192 xiǎn (ველზე გაჩენილი) ხანძარი
1193 jué
1194 cuàn 1)ღუმელი, სამზარეულოს ღუმელი 2)საჭმლის მზადება
1195 yuán 1)აქ 2)(გამომდინარე) აქედან 3)მაშინ
1196 yáo დიაგრამები მკითხაობისთვის
1197 pán
1198
1199 zāng
1200 dié საბუთები, ჩანაწერები
1201 yǒu
1202 pìn 1)დედალი…, ძუ…, ფურ(ი)… და.ა.შ. 2)ხეობა
1203 māng
1204 máo
1205 jiàn
1206
1207
1208
1209
1210 jiān, qián
1211 piān
1212 kào გამარჯვებული მებრძოლების შექცევა-გართობა
1213 jiàng
1214 qiú
1215 guǎng
1216
1217 yǔn
1218 1)ჩინეთის ჩრდილოეთით მცხოვრები ტომები 2)მეტსახელი
1219 páo
1220 xiá 1)ფამილიარულობა 2)უპატივცემლობა
1221 fèi ბაბუინი
1222 1)მაიმუნი 2)ჯაშუშობა, თვალთვალი 3)მოტყუება
1223 róng
1224 shòu
1225 kuài
1226 sūn
1227
1228 juàn ფიცხი, იმპულსური, მოუთმენელი
1229 yín
1230
1231 xiǎn
1232
1233
1234
1235 shē
1236 luó
1237
1238 wěi 1)ვულგარული, მდაბალი 2)გარყვნილი, თავაშვებული 2)უხამსი, უშვერი
1239 náo
1240 yóu
1241 chá
1242 zhāng
1243 áo
1244 jué
1245 liáo
1246 xiè
1247
1248 měng
1249 huān
1250 dīng
1251
1252
1253 jiè
1254
1255 bīn, fēn
1256 yuè
1257 jué
1258 pín
1259 dài კუს ბაკანი
1260
1261
1262
1263 jiā
1264 mín
1265
1266 gǒng
1267 luò
1268 xún
1269 ěr
1270 yáo
1271 héng
1272 dāng
1273 hún
1274 xiù
1275 liǎn
1276
1277 chēn
1278 chēng
1279
1280
1281 kūn
1282
1283 běng
1284 wǎn
1285 cóng
1286 guǎn
1287 yǎn
1288
1289
1290 mào ნეფრიტი
1291 xuān
1292 xiá ზადი, წუნი, დეფექტი
1293 yuàn
1294 yīng
1295
1296 táng
1297 yáo
1298 jǐn
1299 cuǐ
1300 cōng
1301 xuán
1302 áo
1303 zhāng
1304 yīng
1305
1306 lín
1307 huáng
1308
1309 jǐng
1310 fán
1311
1312 zǎo
1313 wèn
1314
1315 wèng
1316 ōu
1317 líng
1318
1319 zhēn
1320 méng ჭერის კოჭების ნივნივი
1321 bèng
1322 zèng
1323 yǒng
1324 dīng
1325 zāi
1326
1327 fàn
1328 tián
1329 quǎn
1330 běn ჩალის კალათი
1331 zhěn
1332
1333 shē
1334 wǎn
1335
1336 tuǎn
1337 dīng
1338 jiē
1339 shàn
1340
1341 yáng
1342 yóu
1343 jiè
1344
1345 zòng
1346 pào
1347 gān
1348
1349
1350 dǎn
1351
1352 jiā
1353 yōng
1354 jìng
1355
1356 zhì
1357
1358 zhì
1359 cuó
1360
1361 shā
1362 láo
1363 xián
1364 fèi
1365
1366 wěi
1367 cuì
1368 zhú
1369 shèn
1370 hóu
1371
1372
1373 lòu
1374 sào
1375 chì
1376
1377 bān
1378 luǒ
1379 chōu
1380 zhàng
1381 zhài
1382
1383 yǐng
1384 lóng
1385
1386
1387 diàn
1388 lài
1389 diān
1390
1391 guī
1392 gāo
1393 jiǎo
1394 ái
1395
1396
1397 jūn
1398 cūn
1399
1400 zhōng
1401
1402 àng
1403 guàn
