1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 0 Mp3
In this grade we have: 992 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1
2
3 lüè
4
5 dān სინგური, სურინჯი
6 丿
7 丿 nǎi 1)მაშინ 2)ნამდვილად 3)ბოლოსდაბოლოს 4)სახელდობრ
8 丿 zhà პირველად, პირველ ჯერზე
9 丿 qiáo
10 qián 1)შრობა 2)პირველი ჰექსაგრამა 3)მზის სითბოსმყოფლობა; ნაყოფიერება
11 chù
12
13 kàng
14 hài ასტროლოგიური-მეტაფიზიკური დედამიწის 12 სვეტიდან მე-12
15
16 pū, pú
17 lún
18 zhòng
19 xǐn
20 kàng
21
22
23 diàn
24 zuǒ
25 yòu
26 kǎn
27 zhí
28 shì
29 jiǎo, yáo
30 hóu, hòu
31 é
32 qiào
33
34 fèng
35 ǎn
36 jué, juè
37
38 wēi
39 liáo
40 sēng
41
42 0
43 lán
44 cí, zī
45 1)იმედის ქონა
2)სურვილი
3)ჰებეის პროვინცია
46 gāng
47 rǎn
48 rǒng
49 míng
50 féng
51
52 lǐn
53 fèng
54 kǎi
55 huáng დედალი ფენიქსი (ფრინველი)
56 dèng
57 hán
58 záo
59 diāo
60 rèn
61 liú
62 bào, páo 1)თხრა, ამოთხრა
2)გამორიცხვა, ანგარიშიდან გამოქვითვა
63 პარსვა, გაპარსვა
64 jiàn
65 jiǎo განადგურება, ნგრევა, დანგრევა, აღგვა, წარხოცვა
66 xūn
67 lè, lēi დახრჩობა, მოხრჩობა; მოჭერა, წაჭერა
68
69 xiōng
70 1)კოვზი, ჩამჩა
2)სატევარი, ბებუთი
71 jiàng
72 kuāng
73 xiá ყუთი, კოლოფი
74 biǎn
75
76
77 huì
78 cù, zú
79 bo, bǔ
80
81
82 guà წინასწარმეტყველება, მკითხაობა, მარჩიელობა
83 áng
84 mǎo
85 luǎn
86 qīng დიდებული; მაღალი რანგის ოფიცერი
87 sān
88 kòu
89
90 yāo
91
92
93 jūn ხელმწიფე, მონარქი, მმართველი, ბელადი, თავადი, პრინცი
94 fèi ყეფა
95 háng, kēng ყელი
96 shǔn მოწოვა
97 zhī, zī
98
99
100 qiāng, qiàng
101
102 duō მრისხანების ყვირილი, ბრაზიანი ყვირილი
103 yǒng
104 zhòu დაწყევლა, კრულვა, შეჩვენება, გათვალვა, მაგიურად შელოცვა და.ა.შ.
105
106 liē, liě
107 mī, mǐ
108 zāi
109 huā, huá
110 lī, li
111 xiào 1)ხველა 2)ქშინვა, ქოშინი, კუთვა 3)ღრიალი
112 yàn
113 huàn
114
115
116 zhuó
117
118 1)ტირილი, წუწუნი, ჩივლი 2)ყმუილი, ყეფა 3)ჭიკჭიკი
119 xuān
120 chā, zhā
121 lóu, lou
122 shì
123 wēng
124
125 gā, gá, gǎ
126 1)ცხენის ჭიხვინი, ხვიხვინი
2)ხმაჩახრინწული
(კანტ.) ხველა
127 liáo
128
129 ō
130 è
131 háo
132 xiāo
133
134 nāng, náng
135 qiú
136 dùn, tún
137 cōng
138 1)ბაღ, ბაღჩა 2)დამუშავებული მინდორი
139 fāng, fáng
140 kǎn 1)ორმო 2)ორმო-ხაფანგი 3)კრიზისი
141 zhuì
142 kūn 1)მიწა 2)ქალი; ქალური
143 píng
144
145 kē, kě
146 lěi
147 duǒ, duò
148 gòu
149 kěn
150 kuǎ
151 gěng
152 āi
153 საპორტო ქალაქი
154 yàn ჯებირი, დამბა, თხრილი, კაშხალი, მიწაყრილი და.ა.შ.
