1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 0 Mp3
In this grade we have: 923 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 dīng 1)ზრდასრული მამაკაცი
2)ბრგე, ახოვანი, ენერგიული
3)ზეციური 10 ღერძიდან IV
2 gài 1)გლახა(კი) მათხოვარი; მათხოვრობა, თხოვნა
2)მიცემა
3 qiū 1)ბორცვი, გორაკი
2)უფროსი
3)ცარიელი
4)სახელი
4 cóng 1)ბუჩქი, ბუჩქნარი
2)უღრანი
3)კოლექცია
5 sāng, sàng
6 chuàn 1)ხაზი
2)ნათესავები
3)შეთქმულების მოწყობა
7 wán 1)პატარა და მრგვალი ნივთი 2)ბურთულა, აბი
8 丿
9 თხოვნა
10 1)მკერდი, ძუძუ
2)კერტები
3)რძე
4)წოვა
11 yú, yǔ
12 jǐng ㄐㄧㄥˇ zeng2 zing2 *tsiɛ̌ng tsiɛ̌ng1)ჭა
2)შახტი, მაღარო
13 wáng 1)დაღუპვა, სიკვდილი
2)დაკარგვა, გაქრობა
14 ასევე
15 tíng ㄊㄧㄥˊ *dheng<br />dheng1)პავილიონი
2)აღმართვა
16 rén ჰუმანურობა, სიკეთე
17 chóu, qiú
18 cāng
19 zhàng
20 xiān
21
22 yǎng
23
24
25 1)დამარცხება, დამორჩილება, მოჭრა
2)თავს დასხმა, შეტევა, შეჭრა
26 lún
27 wěi
28 bǎi, bó
29 líng
30 cì, sì
31 jiā
32 chǐ
33 xiá
34
35 zhēn
36
37 qiáo
38
39
40
41 jiǎn
42
43 tǎng
44 juàn
45 zhài
46 qīng
47 piān
48 chǔ
49 jiāng
50
51 zhào
52 duì
53 dǎng
54 dōu
55 jīng
56 jiān
57 shòu
58 yuān
59
60 líng
61 còu
62 níng
63 xiōng
64
65 āo
66 kān
67 xíng
68 quàn, xuàn
69 chà, shā
70
71 xiāo, xuē
72 ამოღება, ამოკაწვრა, ამოთხრა, ამოფხეკა
73 pōu
74 bāo, bō
75
76
77 pī, pǐ დაჭრა, დაჩეხვა, დაპობა, დაგლჯვა; ნაჩეხი, ნაჭერი
78 jié იძულება, ძალით მითვისება; (სტიქიური) უბედურება
79
80 miǎn 1)ცდა, მონდომება, მცდელობა
2)ძალისხმევა
81 kān
82 gōu, gòu
83
84 fěi ბანდიტები, ყაჩაღები, განგსტერები
85 bēi
86 zhuó
87 xiè
88 shà, xià დიდი სახლი
89 pàn
90 dié
91 dāo, dáo, tāo
92 საყვირი; ბუკი
93 dīng თანხლება
94 tàn
95 diāo
96 xū, yū, yù 1)(შორის.) აფსუს 2)ამოხვნეშვა
97
98 diào
99 lìn
100 tūn
101 yín
102 fēn
103 hǒu ყეფა, ყმუილი, ღრენა
104 chéng
105 ǒu
106
107 shēn
108 jǔ, zuǐ
109 zǎ, zé, zhā
110 lóng
111 yān, yàn, yè
112 āi
113 hōng, hǒng, hòng პირფერობა, თაღლითობა, მოტყუება, გაცურება
114 duō
115 wā, wa 1)პირღებინება
2)ბავშვის ტირილი
116 āi
117 yā, yǎ
118 yō, yo
119 é, ó, ò ოჰ?! მართლა? ასეა? მართლა ასეა?
