1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 0 Mp3
In this grade we have: 470 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 yǔ, yù 1)და, …(ს)თან, …(ს)თვის
2)მიცემა, ბოძება
2 zhuān 1)მონოპოლიზება
2)ერთპიროვნულ მესაკუთრედ გახდომა
3 diū 1)გადაგდება
2)უკუგდება, ამორთვა
4 yán 1)მკაცრი, სასტიკი
2)ურყევი, მტკიცე
5 fēng უხვი, დოვლათიანი, ყუათიანი, ბარაქიანი
6 lí, lì ლამაზი, დიდებული, ელეგანტური
7 1)აწევა
2)რეკომენდირება
8 丿 zhī zi1 *jiə jiə1)პირველ ფრაზას აქცევს მომყოლი ფრაზის განსაზღვრებად
2)ის, ისინი
3)წასვლა
9 丿 pīng პონგ
10 丿 pāng პინგ
11 丿 chéng 1)ამხედრება, ასვლა
2)სარგებლობა
12 luàn 1)უწესრიგობა, ქაოსი
2)ჯანყი, ამბოხი
13 zhēng 1)კამათი
2)ბრძოლა
14 yún 1)თქმა
2)ღრუბელი, ღრუბლები
15 ㄏㄨˋ wu6 ურთიერთ; ერთად, ერთობლივად
16 1)აზია
2)მეორე
17 jiāo 1)არევა
2)გადაკვეთა, გადაჯვარედინება
3)დაკავშირება
4)მიტანა, გადატანა
18 qīn, qìng 1)ნათესავები, მშობლები
2)თხილის ხე
3)ეკლებიანი ხე
19 亿 1)ასი მილიონი
2)ბევრი
20 jǐn მხოლოდ, უბრალოდ
21 réng 1)ჯერ კიდევ
2)როგორც ყოველთვის, კვლავ
3)განგრძობადობა
22 zǎi, zǐ 1)პატარა რამ, პატარა ნივთი
2)ბავშვი; (ცხოველის) ნაშობი
23 1)მიცემა, გადაცემა
2)გადახდა
3)მიბარება, მინდობა
24 dài 1)შეცვლა, გამოცვლა
2)თაობების ცვლა
3)ერა, თაობა, თაობები
25 jià, jie ფასი, ღირებულება
26 rén, rèn 1)ნდობა, დაყრდნობა
2)დანიშვნა (თანამდებობაზე და.ა.შ.)
3)მოვალეობა
4)ოფისი
27 fèn 1)წილი, ნაწილი
2)მოვალეობა
28 zhòng 1)ხალხი, მასა, ბრბო
2)მასები, საზოგადოება
29 yōu 1)ბრწყინვალე, საუკეთესო
2)მსახიობი
30 chuán, zhuàn 1)გადაცემა, შეტყობინება
2)გავრცელება, გადაცემა
31 shāng 1)ჭრილობა, ტრამვა, დაზიანება
2)…სგან ავად გახდომა
32 gū, gù 1)კომერსანტი, ვაჭარი
2)ხარჯთაღრიცხვა
3)ვარაუდი, მიხვედრა
33 1)რა
2)რატომ
3)სად
4)რომელი
5)როგორ
34 使 使 shǐ 1)მიზეზი, საფუძველი, მოტივი
2)მისიის გაგზავნა, ბრძანების გაცემა
3)ელჩი, დესპანი, შიკრიკი
35 1)პრეცენდენტი, მაგალითი
2)რეგულაცია
36 gōng, gòng 1)მომარაგება, უზრუნველყოფა
2)მსხვერპლის შეწირვა
37 bǎo დაცვა, მზრუნველობა
38 liǎ, liǎng 1)ორი
2)წყვილი
39 xiū 1)სწავლა
2)შეკეთება
3)კულტივირება
40 bèi 1)…ჯერ, …ხელ
2)…მაგი, …ფა, …ჯერადი
41 zhí ფასი
42 jiǎ, jià 1)სიცრუე, ტყუილი, სიყალბე
2)არდადეგები, შვებულება
43 tíng 1)გაჩერება
2)შეყოვნება
3)გამოსადეგი
44 ǒu 1)შემთხვევით
