1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 10697 სიტყვა…. აუდიო: 10803 Mp3
In this grade we have: 397 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1
2 dān სინგური, სურინჯი
3 丿 nǎi 1)მაშინ 2)ნამდვილად 3)ბოლოსდაბოლოს 4)სახელდობრ
4 丿 qiáo
5 kàng
6
7 pū, pú
8 xǐn
9 kàng
10
11
12 kǎn
13 zhí
14 shì
15 jiǎo, yáo
16 hóu, hòu
17 é
18 qiào
19
20 fèng
21 jué, juè
22
23 liáo
24
25 lán
26 gāng
27
28 fèng
29 kǎi
30 huáng დედალი ფენიქსი (ფრინველი)
31 dèng
32 hán
33 záo
34 diāo
35 rèn
36 bào, páo
37 პარსვა, გაპარსვა
38 jiàn
39 lè, lēi დახრჩობა, მოხრჩობა; მოჭერა, წაჭერა
40 xiōng
41 jiàng
42
43 bo, bǔ
44 luǎn
45 qīng დიდებული; მაღალი რანგის ოფიცერი
46 sān
47
48 jūn
49
50
51
52 yǒng
53 zāi
54 huā, huá
55
56 huàn
57 zhuó
58 xuān
59 lóu, lou
60 wēng
61 gā, gá, gǎ
62 ō
63 nāng, náng
64 cōng
65 fāng, fáng
66 zhuì
67
68 lěi
69 kěn
70 kuǎ
71 āi
72 საპორტო ქალაქი
73
74 jiān ეშმაკი, ცბიერი, საზიზღარი, საძაგელი, ყალბი და.ა.შ.
75 yāo უცნაური, ზებუნებრივი
76 jiāng 1)(ჩინური) გვარი 2)კოჭა (მცენარე)
77
78 wǎn სანდომიანი, მიმზიდველი
79 shěn
80 mèng
81 guǐ
82 kòu ყაჩაღები, ბანდიტები, ქურდები, მტერი, თავდასხმა-შეჭრა
83 qǐn
84 guǎ
85 zhài 1)მესერი, ავანპოსტი, სიმაგრე, ციხე-სიმაგრე 2)საროსკიპო
86
87 尿 niào, suī
88 shǐ ექსკრამენტები, განავალი
89 ყასაბი, ყასბობა, დაკვლა, გაწყვეტა და.ა.შ.
90 tún
91 lǐng
92
93
94 cháo ბუდე
95 გრძნეული, ჯადოქარი, მედიუმი, მისანი, ორაკული, შამანი, ტაძრის მსახური ქალი და.ა.შ.
96
97 广 shù
98 tíng
99 gōng
100
101 huī ნიშანი, ემბლემა
102 shì იმედის ქონა, დანდობა (დაენდო)
103 wéi
104 mén
105 bān
106 kōu
107 lūn
108 ცერა თითი, ბერა თითი
109 gǒng 1)ხელების დაკრეფა 2)მოხრა-მისალმება
110 shuān
111 xié
112 tǒng
113 1)გახლეჩილი 2)რვის ვერსია რომელსაც იყენებენ ბუღალტერიაში
114 chuí
115 niǎn თითებით დატრიალება; ჩქმეტა, მოციცქვნა
116 diān
117 chān
118 jiū
119 lǎn
120 piē, piě
121 niǎn
122 hàn

  • (ჩინ.) მოძრაობა, გამოძრავება

  • (კანტ.) ბრძოლა
123 dūn
124 1)ცული, ნაჯახი 2)დაპობა, დაჩეხვა
125 shǎng
126
127 0 yuē
128 cáo
129 zhū
130 xìng
131 yáng
132 zǎo
133 bǐng
134 bǎi, bó 1)კვიპაროსი 2)კედარი
135
136 níng
137 liǔ
138
139 guì
140 wéi
141 tóng
142 zhuāng
143 méi
144 gěng ყვავილის ღერო, ხის ტოტი
145
146 péng
147 lēng, léng, líng
148 guān
149 jiē, kǎi ჩინური დამწერლობის სამოდელო სტილი
150
151 liú ბროწეული
152 huái ფსევდოაკაცია
153 cáo
154 yīng
155
156 méng აკაციის სახეობა
157 jiān
158 liàn
159 bìn
160 0
161
162 dàn
163 xùn
164 gǒng ვერცხლისწყალი