120 shào 1)სასტვენი, სტვირი, სტვენა, სასტვენში ჩაბერვა
2)ჭიკჭიკი
121 საკვების ღეჭვა; გამოკვებვა
122 hēng, hng
123 suō
124 chún
125 táng
126 láo, lào
127 tuò
128 kěn
129 shá
130 lā, la
131
132 luō, luó, luo ფონეტიკი
133 xiào
134
135 hóu
136 chuǎn
137
138 xiù
139 suō
140 hāi
141 ńg, ňg, ǹg
142 cáo
143 ma დამაბლოლოებელი ძახილის ნაწილაკი
144 cháo
145 hēi
146 zào ხმაურიანობა (ხმაურობს)
147 jiáo, jiào, jué ყბედობა
148 shèng წმინდა, წმინდა(ნი)
149 kēng 1)ორმო 2)ნახვრეტი, ხვრელი, მაღარო 3)ბურღვა 4)ჩქარობა
150 tán
151
152 fén
153 1)ფერდობი 2)ნაპირი 3)ჯებირი, დამბა
154 chuí
155 lǒng
156 diàn
157 mái, mán
158 táng
159 duò
160 bǎo, bǔ, pù 1)ფორტი 2)ქალაქი, დაბა
161
162 kān
163
164 táng
165 sāi, sài, sè
166 shù
167
168 1)მაღალი ყრილი
2)მთაგორიანი აგილი
3)უნაყოფო მიწა
169
170 rǎng
171 zhuàng
172 ké, qiào
173 yāng
174 duó
175 fèng
176 zòu
177 bēn, bèn
178 diàn
179 shē
180 ào
181
182 wàng
183 zhuāng
184
185 tuǒ
186 1)ბავშვის აღმზრდელი 2)მატრონა
187 1)თოთო ბავშვი 2)თოჯინა 3)ლამაზი გოგო
188 jiāo
189
190 lán ხარბი
191 yīng
192 méi
193
194 sǎo უფროსი ძმის ცოლი
195
196 xián
197 kǒng
198 yùn დაფეხმძიმება, დაორსულება, ფეხმძიმობა, ორსულობა
199 zhái
200 hóng
201 shěn
202 xiàn
203 gōng
204 zǎi
205 xiāo
206 cùn
207
208 gān
209 shī 1)რადიკალი №44
2)გვამი, მკვდრის განსახიერება
3)თავმჯდომარეობა
210 1)გაზის გაშვება, გაცუება, გაკუება 2)ტრაკი
211 bǐng, píng
212 xiè
213
214
215 屿
216
217 chà
218 gāng, gǎng
219 yán
220 yuè
221 xiá
222 qiào
223 fēng
224 jùn
225 chóng
226 ფრიალო კლდე, ფრიალო, ციცაბო, კლდე, უფსკრული, ხრამი
227 bēng
228 zhǎn
229 qiàn
230 chuān 1)მდინარე
2)დინება
231 zhōu 1)ადმინისტრაციული დაყოფა
2)პროვინცია, შტატი
232 xún
233 gǒng
234 hàng, xiàng ხეივანი, შარაგზა
235 fān
236 zhàng
237 tiē, tiě, tiè 1)მოსაწვევი ბარათი 2)შენიშვნა (წერილობითი)
238 zhì
239 chuáng, zhuàng 1)(ურმის, ფორნის) ჩარდახი 2)მზისგან დასაცავი შირმა
240 广 zhuāng
241 广 დაცვა, დაფარვა, ფარი, საფარი
242 广 páng
243 广 yōng
244 广 lián
245 广 láng
246 广 kuò ფართო, გაშლილი, გავრცელებული, ცარიელი
247
248
249
250 xián
251 guī
252 zhāng
253
254 jìng
255 huái 1)შეჩერება, შეყოვნება 2)ბოლთის ცემა 3)ყოყმანი, მერყეობა
256
257 pái 1)ბოლთის ცემა 2)ყოყმანი, მერყეობა
258
259
260 xún
261
262 zhōng
263 yōu
264 dài
265 yuàn სიძულვილი, მტრობა, წყენა
266 qiè მშიშრობა, სიმხდალე, ლაჩრობა, გაუბედავობა
267 huǎng
268 héng
269 shù