2)კერპი
45 1)მასწავლებელი, დამრიგებელი, მოძღვარი
2)დახმარება
46 ào ქედმაღალი, ამპარტავანი, ზვიადი, გულზვიადი
47 yǔn 1)ბოძება
2)ნების დართვა
3)თანხმობა, დათანხმება
48 guāng 1)სინათლე, ნათება
2)ნათელი, ბრწყინვალე
3)მხოლოდ
49 1)გრამი
2)ძლევა, მორევა, ჯობნა
3)ტრანსლიტერაცია
50 miǎn 1)მობოდიშება
2)არიდება, თავის არიდება
51 შესვლა
52 quán მთლიანობაში შენახვა
53 bīng ㄅㄧㄥ bing1 *biængbiæng1)ჯარისკაცი, რიგითი
2)ჯარის ნაწილები, არმია
54 ხელსაწყო, იარაღი, ინსტრუმენტი
55 yǎng 1)გაზრდა, ამაღლება
2)გაზრდა, აღზრდა
3)მხარდაჭერა, დახმარება
56 nèi შიგნით
57 nóng 1)სოფლის მეურნეობა, ფერმერული მეურნეობა
2)სოფლის მეურნე, გლეხი, ფერმერი
58 kuàng 1)მდგომარეობა, სიტუაცია, პირობები
2)გარდა ამისა, უფრო მეტიც
59 liáng, liàng 1)გრილი, ცივი
2)გულცივი
60 jiǎn შემცირება, დაცოტავება
61 dāo 1)დანა
2)ძველებური მონეტა
3)საზომი, ზომა
62 qiē, qiè 1)ჭრა, დაჭრა
2)ამოჭრა, ამოჩუქურთმება
63 huá, huà 1)ნიჩბების მოსმა
2)გაფხაჭნა, დაკაწვრა
64 liè 1)ხაზი, რიგი
2)ჩამორიგება, ჩამწკრივება, კლასიფიცირება
65 1)წესი, კანონი, რეგულაცია და.ა.შ.
2)დონეები
66 pàn 1)გასამართლება, მისჯა
2)მსჯავრის გამოტანა
67 მოგება, სარგებელი, შემოსავალი
68 zhì 1)სისტემა
2)დაფუძნება, დაარსება
3)დაძლევა, მორევა, ჯობნა
69 თეატრალური წარმოდგენა, პიესა, ოპერა, დრამა
70 shèng ნარჩენები
71 gōng 1)მიღწევები, დამსახურება
2)კარგი შედეგი
72 1)გამხნევება, წაქეზება, შექეზება
2)დაქსევა, მიქსევა
73 yǒng მამაცი, ვაჟკაცი, გაბედული, შმაგი
74 chí, shi კოვზი
75 ōu, qū 1)არეალი, რაიონი
2)ადმინისტრაციული რაიონი, რეგიონი
76 1)თამაში
2)ფართო
77 yìn (საბუთების) ბეჭედი, შტამპი, დამღა, ნიშანი
78 wēi 1)საშიში
2)საშიშროება
79 სწრაფად, სხარტად, დაუყოვნებლივ
80 què 1)ჯერ კიდევ
2)უარის თქმა, უკან დახევა, უკან წასვლა
81 1)სალესი ქვა
2)ლესვა, გალესვა, წამახვა
3)დაფქვა, დანაყვა
82 yā, yà დაჭერა, დაწოლა
83 yàn 1)შეზიზღება, შეძულება, დაწუნება
2)მოყირჭება
84 hòu 1)სქელი
2)არსებითი
3)ძალიან, ძალზე, მეტად, დიდად, ფრიად
85 yuán პირველწყარო, საწყისი, სათავე, საფუძველი
86 chú სამზარეულო
87 1)გაფართოვება, გავრცელება
2)მიღწევა, …მდე მისვლა
3)დასრულება
88 fǎn საპირისპირო, საწინააღმდეგო, ანტი
89 1)აღება, მიღება, დაუფლება
2)შერჩევა, ამორჩევა
90 shòu 1)მიღება
2)ატანა
91 ძველი, კლასიკური, ანტიკური, არქაული