155 dūn
156 rén ზეციური 10 ღერძიდან IX, ჩინური კალენდრის IX ნიშანი
157
158 yāo
159 hāng
160
161
162 jiān ეშმაკი, ცბიერი, საზიზღარი, საძაგელი, ყალბი და.ა.შ.
163 fēi
164 პროსტიტუცია
165 yāo უცნაური, ზებუნებრივი
166
167
168 yáo
169 jiāng 1)(ჩინური) გვარი 2)კოჭა (მცენარე)
170
171 lóu
172 nà, nuó ელეგანტური, გრაციოზული, დელიკატუი, დახვეწილი
173 juān
174 é
175 wǎn სანდომიანი, მიმზიდველი
176 shěn
177 婿
178 mèi
179 mèng
180
181 niè
182 guǐ
183 sòng 1)„სუნ“ - დინასტია
2)გვარი
184 wǎn
185 huàn მოხელეები, მოხელეთა კორპუსი, ბიუროკრატია, მოხელე, ჩინოვნიკი და.ა.შ.
186 yín
187 kòu ყაჩაღები, ბანდიტები, ქურდები, მტერი, თავდასხმა-შეჭრა
188 qǐn
189 guǎ
190 liáo 1)ცოტა, იშვიათი 2)ცარიელი, მიტოვებული, უკაცრიელი
191 zhài 1)მესერი, ავანპოსტი, სიმაგრე, ციხე-სიმაგრე 2)საროსკიპო
192 wèi, yù
193 yáo
194
195 尿 niào, suī
196 shǐ ექსკრამენტები, განავალი
197 ყასაბი, ყასბობა, დაკვლა, გაწყვეტა და.ა.შ.
198 tún
199 ცადატყორცნა, ზემოთ აღმართვა
200
201 lǐng
202 luán
203 é ძალიან მაღალი, ცადატყორცნილი
204
205
206 cuī
207 jué
208
209 diān
210 wēi მაღალი, ძალიან მაღალი, ცადატყორცნილი
211 cháo ბუდე
212 გრძნეული, ჯადოქარი, მედიუმი, მისანი, ორაკული, შამანი, ტაძრის მსახური ქალი და.ა.შ.
213
214
215 zhǒu ცოცხი
216 wéi 1)კარავი 2)ფარდა, შირმა
217 huǎng ფარდა, ქსოვილის შირმა
218 广
219 广 gēng ზეციური 10 ღერძიდან VII, ჩინური კალენდრის VII ნიშანი
220 广 ān ბუდისტური მონასტერი
221 广 shù
222 tíng
223 gōng 1)მშვილდი
2)მოხრილი, მორკალური
3)რადიკალი №57
224
225 hóng
226 chí
227
228 huì
229 tóng
230 biāo
231 bīn
232 péng 1)ერთერთი ძველი ქვეყნის სახელი 2)გვარი
233
234 huī ნიშანი, ემბლემა
235 chén
236 忿 fèn გაბრაზება, რისხვა
237 zhèng
238 1)ჰარმონია 2)სიამოვნება, სიხარული; მოხარულად ყოფნა
239 shì იმედის ქონა, დანდობა (დაენდო)
240 jiá
241 1)დანდობა, დაზოგვა, შებრალება 2)შვება, შვების მოგვრა
242 tián წყნარი, ჩუმი, მშვიდი, მშვიდობისმოყვარე
243 hàn 1)გულადი, მამაცი 2)ძალადობრივი
244 bèi წინააღმდეგ წასვლა, საწინააღმდეგოდ წასვლა, შეწინააღმდეგება
245 mǐn
246 cuì ტანჯვა, გაძვალტყავება, ღონემიხდილი
247 wéi
248 huáng საშინელი, შეშინებული, ანერვიულებული
249 è შეშინებული, შეშფოთებული; გაოცებული, განცვიფრებული
250 zēng
251 qiáo გამოფიტვა, გამხდარი,  ღონემიხდილი და.ა.შ.