270 ēn
271 gōng
272 qià
273
274 huàn
275 yuè
276 xuán
277 dào
278 wǎn
279 huò
280
281 diàn
282 შიში, შეშინება
283 cǎn
284 chéng
285 bèi
286 dàn
287 duò
288
289
290
291 lèng
292
293 kǎi
294 kāng მცხუნვარე, მხურვალე; სულგრძელი, დიდსულოვანი
295 biē
296 jié 1)მოჭრა 2)გაჩერება 3)ობსტრუქცია 4)გადაკვეთა
297 biǎn, piān 1)ბრტყელი 2)ფირფიტა, განცხადებების დაფა
298 zā, zhā, zhá
299
300 bā, pá
301 gāng, káng
302 kòu 1)დარტყმა, კაკუნი 2)ღილი, ღილაკი
303 niǔ
304 chě
305
306 shū 1)გამოხატვა 2)წაშლა, გაბათილება 3)შემსუბუქება
307
308 pāo მიგდება, გადაგდება
309
310 mā, mǒ, mò
311
312 zhǔ
313 bàn რევა
314 tà, tuò
315
316 tuō
317
318 zhuō
319
320 lǒng
321 jiǎn
322 níng, nǐng, nìng
323
324 pīn
325 zhuài
326 kuà
327
328 zhì
329 náo
330 āi, ái 1)ახლო(მდებარე), …სკენ, წინააღმდეგ 2)დაცდა, დალოდება 3)დაყრდნობა
331 nuó
332 cuò 1)ქვემოთ დაწოლა (დააწვა) 2)დაფქვა
333 wǎn გაწევა, უკან დახევა
334 kǔn
335 zhuō ჩაჭერა, ჩაბღუჯვა, დაჭერა
336 hàn
337 shāo, shào
338 niē 1)თითებით აღება 2)მოზელვა
339
340 lāo
341 dǎo
342 pěng ორი ხელით ჭერა
343 jié
344 xiān
345 tāo ამოღება, ამოცლა
346 qiā
347 jué
348 lüè 1)ძარცვა, ძარცვა-გლეჯა 2)გავლა, ჩავლა
349 tàn
350 yǎn 1)ხელების დაფარება 2)დახურვა, დაფარვა 3)საფარი
351 bāi
352 zhì
353 róu 1)დაზელა, მასაჟი 2)ხელებით დამსხვრევა
354 zòu
355 jiē
356 yuán
357 chān
358 gē, gé
359 lōu, lǒu
360 jiǎo
361 1)დაჭერა 2)მივარდნა 3)ცემა
362 cuō
363 sōu
364
365 xié
366 tān
367 cuī დანგრევა, გატეხვა, დაზიანება
368 chēng
369 sā, sǎ 1)გაშვება, თავისუფლების მიცემა
2)გაფანტვა, მიმოფანტვა
3)მოშვება, მოდუნება
370 chè
371 shàn 1)მონოპოლიზირება 2)თვითნებურად 3)გაბედვა, თვითნებობა
372 qíng
373 pān 1)აცოცება, ცოცვით ასვლა 2)ჩამოკიდება
374 cuán, zǎn
375 gōng
376 chǎng
377
378 bān დაწინწკლული, დაჭორფლილი
379 zhēn 1)ღვინის ან ჩაის ჭიქაში დასხმა 2)აწყვა
380 chì
381 zhǎn
382 1)ეს, ასე, ამგვარად, ასეთნაირად
2)ასეთი, ასეთნაირი
3)შესხეპა
4)ხაზგასმის ნაწილაკი
383 xuán, xuàn
384
385 zhǐ
386 hàn გვალვა
387 kuàng
388 wàng
389 áng
390 kūn
391 chāng
392 hūn ბნელი, საღამო, დაისი, დაბინდება
393
394 mèi ბუნდოვანი, ბნელი
395 zhòu შუადღე
396 huǎng, huàng
397 jìn
398 xiǎo
399
400 chén
401 ცხადი, სიცხადე
402 jīng
403 liàng
404 xuān
405 ài
406 bào
407 bào, pù
408 qū, qǔ
409 lǎng
410 xiǔ
411 gān, gǎn 1)ჭოკი, სვეტი, ბოძი და.ა.შ. 2)შუბის ტარი
412 zhàng ჯოხი, არგანი
413
414 gàng 1))ბერკეტი, ძალაყინი 2)წამახვა
