1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14266 HANZI ნათარგმნია 8406 სიტყვა…. აუდიო: 10743 Mp3
In this grade we have: 924 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 gài 1)გლახა(კი) მათხოვარი; მათხოვრობა, თხოვნა 2)მიცემა
2 qiū 1)ბორცვი, გორაკი 2)უფროსი 3)ცარიელი 4)სახელი
3 cóng
4 sāng, sàng
5 chuàn 1)ხაზი 2)ნათესავები 3)შეთქმულების მოწყობა
6 wán 1)პატარა და მრგვალი ნივთი 2)ბურთულა, აბი
7 丿
8 თხოვნა
9 1)მკერდი, ძუძუ
2)კერტები
3)რძე
4)წოვა
10 yú, yǔ
11 jǐng ㄐㄧㄥˇ zeng2 zing2 *tsiɛ̌ng tsiɛ̌ng1)ჭა 2)შახტი, მაღარო
12 wáng
13 ასევე
14 tíng ㄊㄧㄥˊ *dheng
dheng
1)პავილიონი 2)აღმართვა
15 rén ჰუმანურობა, სიკეთე
16 chóu, qiú
17 cāng
18 zhàng
19 xiān
20
21 yǎng
22
23
24
25 lún
26 wěi
27 bǎi, bó
28 líng
29 cì, sì
30 jiā
31 chǐ
32 xiá
33
34 zhēn
35
36 qiáo
37
38
39
40 jiǎn
41
42 tǎng
43 juàn
44 zhài
45 qīng
46 piān
47 chǔ
48 jiāng
49
50 zhào
51 duì
52 dǎng
53 dōu
54 jīng
55 jiān
56 shòu
57 yuān
58
59 líng
60 còu
61 níng
62 xiōng
63
64 āo
65 kān
66 xíng
67 quàn, xuàn
68 chà, shā
69
70 xiāo, xuē
71 ამოღება, ამოკაწვრა, ამოთხრა, ამოფხეკა
72 pōu
73 bāo, bō
74
75
76 pī, pǐ დაჭრა, დაჩეხვა, დაპობა, დაგლჯვა; ნაჩეხი, ნაჭერი
77 jié იძულება, ძალით მითვისება; (სტიქიური) უბედურება
78
79 miǎn
80 kān
81 gōu, gòu
82
83 fěi ბანდიტები, ყაჩაღები, განგსტერები
84 bēi
85 zhuó
86 xiè
87 shà, xià დიდი სახლი
88 pàn
89 dié
90 dāo, dáo, tāo
91 საყვირი; ბუკი
92 dīng თანხლება
93 tàn
94 diāo
95 xū, yū, yù 1)(შორის.) აფსუს 2)ამოხვნეშვა
96
97 diào
98 lìn
99 tūn
100 yín
101 fēn
102 hǒu ყეფა, ყმუილი, ღრენა
103 chéng
104 ǒu
105
106 shēn
107 jǔ, zuǐ
108 zǎ, zé, zhā
109 lóng
110 yān, yàn, yè
111 āi
112 hōng, hǒng, hòng პირფერობა, თაღლითობა, მოტყუება, გაცურება
113 duō
114 wā, wa 1)პირღებინება 2)ბავშვის ტირილი
115 āi
116 yā, yǎ
117 yō, yo
118 é, ó, ò
119 shào 1)სასტვენი, სტვირი, სტვენა, სასტვენში ჩაბერვა 2)ჭიკჭიკი
120 საკვების ღეჭვა; გამოკვებვა
121 hēng, hng
122 suō
123 chún
124 táng
125 láo, lào
126 tuò
127 kěn
128 shá
129 lā, la
130
131 luō, luó, luo ფონეტიკი
132 xiào
133
134 hóu
135 chuǎn
136
137 xiù
138 suō
139 hāi
140 ńg, ňg, ǹg
141 cáo
142 ma დამაბლოლოებელი ძახილის ნაწილაკი
143 cháo
144 hēi
145 zào ხმაურიანობა (ხმაურობს)
146 jiáo, jiào, jué ყბედობა
147 shèng წმინდა, წმინდა(ნი)
148 kēng 1)ორმო 2)ნახვრეტი, ხვრელი, მაღარო 3)ბურღვა 4)ჩქარობა
149 tán
150
151 fén
152 1)ფერდობი 2)ნაპირი 3)ჯებირი, დამბა
153 chuí
154 lǒng
155 diàn
156 mái, mán
157 táng
158 duò
159 bǎo, bǔ, pù 1)ფორტი 2)ქალაქი, დაბა
160
161 kān
162
163 táng
164 sāi, sài, sè