1404
1405 miàn ალმაცერად ყურება
1406 miǎo
1407 dān
1408 mào
1409 kōu
1410
1411
1412 xuàn
1413 lóng
1414 suī
1415 chī
1416 móu თვალის გუგა, თვალი
1417 tiào
1418 suō
1419
1420 jiǎn
1421
1422 suī
1423
1424
1425 kuí
1426 gāo
1427 ruì შორსმჭვრეტელი, გამჭრიახი, ჭკვიანი
1428 mào
1429 chēn
1430
1431 míng
1432 piǎo
1433 chēng
1434 méng
1435 kàn
1436
1437 გვარი
1438 jué
1439 jīn
1440 cuó
1441
1442 gān
1443 dàng
1444
1445 chē
1446 fēng
1447
1448 zhǎ
1449 tuó
1450
1451 zhēn
1452 biān
1453 shēn
1454 ài
1455
1456 lóng
1457 tóng
1458 náo
1459
1460 xíng
1461 dòng
1462
1463 xiá
1464 qiāo
1465 máng
1466 péng
1467 dìng ღუზა
1468 diāo
1469 duì
1470 bèi
1471
1472 chěn
1473 zhóu
1474 jié
1475
1476 chā, chá
1477 pán
1478 zhé
1479 gǔn
1480 qìng
1481
1482 dèng
1483 dūn
1484 jiāng
1485
1486
1487 xiān
1488
1489 zhǐ
1490
1491
1492 zhī
1493 zuò
1494
1495
1496
1497 zhēn
1498
1499
1500
1501 ráng
1502
1503
1504
1505 shú
1506
1507 nóng
1508 láng
1509
1510 rěn
1511 bài
1512
1513
1514
1515
1516 ráng
1517 qióng
1518 yǎo
1519 tiǎo
1520
1521
1522 dòu
1523 yìn
1524
1525
1526 hóng
1527 sǒng
1528 zhú
1529
1530
1531
1532
1533 zhào
1534
1535 jiǎn
1536 chī
1537
1538 tiáo
1539
1540
1541 zé, zuó
1542 jiā
1543
1544 jiān
1545 biān
1546 qióng
1547 quán
1548
1549 jūn, yún
1550 shì
1551 xiǎo
1552 shāo
1553 yán
1554 რგოლი
1555 qìng
1556
1557
1558 kōng
1559
1560 qiè
1561 dān
1562 ruò
1563 zhēn
1564 zhù
1565 huáng
1566 zhuàn
1567 hóu
1568 kuì
1569 gāo
1570 gōu
1571
1572
1573 chí
1574 dōu
1575 miè
1576 guǐ
1577
1578 duàn
1579 diàn
1580 zān
1581 zhòu
1582 lài
1583
1584 xiān
1585
1586
1587 tiào
1588
1589
1590 càn
1591 jīng
1592 lín
1593 zòng
1594 粿 guǒ
1595 sǎn, shēn
1596 róu
1597 zān
1598
1599 qiǔ
1600 méi, mí
1601 jiàng
1602
1603 qìng
1604
1605
1606 yóu
1607 zuǎn
1608
1609 zhòu
1610
1611 wán
1612 yún
1613
1614 rèn
1615 guān, lún
1616 shū
1617 gàn
1618 xiè
1619
1620 zhòu
1621 chù
1622
1623 háng
1624 jiàng
1625 gěng
1626 xiāo
1627 suí
1628 tāo
1629
1630 líng
1631
1632 fēi
1633 shàng
1634 gǔn
1635 shòu
1636 liǔ
1637 quǎn
1638 wǎn
1639
1640
1641 xiāng
1642 jiān
1643
1644 miǎo
1645
1646 gōu
1647 zhuì
1648 mín
1649 jìn
1650
1651 zhěn
1652 gǎo
1653
1654
1655 jiān
1656 piāo
1657 màn
1658 léi
1659 yīng
1660 miào, miù, móu
1661 sāo
1662 xié
1663 shàn
1664 zēng
1665 qiǎn
1666 qiāo
1667 huán
1668 zuǎn
1669 fǒu
1670 yīng