415 jié
416 wǎng 1)ფუჭი, ამო, გამოუსადეგარი 2)მოხრილი, გამრუდებული
417 méi
418 zhī
419
420 jiǎn 1)წერილი, მიწვევა 2)არჩევა, ამორჩევა
421 zhù
422 dòng
423 lán
424 zhū
425 zāi
426 kuàng ჩარჩო
427 sāng
428 jiǎng
429 liáng 1)ხიდი 2)სხივი 3)ნივნივი 4)გვარი
430 shāo
431 xiè
432 gùn 1)ჯოხი, კეტი, კომბალი 2)არამზადა
433 zōng მარაოსებრი პალმა
434 zhuī
435 tuǒ
436 bǎng 1)პლაკატი, აფიშა 2)გამოცდაზე წარმატებით გასული კანდიდატების სია
437 zhà
438 chéng ფორთოხალი
439 ㄩˋ juk6 *iok1)სურვილი 2)სასურველი, ნანატრი, ნანინანატრი 3)განზრახვა
440
441
442 dǎi 1)ცუდი
2)ღვარძლიანი
3)ანჩხლი
443 yāng უბედურება
444 shi, zhí
445 ōu
446 殿 diàn
447 huǐ
448
449 shì, zhī
450 máng 1)ხალხი 2)სუბიექტები 3)ვასალები
451 qīng
452 yǎng
453 tài
454 xiōng
455 1)წყალი, მორწყვა 2)ნოყიერი, ნაყოფიერი, მდიდარი
456 ბანაობა, გაწმენდა, გარეცხვა, შამპონი
457 pèi 1)უხვი, სავსე, ბარაქიანი და.ა.შ. 2)მოულოდნელი
458 cāng
459 ქაფი; ბუშტუკები
460 1)შეჩერება, წინაღდგომა 2)სასოწარკვეთილი, დამარცხებული
461 fèi
462 zhǎo
463 zhān
464 沿 yán
465 xiè ჟონვა, გაჟონვა
466 bó, pō
467 bì, mì
468 pāo, pào
469
470 ní, nì
471 tài დიდი, უზარმაზარი
472 xiè
473
474 jié
475 jīn
476 hóng
477 qià
478 zhuó
479 hún
480
481
482 jìn
483 shè გადასვლა, გადაკვეთა, ფონზე გადასვლა
484 chōng, yǒng ამოჩქეფა, ამოხეთქვა
485 1)ცრემლები 2)ცინგლი
486 寿 tāo დიდი ტალღები, ზვირთები
487 shuàn
488 hán 1)დასველება, სველი 2)ატანა, მოთმენა, შეწყნარება
489 diàn (წყალ)მარჩხობი, ჭაობი, ჭაობიანი
490 xiáo არეული
491 lín, lìn 1)დენა, ჟონვა 2)სავსებით, სრულებით
492 táo 1)ცხავში გარეცხვა, გაცრა 2)გამომარგვლა
493 hùn
494 yān ჩაძირვა, სითხით დაფარვა
495 tiān
496
497 shèn
498 არხი, თხრილი, ღარი
499
500 zhā ნალექი, დანალექი, ლექი
501 gǎng
502 miǎo უსასრულოდ გრძელი, უსაზღვრო
503
504 wān
505 huì, kuì
506 jiàn
507 gài
508 liū, liù 1)სრიალი, ასხლტომა, დასხლტომა 2)სრიალა, მოლიპული
509
510 róng
511
512 tāo 1)გაპიპინება, გადმოღვრა, გადმოდენა, ავსება, დატბორვა, ადიდება, დინება, წალეკვა და.ა.შ. 2)ნაკადი, ღვარი, ნიაღვარი
513 zhì
514
515 làn
516 bīn
517
518 qián
519 cháo
520 chéng, dèng
521 chè
522 bīn
523 bào, pù 1)ჩანჩქერი, კასკადი 2)თავსხმა, თქორი
524 guàn 1)დასხმა 2)მორწყვა
525 zào
526 càn
527
528 yán
529 shuò
530 hōng
531 pēng 1)მოხარშვა, საჭმლის მომზადება 2)შემწვარ-მოხრაკული
532 jiāo
533 yàn
534 huáng ბრწყინვა, კაშკაში, ნათება, ელვარება და.ა.შ.