92 lìng სხვა, განცალკევებული
93 tāi, tái პლატფორმა, პედესტალი
94 xié, yè 1)ჰარმონიაში მოყვანა, გარითმვა
2)გაერთიანება
3)ფოთოლი
95 1)თითოეული, თვითოეული, ყოველი, ყველა
2)ინდივიდუალურად, სათითაოდ
96 gě, hé 1)შეერთება, გაერთიანება
2)ერთად ყოფნა
97 fǒu, pǐ არა, არ…
98 1)შესუნთქვა, შეწოვა
2)შესრუტვა
3)მიზიდვა
99 yā, ya გაოცების ან ხაზგასმის ნაწილაკი
100 wèi 1)გემო, არომატი
2)სურნელება, არომატი
3)დელიკატურობა, სინატიფე
101 mìng 1)სიცოცხლე
2)ბედი, იღბალი
3)ბრძანება, ინსტრუქცია
102 zán 1)მე
2)ჩვენ
103 hāi, ké ხველა, ხველება
104 xián ერთხმად, ერთობლივად, ერთად
105 pǐn 1)საქონელი, პროდუქტი
2)ნაწარმი, მოხმარების საგნები
106 zhé 1)ბრძენი, გამჭრიახი, შორისმჭვრეტელი
2)ბრძენი, ბრძენკაცი
107 shòu გაყიდვა
108 sòu 1)ხველა
2)ყელის გამოვლება
109 kùn 1)გარშემორტყმა, ალყის შემორტყმა
2)ძნელი
110 wéi 1)გარსშემორტყმა, ალყის დარტყმა
2)ბაკი (შემოღობილი ცხოველებისთვის)
111 yuán 1)წრე
2)მრგვალი, წრიული
3)სავსე, სრული
112 1)ნაგავი, ნაყარ-ნუყარი
2)ხიფათი, საშიშროება
113 zhǐ სამშენებლო მოედანი, (მიწის) ნაკვეთი, ადგილმდებარეობა, სამშენებლო მიწა
114 jiān 1)მტკიცე, მაგარი
2)მტკიცე, უდრეკი, გაუტეხელი, შეუპოვარი
115 ნაგავი, ნარჩენი
116 საფუძველი, ბაზისი, ბაზა
117 1)კედელი
2)შეჩერება, აღკვეთა
118 1)თიხით ძერწვა, გამოქანდაკება
2)პლასტმასი, პლასტიკატი
119 tián 1)ჩადება, ავსება
2)კარგად გაკეთება
120 zēng მომატება, რიცხვოვნობაში გაზრდა
121 shì 1)სწავლული, ჯენტლმენი
2)მეომარი
122 chǔ, chù 1)ადგილი, ადგილმდებარეობა
2)დეპარტამენტი
123 gòu საკმარისი, შესაბამისი, ადეკვატური
124 shī 1)დაკარგვა
2)შეცდომის დაშვება
3)არად ჩაგდება, უგულვებელყოფა
125 fèn 1)მცდელობა, ძალისხმევა
2)აწევა, ამაღლება
126 jiǎng 1)ჯილდო, პრიზი
2)დაჯილდოვება
127 sūn შვილიშვილი, შთამომავალი
128 1)ობოლი, უმამო
2)მარტოობა
129 kuān ფართო, გაშლილი, ვრცელი
130 1)გაგზავნა, ფოსტით გაგზავნა
2)იმედოვნება, …ს იმედის ქონა
131 1)სქელი, ხშირი
2)ახლო
3)ინტიმური
132 უხვი, მდიდარი, მდიდრული
133 hán ცივი
134 chá 1)გამოკვლევა, შემოწმება, გამოძიება
2)შემჩნევა
135 dǎo 1)პირდაპირი
2)წინ გაძღოლა, ლიდერობა
3)ხელმძღვანელობა
136 jiāng, jiàng 1)უნდა, აპირებს
2)მომავალი
3)მხედართმთავარი, გენერალი
137 zūn 1)პატივისცემა, თავყანისცემა, პატივის მიგება
2)ღირსება
138 ěr 1)შენ
2)ეს, ესენი
3)დამაბოლოვებელი ნაწილაკი