1671 qìng
1672 xià
1673 wǎng
1674
1675
1676 gāng
1677 yǎn
1678
1679
1680
1681 zēng
1682
1683 qiāng
1684 yǒu
1685 qiǎng
1686 suō
1687 jié
1688 tāng
1689
1690 léi
1691 chàn
1692 羿
1693
1694
1695 líng
1696
1697 huī
1698 dí, zhái
1699 fěi
1700 zhù
1701
1702 áo
1703
1704 mào
1705
1706 dié
1707 0 lěi
1708
1709 lóu
1710 nòu
1711 pǎng
1712 yē, yé
1713
1714 dān
1715 guō
1716 kuì
1717 áo
1718
1719
1720 huāng
1721
1722 zhūn
1723 gōng
1724 jǐng
1725 tài
1726 shèn
1727 zhòu
1728 guā
1729 zhēn
1730 zuò
1731 jiǎ
1732 zhī
1733 yìn 1)მემკვიდრე
2)შთამომავლობა
1734
1735 dòng
1736
1737 jìng
1738
1739 yān
1740 kuà
1741 guāng
1742 dòng
1743 àn
1744 pián კოჟორა
1745 kuài
1746
1747 luán
1748 wǎn
1749 pāo
1750 niào
1751 tiǎn
1752 jīng
1753 ā, yān
1754
1755 féi
1756 dìng
1757 còu
1758 shù
1759 nǎn
1760 jiàn
1761
1762 miǎn
1763
1764
1765 bìn
1766 biāo
1767 jiǎng
1768 lìn
1769 shàn
1770 yīng
1771 dàn, shān
1772 yōng
1773
1774
1775
1776 zāng კარგი
1777 niè
1778 zhēn
1779
1780 chōng
1781
1782 shì
1783 chuǎn
1784 shùn
1785 shān
1786 fǎng
1787
1788 xián
1789
1790
1791 shāo
1792 měng
1793 chōng ისტორიული სამხედრო გემი
1794 méng
1795 gěn, gèn რვა დიაგრამიდან მეშვიდე
1796 jiāo
1797 nǎi
1798 wán
1799 qiān
1800 sháo
1801 xiōng
1802
1803 xiāng
1804 shān
1805 qiàn
1806
1807 qín
1808
1809 yán, yuán
1810 ruì
1811 zhǐ
1812 yún
1813 mào
1814 fèi, fú
1815 cōng
1816 biàn
1817
1818 xiàn
1819 cháng
1820 zhù
1821 rǎn
1822 líng
1823 sháo
1824 qǐng
1825
1826
1827 jù, qǔ
1828 piě
1829 shān, shàn
1830 běn
1831
1832 gān
1833
1834
1835 máo
1836 chí
1837 lóng
1838 niǎo
1839 yíng
1840 qióng
1841 míng
1842 yìn
1843 西 qiàn, xī
1844
1845 jiāo
1846
1847 zhū
1848 huí
1849
1850 tóng
1851 xún
1852 quán
1853 xìng
1854 rěn
1855 tí, yí
1856 jiá
1857
1858 qiáo
1859 huì
1860 jì, qí
1861 xíng, yíng
1862 luò
1863 qián, xún
1864 jìn
1865 sūn
1866 mǎi
1867
1868
1869
1870 suī
1871
1872
1873 shā, suō
1874
1875 méi 1)საჭმელად ვარგისი კენკროვანი, საჭმელად ვარგისი მარწყვი
2)ხავსი
1876 shēn, xīn
1877 tíng
1878 yóu
1879 guǎn, wǎn
1880 yǒu
1881 làng, liáng
1882
1883 é
1884 shí, shì
1885
1886 yóu
1887 chún
1888 wǎn
1889 jīng
1890 jiān
1891
1892
1893 chāng
1894 sōng
1895
1896 hàn
1897 dàng
1898
1899
1900 shū
1901
1902 cuì
1903
1904 dàn
1905 huán
1906 nài
1907 tiē
1908 yíng
1909 xuān
1910
1911 è
1912 bǎo
1913 fēng
1914 rèn, shèn
1915