252 hān
253 xiè ზარმაცი, მოშვებული, მოდუნებული
254 ào შეწუხებული, აღელვებული, ნერვიული, დამწუხრებული, განერვიულებული, გაბრაზებული, მოუთმენელი და.ა.შ.
255 nuò სუსტი, მხდალი, მშიშარა
256
257 ზეციური 10 ღერძიდან V, ჩინური კალენდრის V ნიშანი
258 qu, xū ასტროლოგიური დედამიწის სვეტიდან (განშტოებიდან) მე-11
259 róng 1)შეიარაღება 2)სამხედრო საქმე
260 chuō
261 hàn
262 mén
263 bān
264 è 1)ჩაბღუჯვა 2)ხრჩობა
265 kōu
266 lūn
267
268 ცერა თითი, ბერა თითი
269 līn
270 ào, niù 1)გაწევა, გათრევა 2)მოწყვეტა (ყვავილის) 3)მოხრილი 4)დამახინჯებული, გარყვნილი
271 shì ქსოვილით ლაქების გაწმენდა
272 zhěng
273 gǒng 1)ხელების დაკრეფა 2)მოხრა-მისალმება
274 shuān
275 kǎo
276 xié
277
278 tǒng
279 1)გახლეჩილი 2)რვის ვერსია რომელსაც იყენებენ ბუღალტერიაში
280 chuí
281
282 niǎn თითებით დატრიალება; ჩქმეტა, მოციცქვნა
283 diān
284 chān
285 chuāi, chuǎi, chuài ნივთების ტანსაცმელში ჩადება
286 kāi
287 jiū
288 lǎn
289 sāo
290
291 piē, piě
292 liāo, liáo 1)აწევა 2)მიტოვება, დატოვება
293 qiào
294 cuō, zuǒ
295 zhuàn კრებულის შედგენა, კომპილირება, კრებულის არჩევა
296 niǎn
297 hàn

  • (ჩინ.) მოძრაობა, გამოძრავება

  • (კანტ.) ბრძოლა
298 léi, lèi 1)დაზელა, დაფხვნა, დაფქვა 2)ფილთაქვით დანაყვა
299 qín დაჭერა, დაპატიმრება
300 liǎn
301 dūn
302 zhāi
303 bīn
304 1)ცული, ნაჯახი 2)დაპობა, დაჩეხვა
305
306 zhāo
307 shǎng
308 huì 1)სიბნელე, ბნელი, ბუნდოვანი 2)ღამე
309 xiá
310
311 shǔ
312 0 yuē
313 cáo
314 màn 1)გრძელი, ფართო, ვრცელი, გაშლილი 2)მშვენიერი
315 méng მთვარის მდგომარეობა, მთვარის გამოსვლა
316 zhū
317 shā, shān
318 xìng
319 yáng
320 háng 1)დინებების გადაჯვარედინება 2)ნაოსნობა
321 shū
322 zǎo
323 fēng
324 bǐng
325 bǎi, bó 1)კვიპაროსი 2)კედარი
326 gān 1)მანდარინი 2)ადვილად გასაფრცქვნელი ფორთოხალი
327
328 níng
329 liǔ
330 shān, zhà
331 zhàn
332 shuān
333 西 ქანდარა
334
335 guì
336 wéi
337 tóng
338 huà
339 zhuāng
340 méi
341 bāng
342 gěng ყვავილის ღერო, ხის ტოტი
343
344 suō 1)მაქო 2)წინ და უკან სიარული
345 1)უნაბის ხე 2)ეკლები 3)მაყვალი
346 péng
347 táng 1)ერთგვარი მაჟალო 2)ველური ქლიავი
348 lēng, léng, líng
349 guān
350
351 椿 chūn
352 jiē, kǎi ჩინური დამწერლობის სამოდელო სტილი
353 lǎn
354
355 láng ფუფალა პალმა
356 róng ბანიანი, საღრმთო ფიკუსი
357 liú ბროწეული
358 huái ფსევდოაკაცია