535 გადადება, ჩაქრობა, ჩახშობა
536 xūn 1)ბოლი, ნისლი, ორთქლი 2)შებოლება
537 yù, yùn უთო, პრესი
538 āo, áo 1)შეწვა, მოხარშვა 2)ატანა, გაძლება
539 shuǎng
540 láo 1)საპატიმრო 2)ბაკი, გომური, თავლა 3)დაცული
541
542 shēng
543
544 quǎn
545 bèi
546 hěn
547 xiá
548
549 liè
550 chāng
551 měng
552 zhū
553 zhuó, zuó
554 bàn 1)(ყვავილის) ფურცელი 2)(ბოტ.) საგდული, სარქველი
555 wǎ, wà
556
557 gān 1)ტკბილეულობა
2)ტკბილი
558 béng
559 chàng
560 wèi
561 pàn
562 chù, xù
563 fān, pān
564 chóu
565 jiāng
566 shū ㄕㄨ
ㄕㄨˋ
*shriu
shriù
1)უგულვებელყოფა 2)დაუდევრობა
567
568
569
570 zhēng, zhèng
571 hén
572 huàn
573
574 liú
575 dá, da
576 tān
577 qué
578 yǐn
579 ái
580 jiē
581 zhòu
582 yíng
583 jiān, jiàn
584 dào
585 chéng, shèng
586 méng
587 dīng თვალის მიპყრობა
588 máng
589 zhǎ
590 mī, mí
591 kuàng
592
593
594 cǎi
595
596 mán
597 zhǔ
598 dèng
599 zhān 1)შეხედვა
2)პატივისცემა
600 zhuān
601
602 liù, lù
603 bēi
604
605 tàn
606 bàng, páng
607 cuō
608
609 mó, mò
610 xiáng
611 huò
612 qín
613 禿
614 chèng სასწორი
615
616 zhì
617 chóu
618 dào
619 稿 gǎo
620 xué
621 qiè
622 cuàn
623
624 shù
625 jié
626 duān
627 lóng, lǒng
628 jīn
629 kuāng
630 tǒng
631 shāi
632 chóu
633 jiàn 1)ისარი
2)ერთგვარი ბამბუკი
634 péng
635 bǒ, bò
636 fěn
637 zhōu ბრინჯის ფაფა
638 cuì
639 wěn
640 suǒ
641 jiū
642 qiàn, xiān
643 wěi
644
645 zòng
646 wén
647 fǎng
648 niǔ
649 shēn
650
651 bǎng
652 róng
653 huì
654 lào, luò
655 xiù
656 zhuì
657
658
659 féng, fèng
660 chán
661 jiǎo
662 hǎn
663 bà, ba
664 zhào
665 shǔ
666 xiáng
667 qiáo, qiào
668
669 耀 yào
670 shuǎ
671 gēng ხვნა
672 hào
673 sǒng
674 chǐ
675 lóng
676
677 xiāo, xiào
678 zhī
679 fáng
680 yáo შემწვარი ხორცი
681 zhǒng
682 zhàng
683 tāi
684 bāo
685 zhī
686 mài, mò
687 qiāng
688 xīng
689 sāi
690
691
692 téng
693 táng
694
695
696 péng
697 bei, bì
698 chén
699 輿
700 tiǎn
701 zhōu
702 jiàn
703 cāng
704
705 tǐng
706 sōu
707 máng
708 lú, lǔ
709
710 cāng
711
712 gǒu 1)უდარდელი, უზრუნველი, თავქარიანი 2)თუ, თუკი 3)გვარი 4)ბალახის სახელი