165 shù
166
167 1)მაღალი ყრილი
2)მთაგორიანი აგილი
3)უნაყოფო მიწა
168
169 rǎng
170 zhuàng
171 ké, qiào
172 yāng
173 duó
174 fèng
175 zòu
176 bēn, bèn
177 diàn
178 shē
179 ào
180
181 wàng
182 zhuāng
183
184 tuǒ
185 1)ბავშვის აღმზრდელი 2)მატრონა
186 1)თოთო ბავშვი 2)თოჯინა 3)ლამაზი გოგო
187 jiāo
188
189 lán ხარბი
190 yīng
191 méi
192
193 sǎo უფროსი ძმის ცოლი
194
195 xián
196 kǒng
197 yùn დაფეხმძიმება, დაორსულება, ფეხმძიმობა, ორსულობა
198 zhái
199 hóng
200 shěn
201 xiàn
202 gōng
203 zǎi
204 xiāo
205 cùn
206
207 gān
208 shī 1)რადიკალი №44
2)გვამი, მკვდრის განსახიერება
3)თავმჯდომარეობა
209 1)გაზის გაშვება, გაცუება, გაკუება 2)ტრაკი
210 bǐng, píng
211 xiè
212
213
214 屿
215
216 chà
217 gāng, gǎng
218 yán
219 yuè
220 xiá
221 qiào
222 fēng
223 jùn
224 chóng
225 ფრიალო კლდე, ფრიალო, ციცაბო, კლდე, უფსკრული, ხრამი
226 bēng
227 zhǎn
228 qiàn
229 chuān 1)მდინარე
2)დინება
230 zhōu
231 xún
232 gǒng
233 hàng, xiàng ხეივანი, შარაგზა
234 fān
235 zhàng
236 tiē, tiě, tiè 1)მოსაწვევი ბარათი 2)შენიშვნა (წერილობითი)
237 zhì
238 chuáng, zhuàng 1)(ურმის, ფორნის) ჩარდახი 2)მზისგან დასაცავი შირმა
239 广 zhuāng
240 广 დაცვა, დაფარვა, ფარი, საფარი
241 广 páng
242 广 yōng
243 广 lián
244 广 láng
245 广 kuò ფართო, გაშლილი, გავრცელებული, ცარიელი
246
247
248
249 xián
250 guī
251 zhāng
252
253 jìng
254 huái 1)შეჩერება, შეყოვნება 2)ბოლთის ცემა 3)ყოყმანი, მერყეობა
255
256 pái 1)ბოლთის ცემა 2)ყოყმანი, მერყეობა
257
258
259 xún
260
261 zhōng
262 yōu
263 dài
264 yuàn სიძულვილი, მტრობა, წყენა
265 qiè მშიშრობა, სიმხდალე, ლაჩრობა, გაუბედავობა
266 huǎng
267 héng
268 shù
269 ēn
270 gōng
271 qià
272
273 huàn
274 yuè
275 xuán
276 dào
277 wǎn
278 huò
279
280 diàn
281 შიში, შეშინება
282 cǎn
283 chéng
284 bèi
285 dàn
286 duò
287
288
289
290 lèng
291
292 kǎi
293 kāng მცხუნვარე, მხურვალე; სულგრძელი, დიდსულოვანი
294 biē
295 jié 1)მოჭრა 2)გაჩერება 3)ობსტრუქცია 4)გადაკვეთა
296 biǎn, piān 1)ბრტყელი 2)ფირფიტა, განცხადებების დაფა
297 zā, zhā, zhá
298
299 bā, pá
300 gāng, káng
301 kòu 1)დარტყმა, კაკუნი 2)ღილი, ღილაკი
302 niǔ
303 chě
304
305 shū 1)გამოხატვა 2)წაშლა, გაბათილება 3)შემსუბუქება
306
307 pāo მიგდება, გადაგდება
308
309 mā, mǒ, mò
310
311 zhǔ
312 bàn რევა
313 tà, tuò
314
315 tuō
316
317 zhuō
318
319 lǒng
320 jiǎn
321 níng, nǐng, nìng
322
323 pīn
324 zhuài
325 kuà
326
327 zhì
328 náo
329 āi, ái 1)ახლო(მდებარე), …სკენ, წინააღმდეგ 2)დაცდა, დალოდება 3)დაყრდნობა
330 nuó
331 cuò 1)ქვემოთ დაწოლა (დააწვა) 2)დაფქვა
332 wǎn გაწევა, უკან დახევა
333 kǔn
334 zhuō ჩაჭერა, ჩაბღუჯვა, დაჭერა