359 jiàn, kǎn
360 cáo
361 zhāng ქაფური, ქაფურის ხე
362 yīng 1)ალუბალი
2)ალუბლის ყვავილობა, საკურას ყვავილობა
363 gǎn ზეთისხილი
364
365 chú
366 tán
367 yán 1)ლავგარდანი 2)კოჭი (სახურავის)
368 méng აკაციის სახეობა
369 jiān
370 xùn
371 liàn
372 bìn
373 yān, yīn 1)უხვი, ბევრი 2)აყვავებული
374 0
375
376 zhān
377 ān
378 dàn
379
380 xùn
381 შენ
382 gǒng ვერცხლისწყალი
383 wāng 1)ფართო, ვრცელი, ექსტენსიური 2)გვარი
384 qìn შეწოვა, გაჟღენთა, გაჟონვა
385 shěn
386
387
388 lún
389
390 1)ყიდვა-გაყიდვა 2)დაბალხარისხოვანი
391 nìng
392
393 bèng
394 luò 1)შანხაის პროვინციის მდინარე 2)ქალაქი
395
396 漿 jiāng, jiàng
397 hǔ, xǔ
398 zhè 1)ჯეძიანის პროვინცია 2)მდინარე
399
400 hào
401 lào
402 guō, wō
403 huàn
404
405 jiàn
406
407
408
409 tǎng
410 shū
411
412 yín ავხორცობა, უზნეობა, გარყვნილება, უხამსობა
413 huái
414 chún
415 yuān ამოჩქეფა, ამოხეთქვა
416
417
418 xuàn
419 pài ტალღების ხმა, ზვირთცემის ხმა
420 xiāng
421 1)გაპიპინება, გადმოღვრა, გადმოდენა 2)ავსება, დატბორვა
422 1)აღმა წასვლა, დინების საწინააღმდეგოდ წასვლა 2)ყოფილი
423 ჩაძირვა
424 diān
425 1)მდინარე გუანსი-ჯუანის პროვინციაში 2)წყლის წვეთვა
426 shù
427 yàng
428 xiāo
429 pān
430 liáo
431 tán 1)ღრმული, ღრმა გუბურა, ტბა 2)ღრმა
432 péng გაშხეფება
433 lán
434 jiǔ მოწვითი აკუაპუნქტურა
435 zhuó 1)შეწვა, შებრაწვა 2)მოწვა 3)კაშკაშა
436 chuī
437 kàng
438 xuàn
439 ჩირაღდანი
440 yáng, yàng
441 lào, luò 1)დადაღვა, დაშანთვა, წვა 2)დაღი, შანთი
442 yān 1)მაშინ 2)როგორ, რატომ
443 hàn
444 huàn
445 fén წვა, დაწვა
446 shā, shà
447 shān წაქეზება, შეგულიანება, აგიტირება, პროვოცირება
448 róng 1)დნობა, გადნობა 2)ჩამოსხმა
449
450
451 yān, yàn 1)მერცხალი 2)კომფორტი
452 zhǎo, zhuǎ
453 jué
454 diē
455
456 móu, mù 1)კეთება 2)ძებნა 3)მიღება 4)ქერი
457 1)მამალი…, ხვადი…, ხარ(ი)… და.ა.შ. 2)(კარების) პეტლი
458 1)მარტორქა 2)წამახული, (პირ)ბასრი
459
460 მელია
461 níng
462 zhēng
463 მელია
464 xīng ორანგუტანგი
465 wèi
466 yuán
467 xuán
468 hóng
469 gān
470 jiǔ
471
472 bàng
473 méi
474 wěi
475 líng
476 diàn
477 shān
478 jué
479 lóng
480 láng
481 liú
482 suǒ
483 lín
484 qióng
485 chūn
486 nǎo
487
488 ruì
489
490 guī
491 jǐng
492
493 càn
494
495 ruǎn
496 zàn
497 guàn
498 piáo
499 ráng
500 shēn
501 shēng
502
503 diàn