713 ruò
714 mào
715 jīng
716 máng
717 huāng
718 dàng
719 yíng
720
721 jūn, jùn
722 méng
723 dǒng
724
725 zàng
726
727 mēng, méng, měng
728 zhēng
729
730 péng
731 miè
732 mán, màn, wàn
733 ǎi
734
735 yùn
736 xīn
737
738 nüè
739 chóng 1)მწერი; მწერები, ჭიები
2)რადიკალი №142
740 shí
741 mán
742 luó
743 chǔn
744 xìn
745 yǎn
746 xián
747 shuāi
748 zhōng
749 páo
750 xiù
751
752
753 liè
754
755 shang
756
757
758 shì
759
760
761 huì
762
763 sòng
764 zhà
765 dàn
766 chà
767 jiè
768
769 yòu
770 sòng
771 zhū
772 nuò
773 fěi
774 móu
775 dié
776 huǎng
777 xié
778 yáo
779 bàng
780 miù
781
782 qiǎn
783
784 xián
785 fàn
786 tān
787 pín
788 biǎn
789 guàn
790 zéi
791 贿 huì
792 lìn
793
794
795
796 lài
797 zèng
798 chì
799
800
801 diē
802 kuà 1)ფეხების განზე გადგმა, გაფარჩხვა
2)ცხენზე ჯდომა, გადაჯდომა (გადააჯდა)
803 guì
804 yǒng
805 chóu
806 tā, tà
807 zōng
808 dǎo
809
810 bèng
811 dēng
812 zào
813 chú
814 gōng
815 guǐ
816 hōng
817 huī
818
819 xiá
820 zhé
821
822 bì, pì
823 biàn
824 biàn
825 chén
826
827 liáo
828 qiān
829
830 mài
831 bèng
832 xùn
833 shì
834 féng 1)შეხვედრა, გადაწყდომა (გადააწყდა)
2)ლიქვნა, პირფერობა
835 dǎi, dài
836
837 è 1)შეჩერება 2)ბარიერი
838 qiǎn
839 yáo
840 zāo
841 zhē
842
843 láng, làng
844 zhèng
845 1)დაბალი
2)მდაბალი
846 zhuó
847
848 yùn
849 chóu
850
851 niàng
852 jiàn
853 dīng, dìng
854 chāo
855 qīn
856 gōu
857 zuān, zuàn
858 míng
859 zhù
860 pū, pù
861 xiù
862 fēng
863 chuí
864 jǐn
865 qiè
866 zhèn
867 xiāng
868 mēn, mèn
869
870 chǎn
871 kuò
872 chén
873 lòu
874 dǒu
875 líng
876 táo
877 xiàn
878 lóng
879 yǐn
880 ài
881
882 zhàng
883 suì
884
885
886
887 diāo
888 báo
889 huò
890 shuāng
891 xiá
892
893
894 rèn
895 wán
896 bān
897 sòng
898
899 gěng, jǐng
900 yǐng
901 é
902 diān
903 chàn
904 biāo
905
906 rèn
907
908 ráo
909 xiàn
910 kuì
911 chán
912 chí
913
914
915 zhù
916 sāo
917 hún
918
919 1)ალქაჯი, დემონი, ბოროტი სული
2)მაგიური ძალა
920
921 míng
922
923 齿 chǐ