139 cháng 1)გემო
2)გამოცდილება, მიღებული გამოცდილება
3)ექსპერიმენტი
140 yóu სპეციალურად, განსაკუთრებით
141 jǐn, jìn ამოწურვა, გამოლევა
142 zhǎn 1)გახსნა, (შეხვეულის) გაშლა
2)გაშლა, გადაჭიმვა
143 qiǎo დახელოვნებული, დაოსტატებული, საზრიანი, ჭკვიანი
144 jīn 1)ცხვირსახოცი
2)პირსახოცი
3)ჩალმა
4)რადიკალი №50
145 1)ვალუტა, მონეტები, ფული
2)კანონიერი ტენდერი
146 shuài მეთაური, მთავარსარდალი
147 bīng, bìng 1)კომბინირება, შერწყმა
2)აგრეთვე, უფრო მეტიც
148 xìng 1)იღბალი
2)საბედნიეროდ
149 yōu 1)მშვიდი, წყნარი, განმარტოებული
2)ბნელი, ფარული
150 广 广 广 guǎng ფართო, გაშლილი, გავრცელებული, ვრცელი და.ა.შ.
151 广 სერია, სერიული მიყოლება, მიმდევრობა, თანმიმდევრობა
152 广 1)ფსკერი, ძირი
2)ქვედა ნაწილი
153 广 dù, duó 1)გრადუსი, სისტემა
2)მანერა
3)ჩათვლა, მიჩნევა
154 广 zuò 1)დასაჯდომი ადგილი
2)ბაზა
155 jiàn აშენება, დაფუძნება, აღმართვა
156 უარყოფა, უკუგდება, მიტოვება, მიგდება და.ა.შ.
157 lòng, nòng 1)კეთება
2)თამაში, ხუმრობა
3)შუკა, ხეივანი
158 shì 1)სტილი, სისტემა
2)ფორმულა
3)წესი, განაწესი
159 yǐn 1)გამოქაჩვა, გაწევა, გათრევა, მიზიდვა
2)გაჭიმვა, გაწელვა
160 dàn, tán პატრონა, გრანულა, ტყვიის გარსი, ჭურვი და.ა.შ.
161 cǎi 1)ფერი, შეფერილობა
2)აჭრელებული ფერები
162 ნორმა, რეგულაცია (მარეგულირებელი აქტი), კანონი
163 wēi პატარა, მიკრო…, მცირე
164
165 zhì 1)მიზანი, განზრახვა, ნება
2)ანალები, მატიანე
166 1)მოულოდნელად
2)არაფრად ჩაგდება
167 怀 huái
168 tài
169 lián 1)შეცოდება, შებრალება
2)სიმპათიზირება
170 xìng 1)სქესი
2)ბუნება (ადამიანის), ხასიათი
171 kǒng შიში, შეშინებული
172 nǎo
173 ცოდნა, შესწავლა, ჩაწვდომა
174 huǐ წუხილი, სინანული, დანანება
175 jīng
176 წუხილი, სინანული, თანაგრძობა
177 1)სასიამოვნო
2)სიამოვნება
178 1)მონატრება, მოსურვილება
2)აღტაცება, აღფრთოვანება, მოხიბლვა
179 lǎn
180 zhàn ომი, ბრძოლა
181 1)ნათესავი, ნათესაობაში მყოფი
2)დარდი, მწუხარება
182 dài 1)დაფარება, ჩაცმა (ტანსზემოთ)
2)დახმარება, მიხმარება, ხელის შეწყობა
183 1)კარი, კარები
2)კომლი, ოჯახი
184 rēng 1)ტყორცნა, მოსროლა
2)გადაგდება, გადააყრა
185 kuò გაფართოვება, გადიდება, გაშლა, გადაჭიმვა
186 yáng
187 bàn ჩაცმა, მორთვა, გამოწყობა; …სავით ჩაცმა
188 rǎo
189 1)კომენტარის გაკეთება, გაკრიტიკება
2)საბითუმო ვაჭრობა
190 ნიჭი, ტალანტი, უნარ-ჩვევები, საზრიანობა