165 wāng 1)ფართო, ვრცელი, ექსტენსიური 2)გვარი
166
167
168
169 漿 jiāng, jiàng
170 hǔ, xǔ
171 hào
172 lào
173
174
175
176 yín ავხორცობა, უზნეობა, გარყვნილება, უხამსობა
177 xiāo
178 liáo
179 tán 1)ღრმული, ღრმა გუბურა, ტბა 2)ღრმა
180 ào 1)ყურე, უბე 2)ნავსადგომი, ნაპირი
181 jiǔ მოწვითი აკუაპუნქტურა
182 chuī
183 kàng
184 xuàn
185 yáng, yàng
186 hàn
187 róng 1)დნობა, გადნობა 2)ჩამოსხმა
188
189 yān, yàn 1)მერცხალი 2)კომფორტი
190 zhǎo, zhuǎ
191 diē
192
193 móu, mù 1)კეთება 2)ძებნა 3)მიღება 4)ქერი
194
195 მელია
196 მელია
197 yuán
198 xuán
199 jiǔ
200 méi
201 líng
202 shān
203 lóng
204
205 ruì
206 guī
207 shēn
208 chuāng
209 tán
210 chī
211 wēn
212 zhǎn
213 miáo
214 piē
215 shùn
216 shǐ
217 shā
218
219 yàn
220 guī
221 liú
222 dié
223 jiǎn
224 lín
225
226
227 1)თავთავი, თაველი
2)ბრინჯის მცენარე
228 gǎn
229 bǐng
230 qín ㄑㄧㄣˊ *dzhin
231 yāng
232 huì
233 jià
234
235 suì
236 qiào
237 yáo
238
239 窿 lóng
240 竿 gān
241
242 sǔn
243
244 zhēng
245 luó
246
247
248 fèn
249 liáng
250 cāo
251 kāng
252
253 shā
254 jiǎo
255 綿 mián
256 bēng, běng, bèng
257 jī, qī
258 duàn
259 gāng
260 luó
261 wēng
262 cuì
263 gān
264 cháng
265 shèn
266
267
268 è სასა
269 ài, yì
270 zhī
271 gài, jiè
272 fēn
273
274 fāng
275 qín
276 yuàn
277 jiā, qié ბადრიჯანი
278 máo
279 jiǎn
280
281 hūn
282 hé, hè
283 lián
284
285
286
287 píng
288 wěi
289 luó
290 cōng
291 kuí
292 suàn
293 zhè
294 wèi, yù
295 lěi
296 shǔ
297 miǎo
298 téng
299
300 xiā
301
302 mǎ, mà
303 wén
304 cán
305 ბაყაყი
306 zhū
307 é 1)ჩრჩილი
2)ღამის პეპელა, ფარვანა
308 tíng
309 zhī ობობა
310 qīng
311 yíng
312 chán 1)ციკადა
2)მუდმივი , უწყვეტი
313 huáng
314 biān
315
316 ǎo
317 dān
318 調 diào
319 é
320 huō, huò
321 wān ოქროცერცვა, ბარდა
322 zhēn
323 èr
324 jiàn
325 shì
326 duò
327
328 cèng
329 yà, zhá
330 轿 jiào
331 yuán
332 jiā
333 dài
334
335
336 bāng
337 xié
338 lào
339 shǔ
340 gài
341 dùn
342 jūn
343 niǔ
344 qián
345 yóu
346
347 chǎn
348 chú
349 xīn
350
351 luó
352
353 qiāo
354
355 měi
356 bàng
357 lián
358 zhá
359 guī
360
361
362 jǐng
363 shǎn
364 zhì
365 qiāo, qiǎo, què ბეღურა
366 yàn
367
368 mí, mǐ
369 xuē
370
371 hán
372 yùn 1)რითმა
2)ხმოვანი
373 qǐng
374 jiá
375 duò, tuó
376
377
378 zōu
379 tuó
380 luò
381 luó
382 biāo 1)თმა
2)რადიკალი №190
383 jīng
384
385 luán
386 é
387 què
388 yīng
389 鹿 鹿 鹿
390 mǐn
391 yuán
392 0 dǐng ბრინჯაოს სამფეხა ქვაბი
393
394 qiú (გაციებით) გაჭედილი ცხვირი
395 guī, jūn, qiū
396
397 xié შეხმატკბილება