335 hàn
336 shāo, shào
337 niē 1)თითებით აღება 2)მოზელვა
338
339 lāo
340 dǎo
341 pěng ორი ხელით ჭერა
342 jié
343 xiān
344 tāo ამოღება, ამოცლა
345 qiā
346 jué
347 lüè 1)ძარცვა, ძარცვა-გლეჯა 2)გავლა, ჩავლა
348 tàn
349 yǎn 1)ხელების დაფარება 2)დახურვა, დაფარვა 3)საფარი
350 bāi
351 zhì
352 róu 1)დაზელა, მასაჟი 2)ხელებით დამსხვრევა
353 zòu
354 jiē
355 yuán
356 chān
357 gē, gé
358 lōu, lǒu
359 jiǎo
360 1)დაჭერა 2)მივარდნა 3)ცემა
361 cuō
362 sōu
363
364 xié
365 tān
366 cuī დანგრევა, გატეხვა, დაზიანება
367 chēng
368 sā, sǎ 1)გაშვება, თავისუფლების მიცემა 2)გაფანტვა, მიმოფანტვა 3)მოშვება, მოდუნება
369 chè
370 shàn 1)მონოპოლიზირება 2)თვითნებურად 3)გაბედვა, თვითნებობა
371 qíng
372 pān 1)აცოცება, ცოცვით ასვლა 2)ჩამოკიდება
373 cuán, zǎn
374 gōng
375 chǎng
376
377 bān დაწინწკლული, დაჭორფლილი
378 zhēn 1)ღვინის ან ჩაის ჭიქაში დასხმა 2)აწყვა
379 chì
380 zhǎn
381 1)ეს, ასე, ამგვარად, ასეთნაირად 2)ასეთი, ასეთნაირი 3)შესხეპა 4)ხაზგასმის ნაწილაკი
382 xuán, xuàn
383
384 zhǐ
385 hàn გვალვა
386 kuàng
387 wàng
388 áng
389 kūn
390 chāng
391 hūn ბნელი, საღამო, დაისი, დაბინდება
392
393 mèi ბუნდოვანი, ბნელი
394 zhòu შუადღე
395 huǎng, huàng
396 jìn
397 xiǎo
398
399 chén
400 ცხადი, სიცხადე
401 jīng
402 liàng
403 xuān
404 ài
405 bào
406 bào, pù
407 qū, qǔ
408 lǎng
409 xiǔ
410 gān, gǎn 1)ჭოკი, სვეტი, ბოძი და.ა.შ. 2)შუბის ტარი
411 zhàng ჯოხი, არგანი
412
413 gàng 1))ბერკეტი, ძალაყინი 2)წამახვა
414 jié
415 wǎng 1)ფუჭი, ამო, გამოუსადეგარი 2)მოხრილი, გამრუდებული
416 méi
417 zhī
418
419 jiǎn 1)წერილი, მიწვევა 2)არჩევა, ამორჩევა
420 zhù
421 dòng
422 lán
423 zhū
424 zāi
425 kuàng ჩარჩო
426 sāng
427 jiǎng
428 liáng 1)ხიდი 2)სხივი 3)ნივნივი 4)გვარი
429 shāo
430 xiè
431 gùn 1)ჯოხი, კეტი, კომბალი 2)არამზადა
432 zōng მარაოსებრი პალმა
433 zhuī
434 tuǒ
435 bǎng 1)პლაკატი, აფიშა 2)გამოცდაზე წარმატებით გასული კანდიდატების სია
436 zhà
437 chéng ფორთოხალი
438 ōu
439 ㄩˋ juk6 *iok1)სურვილი 2)სასურველი, ნანატრი, ნანინანატრი 3)განზრახვა
440
441
442 dǎi 1)ცუდი
2)ღვარძლიანი
3)ანჩხლი
443 yāng უბედურება
444 shi, zhí
445 ōu
446 殿 diàn
447 huǐ
448
449 shì, zhī
450 máng 1)ხალხი 2)სუბიექტები 3)ვასალები
451 qīng
452 yǎng
453 tài
454 xiōng
455 1)წყალი, მორწყვა 2)ნოყიერი, ნაყოფიერი, მდიდარი
456 ბანაობა, გაწმენდა, გარეცხვა, შამპონი
457 pèi 1)უხვი, სავსე, ბარაქიანი და.ა.შ. 2)მოულოდნელი
458 cāng
459 ქაფი; ბუშტუკები
460 1)შეჩერება, წინაღდგომა 2)სასოწარკვეთილი, დამარცხებული
461 fèi
462 zhǎo
463 zhān
464 沿 yán
465 xiè ჟონვა, გაჟონვა
466 bó, pō
467 bì, mì
468 pāo, pào