191 shé, zhē, zhé 1)ტეხვა, გატეხვა
2)მოხრა
192 tái 1)აწევა
2)ტარება
193 bào 1)ჩახუტება, მოხვევა
2)მკლავებში ჭერა
3)შეხვევა (შეახვია, გაახვია)
194 chōu 1)გარეთ გამოქაჩვა, ამოწევა
2)ღივი, ყლორტი
195 lā, lá 1)გაწევა, გათრევა
2)ჭერა, დაჭერა
3)დაგრძელება
196 ხელჩართული ბრძოლა, თავდაცვა
197 zhāo 1)მიწვევა, მოხმობა, დაპატიჟება, გამოძახება
2)გაწვევა, რეკრუტირება
198 kuò 1)შეიცავს, შეცვა, მოიცავს
2)მოხვევა (მოეხვია)
3)გარშემორტყმა
199 shè, shí 1)აღება, აკრეფა, შეგროვება, ახიკვა
2)ათი (გაყალბების საწინააღმდეგო ციფრი)
200 chí 1)ჩავლება, მოკიდება, მოჭიდება
2)მიხმარება, მხარდაჭერა
201 guà ჩამოკიდება, დაკიდება
202 zhǐ 1)თითი
2)მითითება, ჩვენება, მინიშნება
203 àn ხელის დადება, ხელით დაწოლა
204 tǐng 1)გაჭიმულად დაგომა
2)მტკიცე, უდრეკი, მკაცრი
205 shòu 1)გადაცემა
2)მიკუთვნება, მინიჭება
206 diào 1)მოძრაობა
2)რხევა, ქნევა
3)დაბლა დაგდება
207 zhǎng ხელისგული, ფეხისგული, თათი
208 pái, pǎi ხაზი, მწკრივი, რანგი
209 tuī 1)მიწოლა, ბიძგება
2)გამოგდება
3)წინ მიწოლა
210 ჩაბღუჯვა, ხელის ტაცება, ხელში აღება
211 zhuàng მირტყმა, მიხეთქება, დაჯახება, შეჯახება და.ა.შ.
212 1)დათესვა
2)გადაცემა, მაუწყებლობა
213 1)გაწმენდა, გახეხვა, გადაფერთხვა
2)ჯაგრისი
214 zhī 1)გაფანტვა, გადახდა
2)მხარდაჭერა, დახმარება
3)განტოტება
215 shōu 1)შეგროვება
2)მკა, მოსავლის აღება
216 gǎi შეცვლა, გაუმჯობესება
217 ㄍㄨˋㄍㄨˇ gu3 *gò1)ძველი, ანტიკური
2)მიზეზი, იმიტომ რომ
218 xiào 1)შედეგი, ეფექტი
2)ეფექტურობა
219 gǎn 1)გაბედვა, ავანტიურა
2)გამბედავი, მამაცი
220 sǎn, sàn 1)გაფანტვა
2)დაშლა, დანგრევა
221 qiāo რტყმა, დარტყმა
222 zhěng 1)მოწესრიგებული, აკურატული
2)მთლიანი, სრული
223 duàn 1)გაჩეხვა, გაჭრა, მოჭრა
2)ხელის შეშლა, ჩარევა
224 1)ოჯახური კლანი
2)ეთნიკური ჯგუფი
3)ტომი
225 0 mó, wú
226 1)უკვე
2)დეფაქტო
3)…დან, იმ დროიდან
4)მაშინ
227 yìng 1)ასახვა
2)არეკვლა
228 jǐng 1)სცენა, ხედი, პეიზაჟი, სანახაობა
2)პირობები
229 zàn
230 shǔ ცხელი
231 nuǎn 1)თბილი
2)გულთბილი
232 àn 1)სიბნელე
2)ბუნდოვანება
3)ფარული, მალული
233 1)შეცვლა, გადაადგილება
2)ჩანაცვლება, გამოცვლა
234 shù, zhú 1)ხელოვნება, ნიჭი, ოსტატობა, უნარ-ჩვევები
2)მეთოდი, ტექნიკა
235 ㄗㄚˊ zaap6 არევა, შერევა, გადარევა
236 cái 1)მატერიალი, მასალა, ნივთიერება
2)ხე-ტყე, ხის მასალა
3)ნიჭი, ტალანტი
237 cūn 1)სოფელი