504
505 jiù
506 nüè, yào
507 chuāng
508 zhěn
509 quán
510 dòu
511
512 tán
513 chī
514 wēn
515 biē, biě
516 xuǎn
517 guǐ
518 hào
519 wǎn
520 mǐn 1)ჭურჭელი
2)რადიკალი №108
521 zhǎn
522 kuī
523 dǔn
524 juàn 1)ინტერესის ქონა
2)მზრუნველობა
525 lài
526 jié
527 miáo
528 chǒu
529 piē
530 shùn
531 liào
532 tóng
533 chù
534 shǐ
535
536 jiáo, jiǎo
537 fán
538 shā
539 huā
540
541 yàn
542 pēng
543
544 guī
545 xiāo
546 liú
547 diǎn
548 dié
549 jiǎn
550 niǎn
551 lěi
552 lín
553 jiāo
554
555
556 suì
557
558 jì, zhài
559 寿 dǎo
560 bǐng
561
562 chán, shàn
563
564 1)თავთავი, თაველი
2)ბრინჯის მცენარე
3)რადიკალი №115
565 gǎn
566 bǐng
567 qín ㄑㄧㄣˊ *dzhin
568 yāng
569 jiē
570 huì
571 jià
572
573
574 suì
575 qiào
576 yáo
577 zhì
578 jiào
579 jiǒng
580
581 kuī
582 窿 lóng
583 jùn
584 竿 gān
585
586 sǔn
587 shēng
588
589
590 zhēng
591
592 luó
593 xiāo
594 lǒu
595 cuàn
596
597
598 huáng
599 簿
600 yuè
601
602
603 yuè
604 fèn
605 liáng
606 cāo
607 kāng
608 nuò
609 jié, xié
610
611 dào
612 rèn
613 shā
614 bàn
615 xuàn
616 jiǎo
617 juàn
618 chāo, chuò
619 綿 mián
620 bēng, běng, bèng
621 zhàn
622 miǎn
623 lǎn
624 jī, qī
625 duàn
626
627 bīn
628 liáo
629 jiāng
630 gāng
631 luó
632 gāo
633 líng
634 gēng
635 wēng
636 cuì
637 piān
638 hàn 1)საწერი ფუნჯი 2)ფანქარი, კალამი
639 chào
640 yún
641 bà, pá
642 huō
643 lào
644
645 tāng
646 ǒu
647 jiǎng
648 yōu
649
650 gěng
651 niè
652 líng
653 zhào
654 lèi
655 zhǒu
656 gāng
657 gān
658 cháng
659 āng
660 shèn
661 pēi
662 lóng
663
664
665
666 nóng
667 fǔ, pú
668
669
670 wàn
671 è სასა
672 xiàn
673 tún
674 sāo, sào
675 jiù
676 yǎo
677 duò
678 ài, yì
679
680
681
682 zhī
683 gài, jiè
684 fēn
685
686 xīn, xìn
687 fāng
688 qín
689 wěi
690 yuàn
691 tāi, tái ხავსი
692
693 bāo
694 zhuó
695 jiā, qié ბადრიჯანი
696 máo
697
698 jiǎn
699 chá
700 yīn
701 róng
702 jīng
703
704 hūn
705 yīn, yìn
706 hé, hè
707
708 lái
709 lián
710 yíng
711 yīng
712 mǎng
713
714
715
716
717 líng
718 fēi, fěi
719 píng
720 wěi
721 luó
722 yíng
723 xiāo
724
725 gé, gě
726 cōng
727 kuí
728 jiǎng
729 suàn
730
731 róng
732 zhè
733 wèi, yù
734 cài
735 ruǐ
736 lěi
737 wēi
738 xuē
739 shǔ
740 jí, jiè
741 miǎo
742 ǒu ლოტოსის ღერო
743 téng
744 zǎo
745
746 xiā