469
470 ní, nì
471 tài დიდი, უზარმაზარი
472 xiè
473
474 jié
475 jīn
476 hóng
477 qià
478 zhuó
479 hún
480
481
482 jìn
483 shè გადასვლა, გადაკვეთა, ფონზე გადასვლა
484 chōng, yǒng ამოჩქეფა, ამოხეთქვა
485 1)ცრემლები 2)ცინგლი
486 寿 tāo დიდი ტალღები, ზვირთები
487 shuàn
488 hán 1)დასველება, სველი 2)ატანა, მოთმენა, შეწყნარება
489 diàn (წყალ)მარჩხობი, ჭაობი, ჭაობიანი
490 xiáo არეული
491 lín, lìn 1)დენა, ჟონვა 2)სავსებით, სრულებით
492 táo 1)ცხავში გარეცხვა, გაცრა 2)გამომარგვლა
493 hùn
494 yān ჩაძირვა, სითხით დაფარვა
495 tiān
496
497 shèn
498 არხი, თხრილი, ღარი
499
500 zhā ნალექი, დანალექი, ლექი
501 gǎng
502 miǎo უსასრულოდ გრძელი, უსაზღვრო
503
504 wān
505 huì, kuì
506 jiàn
507 gài
508 liū, liù 1)სრიალი, ასხლტომა, დასხლტომა 2)სრიალა, მოლიპული
509
510 róng
511
512 tāo 1)გაპიპინება, გადმოღვრა, გადმოდენა, ავსება, დატბორვა, ადიდება, დინება, წალეკვა და.ა.შ. 2)ნაკადი, ღვარი, ნიაღვარი
513 zhì
514
515 làn
516 bīn
517
518 qián
519 cháo
520 chéng, dèng
521 chè
522 bīn
523 bào, pù 1)ჩანჩქერი, კასკადი 2)თავსხმა, თქორი
524 guàn 1)დასხმა 2)მორწყვა
525 zào
526 càn
527
528 yán
529 shuò
530 hōng
531 pēng 1)მოხარშვა, საჭმლის მომზადება 2)შემწვარ-მოხრაკული
532 jiāo
533 yàn
534 huáng ბრწყინვა, კაშკაში, ნათება, ელვარება და.ა.შ.
535 გადადება, ჩაქრობა, ჩახშობა
536 xūn 1)ბოლი, ნისლი, ორთქლი 2)შებოლება
537 yù, yùn უთო, პრესი
538 āo, áo 1)შეწვა, მოხარშვა 2)ატანა, გაძლება
539 bào
540 shuǎng
541 láo 1)საპატიმრო 2)ბაკი, გომური, თავლა 3)დაცული
542
543 shēng
544
545 quǎn
546 bèi
547 hěn
548 xiá
549
550 liè
551 chāng
552 měng
553 zhū
554 zhuó, zuó
555 bàn 1)(ყვავილის) ფურცელი 2)(ბოტ.) საგდული, სარქველი
556 wǎ, wà
557
558 gān
559 béng
560 chàng
561 wèi
562 pàn
563 chù, xù
564 fān, pān
565 chóu
566 jiāng
567 shū ㄕㄨ
ㄕㄨˋ
*shriu
shriù
1)უგულვებელყოფა 2)დაუდევრობა
568
569
570
571 zhēng, zhèng
572 hén
573 huàn
574
575 liú
576 dá, da
577 tān
578 qué
579 yǐn
580 ái
581 jiē
582 zhòu
583 yíng
584 jiān, jiàn
585 dào
586 chéng, shèng
587 méng
588 dīng თვალის მიპყრობა
589 máng
590 zhǎ
591 mī, mí
592 kuàng
593
594
595 cǎi
596
597 mán
598 zhǔ
599 dèng
600 zhān 1)შეხედვა
2)პატივისცემა
601 zhuān
602
603 liù, lù
604 bēi
605
606 tàn
607 bàng, páng
608 cuō
609
610 mó, mò
611 xiáng
612 huò
613 qín
614 禿
615 chèng სასწორი
616
617 zhì
618 chóu
619 dào
620 稿 gǎo
621 xué
622 qiè
623 cuàn
624
625 shù
626 jié
627 duān
628 lóng, lǒng
629 jīn
630 kuāng
631 tǒng
632 shāi
633 chóu
634 jiàn 1)ისარი 2)ერთგვარი ბამბუკი
635 péng
636 bǒ, bò
637 fěn
638 zhōu ბრინჯის ფაფა
639 cuì
640 wěn