2)უხეში, ვულგარული, სოფლური
238 sōng ფიჭვი, სოჭი, ნაძვი
239 lín ტყე, წარაფი, ჭალა
240 rǎn 1)საღებავი
2)გადამდებად ყოფნა, ინფექცირება
241 shì კარალიოკი, ხურმა
242 biāo
243 1)ნიმუში, სტანდარტი, ყალიბი, ფორმა
2)სტილი
244 àn 1)მაგიდა
2)გრძელი სკამი
3)სამართლებრივი საქმე, იურიდიული შემთხვევა, კაზუსი
245 qiáo
246 tǒng 1)სათლი
2)როფი, გეჯა, ვარცლი
3)კასრი
247 mèng 1)სიზმარი, ოცნება
2)მეოცნებე, ფანტაზიორი
3)მსურველი
248 sēn ტყე, უღრანი
249
250 zhí 1)მცენარე, ხე, მცენარეები
2)დარგვა, გამოზრდა
251 gài ძირითადში, დაახლოებით
252 ōu ევროპა
253 kuǎn 1)მუხლი ; პუნქტი ; პარაგრაფი
2)კაპიტალი, ფონდები
254 qiàn დეფიციტი, არასაკმარისობა
255 zhǐ 1)გაჩერება, შეჩერება
2)შეყოვნება, თავის შეკავება
256 ㄘˇ ci2 *tsiɛ̌1)ეს, ესენი
2)ამ შემთხვევაში, მაშინ
257 1)მოკვდომა
2)სიკვდილი
3)მკვდარი
258 ㄇㄨˇㄇㄨˊㄨˇㄨˊ mou5 *mǒu1)დედა
2)ოჯახში უფროსი ქალები
3)დედალი, ძუ, ფური და.ა.შ.
259
260 máo 1)თმა, ბეწვი, ბუმბულები
2)უხეში, ტლანქი
261 mín 1)ხალხი, ერი
2)მოქალაქე, მოქალაქეები
262 yǒng 1)ხანგრძლივი
2)უვადო, მუდმივი
263 zhī წვენი
264 hán, hàn ოფლი
265 jiāng 1)დიდი მდინარე
2)იანძი
266 1)ჭუჭყიანი, ბინძური
2)შერყვნილი, შებილწული
267 tāng
268 shā, shà 1)სილა, ქვიშა, ხრეში, კენჭები
2)გრანულირებული
269 yóu 1)ცხიმი, ზეთი, ქონი
2)(ზეთის) საღებავები
270 quán 1)წყარო, შადრევანი
2)სიმდიდრე, ფული
271 lèi 1)ცრემლები 2)ტირილი
272
273 yáng 1)ოკეანე, ზღვა
2)საზღვარგარეთული, დასავლური
274 zhōu 1)კონტინენტი, მატერიკი
2)კუნძული, მდინარის კუნძული
275 huó 1)ცხოვრება, არსებობა, გადარჩენა
2)ცოცხლად
276 liú 1)დენა, დინება, ცირკულირება
2)კლასი
277 jǐ, jì 1)მიხმარება, დახმარება
2)გადავლა
278 làng 1)ტალღა
2)მფლანგველი
279 hǎi 1)ზღვა, ოკეანე
2)საზღვაო
280 xiāo 1)გაქრობა, გაუჩინარება
2)გაქრობა, ამოწყდომა
3)გადნობა
281 rùn
282 shēn 1)ღრმა, სიღრმე
2)შორეული
3)ძალიან, ექსტრემალური
283 jiàn
284 wēn ნელთბილი
285 湿 shī 1)ტენიანობა, სინოტივე
2)ავადობა, დაავადება
286 yǎn წარმოდგენის გამართვა
287 màn 1)წყლის გადმოდინება
2)გაშლა, გავრცელება
288 ào 1)ყურე, უბე
2)ნავსადგომი, ნაპირი
289 1)ასვლა, აწევა
2)აღძვრა, აღგზნება
3)სწრაფად, სხარტად
290 yān 1)ბოლი, ჭვარტლი
2)ოპიუმი
3)თამბაქო
4)სიგარეტი, პაპიროსი
291 fán
292 shóu, shú 1)კარგად მომზადებული (შემწვარი, მოხრაკული და.ა.შ.)