747
748 mǎ, mà
749 wén
750 bàng, bèng
751 yǐn
752 cán
753 gōng
754 zǎo
755 dǒu
756 qiū
757 zhù
758 ბაყაყი
759 zhū
760 gé, há
761 é 1)ჩრჩილი
2)ღამის პეპელა, ფარვანა
762 shǔ ისტორიული ჩინეთის ერთერთი სამეფოს სახელი
763
764 yán
765 tíng
766 tuì
767
768 zhī ობობა
769 qīng
770 yíng
771 chán 1)ციკადა
2)მუდმივი , უწყვეტი
772
773 xiē
774 huáng
775 biān
776
777 páng
778 shuài
779
780
781 xiè კიბორჩხალა
782
783
784
785 yuán
786 ǎo
787 luǒ
788 guà
789
790 bāo
791
792 tuì, tùn
793 dān
794 jīn
795 téng
796 調 diào
797 é
798 jué
799 guǐ
800 huì
801 zhūn
802 yàn
803 tán
804 huō, huò
805 wān ოქროცერცვა, ბარდა
806 tún
807 bào
808 chái
809 zhēn
810 zhù
811 èr
812 jiàn
813 shì
814
815 gǔ, jiǎ
816 zāng
817 shú
818
819 zhuì
820 shàn
821 gàn
822 shè
823 ბრწყინვალე
824 zhào
825 zhǐ
826
827
828 jiāo
829 qiāo
830 duò
831 duó
832 róu
833
834 cèng
835 lìn
836
837 yà, zhá
838 xuān
839 zhóu, zhòu
840 轿 jiào
841 yuán
842 zhǎn
843
844 tiáo
845 jiā
846 dài
847
848 dié
849
850 chěng
851
852
853 suí, suì
854
855 dèng
856 hán
857
858 bāng
859 xié
860 guō
861 è
862 yǒu
863 hān
864
865 lào
866 jiào
867 chún
868 ào
869 shǔ
870 gài
871 dùn
872
873 jūn
874 niǔ
875 qián
876 jiǎ
877 yóu
878 kào
879 chēng, dāng
880
881 chǎn
882 chú
883 xīn
884 máo
885
886 luó
887 zhuī
888
889 měng
890 qiāo
891
892 měi
893 gǎo
894 bàng
895 lián
896 rùn
897 zhá
898 guī
899 mǐn
900
901
902 yán
903 jǐng
904 shǎn
905 zhì
906 yǔn
907
908 suí
909 qiāo, qiǎo, què ბეღურა
910 yàn
911 chú
912
913 xiāo
914 shà
915
916
917 jìng
918 mí, mǐ
919 xuē
920
921 ān
922 chàn
923 hán
924 jiǔ
925 yùn 1)რითმა
2)ხმოვანი
926 qǐng
927
928 jiá
929 tuí
930 ěr
931 něi
932
933 liú, liù
934 xīn
935 duò, tuó
936 xùn
937
938
939
940 zōu
941 tuó
942 luò
943 hài
944 jùn
945 luó
946 suǐ
947 biāo 1)თმა
2)რადიკალი №190
948 jiū
949 zhěn
950 bìn
951 huán
952 kuí
953 wèi
954 bào
955
956 shā
957
958 jīng
959 è
960
961 biē
962 lín
963 ōu
964
965 yāng
966 yuān
967 tuó
968 luán
969 鸿 hóng
970 juān
971 é
972
973 què
974 péng
975
976 yīng
977 yīng
978 鹿 鹿 鹿
979 qián
980 àn
981 mǐn
982 yuán
983 0 dǐng ბრინჯაოს სამფეხა ქვაბი
984
985 qiú (გაციებით) გაჭედილი ცხვირი
986 zhā
987 guī, jūn, qiū
988
989 xié შეხმატკბილება
990 𫠠
991 𠀃
992 𠀄