1916 jiā 1)ლერწამი
2)ფლეიტა
1917 wēi
1918 tíng
1919
1920
1921 lóu
1922 làng
1923
1924 bàng
1925 kuǎi
1926 shuò
1927 jiān
1928
1929 ēn
1930 hāo
1931 zhēn
1932 wěng
1933 shī 1)(ბოტ.) ფარსმანდუკი
2)მკითხაობისას გამოყენებული მცენარეები
1934
1935 suō
1936 bèi
1937
1938
1939
1940 yíng
1941
1942 liǎo
1943 xu
1944
1945 niān
1946 qiáng
1947 dōu
1948 lìn
1949 kòu
1950 უცხოური ნივთები
1951 xùn
1952
1953 huì
1954 zuì
1955 ruí
1956 jué
1957
1958
1959 hóng
1960 hāo
1961
1962
1963 xiè
1964 hōng
1965 sǒu
1966 xūn
1967
1968 tái ერთგვარი ისლი
1969 gǎo
1970 xiǎn
1971
1972 jiào
1973 fān
1974 huò
1975 héng
1976 niè
1977
1978 fán
1979 zhàn
1980 qián
1981
1982 guó
1983 qiú
1984
1985 shī
1986 huǐ
1987 méng
1988
1989 chài
1990 ruì
1991
1992
1993 háo
1994 jiè
1995
1996 chī
1997 xiǎn
1998 yóu
1999 zhà
2000 yòu
2001 hān
2002 gū, gǔ
2003
2004 líng
2005
2006 ხამანწკა
2007 chēng
2008
2009 huí
2010 yáng
2011 kuò
2012 jiāo
2013 qióng
2014 zhì
2015 zhé
2016 jiá
2017 náo
2018
2019
2020 shāo, xiāo
2021 yǒng
2022 shèn
2023 zhē, zhé
2024
2025
2026 chú
2027 fēi, fěi
2028
2029 měng
2030 qiāng
2031
2032 tiáo
2033
2034
2035
2036 quán
2037 wān
2038 guō
2039
2040 yóu
2041 máo
2042
2043 kuí
2044 nǎn
2045 lóu
2046 chūn
2047 róng
2048 láng
2049
2050 yuán
2051 sōu
2052 míng
2053 mǎn
2054 shì
2055 cáo
2056 chī
2057 áo
2058 táng
2059 piāo
2060 zhōng
2061 máo
2062 zhāng
2063 mǎng
2064 péng
2065 pán
2066 huáng
2067 huì
2068 shàn
2069 chán
2070 lián
2071 měng
2072 huò
2073 lí, lǐ
2074 juān
2075
2076
2077 chǎ, chà
2078 gǔn
2079
2080 rèn
2081 qīn
2082 jīn
2083 mèi
2084 niǎo
2085 jiā
2086 tǎn
2087 pàn
2088 mào
2089 qiā
2090 dāng
2091 kèn
2092 chéng, chěng
2093 póu
2094 qiú 1)ბეწვის ჩასაცმელი
2)გვარი
2095 shā
2096 lián
2097 jiǎn
2098
2099 duō
2100 biǎo
2101 péi
2102
2103 biǎn
2104 bǎo
2105 bèi
2106 chǔ
2107
2108
2109
2110 chǐ
2111 qiān
2112 lán
2113 zhě
2114 qiǎng
2115 xiāng
2116
2117
2118 pàn
2119 qín, tán
2120 chān
2121
2122
2123
2124 gòu
2125 jìn
2126
2127
2128 shāng
2129 gōng
2130
2131 zhì
2132
2133 hōng
2134 yín
2135
2136
2137 zhān
2138 jiǎn
2139
2140 jié
2141 hòng
2142 shàn
2143
2144 ōu
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151 zhōu
2152 zhào
2153
2154 kuāng
2155 lěi
2156 guà
2157 jié
2158 huī
2159 zhū
2160 shēn
2161 gòu
2162 quán
2163
2164 zhèng
2165 hùn
2166
2167 qiào
2168 gào
2169 kuáng