2)მწიფე
3)…ში გარკვეული
293 zào 1)მშრალი, გამომშრალი, გაფიცხებული
2)ფიცხი
294 1)მამა
2)რადიკალი №88
295 shī ლომი
296 cāi 1)მიხვედრა, ვარაუდი
2)შეგრძნება
297 zhū ღორი, გარეული ღორი, ტახი
298 hóu მაიმუნი, მაიმუნური
299 qín ჩინური ბარბითი ან გიტარა
300 shèn 1)უაღრესად, უკიდურესად, დიდად
2)მნიშვნელოვნად
301 yóu 1)მიზეზი
2)…დან, …სგან
302 shēn 1)ზემდგომისთვის მოხსენება
2)გაფართოება, განფენა
3)თორმეტთანრიგიანი ციკლიდან მე-9
303 liú 1)შეჩერება, დარჩენა
2)შემორჩენა, დარჩენა, შემოტოვება, ქონა, შენახვა
304 1)ეჭვი
2)მერყეობა, ყოყმანი
305 1)ტყავი, კანი, ბეწვი, ბუმბული
2)გარსაკრავი
306 yán მარილი
307 კოლოფი, ზარდახშა
308 shěng, xǐng 1)პროვინცია
2)ეკონომიის გაწევა, დაზოგვა, დაგროვება
309 kuàng 1)მაღარო
2)მადანი, მინერალი
310
311 yán 1)გათლა, გახეხვა
2)შესწავლა, კვლევა
312 გატეხვა, დანგრევა, დამსხვრევა
313 chǔ 1)საძირკვლის ქვა
2)ცოკოლი, ზეძირკველი
314 shuò
315 yìng 1)მაგარი, მტკიცე, მყარი
2)ჯიუტი
316 què
317 shì ჩვენება, დემონსტრირება
318 shè 1)ადგილის დედა (ღვთაება), მიწის ღმერთი
2)ოჯახების ჯგუფი
3)კომპანია, საზოგადოება
319 zhù 1)ბედნიერებისთვის ლოცვა
2)მილოცვა
320 shén 1)სული
2)ღვთაება, ღმერთი
3)ზებუნებრივი არსება
321 jīn, jìn აკრძალვა
322 1)ბედნიერება, კარგი ბედი
2)და­ლოც­ვა, ლოც­ვა-კურ­თხე­ვა
323 xiù 1)თავთავის ფხა
2)აყვავილებული, მდიდრული
3)დახვეწილი, ელეგანტური
324 1)განყოფილება, დეპარტამენტი
2)მეცნიერება
325
326 chéng 1)მოგზაურობა, მგზავრობა
2)განრიგი, დღის წესრიგი
327 shāo, shào ცოტათი, ოდნავ
328 jiū კვლევა, ძიება, გამოძიება
329 qióng
330 zhǎi ვიწრო
331 chuāng ფანჯარა
332 jìng
333 jìng ბოლოს, ბოლოსდაბოლოს
334 zhāng zoeng1 *jiɑng1)თხზულება
2)თავი (წიგნში), განყოფილება
335 tóng 1)ბავშვი, ყრმა, ყმაწვილი
2)მსახური ბიჭი
3)ქალწული
336 1)ბირკა, ეტიკეტი, იარლიყი
2)ამულეტი, თილისმა
337 bèn 1)სულელი, ტუტუცი, ყეყეჩი
2)მოუქნელი, მოუხეშავი
338 qiān
339 guǎn 1)მილი
2)ჩასაბერი მუსიკა
340 piān 1)თავი (წიგნის), ნაწილი (წიგნის)
2)ესე
3)სტატია
341 უხეში, დაუმუშავებელი
342 jīng 1)არსი, დედაარსი
2)სპერმა
3)სულისკვეთება
343 táng 1)შაქარი
2)ტკბილეული, კამფეტები
344 jǐn
345 yāo, yuē
346 jǐ, jì
347
348 1)თხელი, წვრილი, წერწეტა
2)გამხდარი
349 zhī
350 jué გაჭრა, გაპობა, გაჩეხვა, გატეხვა, წაშლა და.ა.შ.