641 suǒ
642 jiū
643 qiàn, xiān
644 wěi
645
646 zòng
647 wén
648 fǎng
649 niǔ
650 shēn
651
652 bǎng
653 róng
654 huì
655 lào, luò
656 xiù
657 zhuì
658
659
660 féng, fèng
661 chán
662 jiǎo
663 hǎn
664 bà, ba
665 zhào
666 shǔ
667 xiáng
668 qiáo, qiào
669
670 耀 yào
671 shuǎ
672 gēng ხვნა
673 hào
674 sǒng
675 chǐ
676 lóng
677
678 xiāo, xiào
679 zhī
680 fáng
681 yáo შემწვარი ხორცი
682 zhǒng
683 zhàng
684 tāi
685 bāo
686 zhī
687 mài, mò
688 qiāng
689 xīng
690 sāi
691
692
693 téng
694 táng
695
696
697 péng
698 bei, bì
699 chén
700 輿
701 tiǎn
702 zhōu
703 jiàn
704 cāng
705
706 tǐng
707 sōu
708 máng
709 lú, lǔ
710
711 cāng
712
713 gǒu 1)უდარდელი, უზრუნველი, თავქარიანი 2)თუ, თუკი 3)გვარი 4)ბალახის სახელი
714 ruò
715 mào
716 jīng
717 máng
718 huāng
719 dàng
720 yíng
721
722 jūn, jùn
723 méng
724 dǒng
725
726 zàng
727
728 mēng, méng, měng
729 zhēng
730
731 péng
732 miè
733 mán, màn, wàn
734 ǎi
735
736 yùn
737 xīn
738
739 nüè
740 chóng
741 shí
742 mán
743 luó
744 chǔn
745 xìn
746 yǎn
747 xián
748 shuāi
749 zhōng
750 páo
751 xiù
752
753
754 liè
755
756 shang
757
758
759 shì
760
761
762 huì
763
764 sòng
765 zhà
766 dàn
767 chà
768 jiè
769
770 yòu
771 sòng
772 zhū
773 nuò
774 fěi
775 móu
776 dié
777 huǎng
778 xié
779 yáo
780 bàng
781 miù
782
783 qiǎn
784
785 xián
786 fàn
787 tān
788 pín
789 biǎn
790 guàn
791 zéi
792 贿 huì
793 lìn
794
795
796
797 lài
798 zèng
799 chì
800
801
802 diē
803 kuà
804 guì
805 yǒng
806 chóu
807 tā, tà
808 zōng
809 dǎo
810
811 bèng
812 dēng
813 zào
814 chú
815 gōng
816 guǐ
817 hōng
818 huī
819
820 xiá
821 zhé
822
823 bì, pì
824 biàn
825 biàn
826 chén
827
828 liáo
829 qiān
830
831 mài
832 bèng
833 xùn
834 shì
835 féng 1)შეხვედრა, გადაწყდომა (გადააწყდა) 2)ლიქვნა, პირფერობა
836 dǎi, dài
837
838 è 1)შეჩერება 2)ბარიერი
839 qiǎn
840 yáo
841 zāo
842 zhē
843
844 láng, làng
845 zhèng
846 1)დაბალი
2)მდაბალი
847 zhuó
848
849 yùn
850 chóu
851
852 niàng
853 jiàn
854 dīng, dìng
855 chāo
856 qīn
857 gōu
858 zuān, zuàn
859 míng
860 zhù
861 pū, pù
862 xiù
863 fēng
864 chuí
865 jǐn
866 qiè
867 zhèn
868 xiāng
869 mēn, mèn
870
871 chǎn
872 kuò
873 chén
874 lòu
875 dǒu
876 líng
877 táo
878 xiàn
879 lóng
880 yǐn
881 ài
882
883 zhàng
884 suì
885
886
887
888 diāo
889 báo
890 huò
891 shuāng
892 xiá
893
894
895 rèn
896 wán
897 bān
898 sòng
899
900 gěng, jǐng
901 yǐng
902 é
903 diān
904 chàn
905 biāo
906
907 rèn
908
909 ráo
910 xiàn
911 kuì
912 chán
913 chí
914
915
916 zhù
917 sāo
918 hún
919
920
921
922 míng
923
924 齿 chǐ