351
352
353 quē უკმარისობა, არასაკმარისობა, დეფიციტი
354 měi 1)ლამაზი, მშვენიერი
2)სასიამოვნო
355 xiū 1)შერცხვენა, სირცხვილი
2)მორცხვი, დარცხვენილი
356 xiàn 1)შური, შეშურება
2)თაყვანისცემა, დაფასება
357 qún 1)ჯგუფი, გუნდი, სიმრავლე
2)ბანდა
358 1)ფრთა
2)რადიკალი №124
359 fān ამოყირავება, ამობრუნება
360 nài 1)ატანა, გაძლება
2)შეწინააღმდეგება
3)მომთმენი, ამატანი
361 liáo 1)როგორმე, რამენაირად
2)ოდნავ, მძლივს
3)სულ ცოტა
362 zhí
363 lián 1)დაკავშირება, შეერთება
2)მოკავშირე
364 pìn 1)დასაქმება, სამსახურის მიცემა
2)და­ნიშ­ვნა, და­წინ­დვა
365 dǔ, dù
366
367 féi 1)მსუქანი, სქელი
2)ნოყიერი
368 kěn 1)მზადმყოფი
2)თანხმობის მიცემა, ნებართვა
369 zāng, zàng 1)შიგნეულობა, შინაგანი ორგანოები
2)ჭუჭყიანი, ბინძური
370 tuō მოძრობა
371 1)ელენთა, პანკრეასი
2)დისპოზიცია
372 gāo, gào
373 zhì 1)მიღწევა, მისვლა
2)ძალიან, ექსტრემალურად
374 háng 1)აფრებით ცურვა
2)გემი, ხომალდი, ნავი
375
376 (ცხოვრების) სიმწარე, გაჭირვება, ტანჯვა
377 fàn ფუტკრისებრი მწერი
378 huò 1)მიღება, მოპოვება
2)ჭერა, დაუფლება
379 táo ყურძენი
380 zhù, zhuó 1)მანიფესტი
2)(კანტ.) ჩაცმა, (დანსაცმლის) ტარება
381 ყურძენი
382 1)ვეფხვი
2)მამაცი, მძვინვარე
383
384 xiě, xuè 1)სისხლი
2)რადიკალი №143
385 dài 1)ჯიბე
2)ჩანთა, ტომარა, პარკი
386 წინდები, ნასკები
387 guān, guàn
388 guī
389 yán 1)სიტყვები
2)საუბარი, ლაპარაკი, თქმა
390 jǐng 1)დაცვა, დარაჯობა
2)განგაში, განგაშის ატეხვა
391 1)გეგმა, სქემა, ნახაზი
2)სამხედრო ხრიკი, სამხედრო გეგმა
392 tǎo 1)ბჭობა, კამათი
2)თხოვნა, მოთხოვნა
3)დაქორწინება
393
394 lún, lùn
395 访 fǎng
396 zhèng
397 píng
398
399 chéng
400 xiáng
401
402 liàng
403 tán
404
405 xiàng 1)სპილო
2)სპილოს ძვალი, სპილოს ეშვი
3)ფიგურა, გამოსახულება
406 mào გამომეტყველება
407
408
409 bài
410 huò სავაჭრო საქონელი, მოხმატრების საგნები
411 zhì მატერია, სუბსტანცია
412 gòu
413 fèi 1)ხარჯი, ხარჯები
2)ჯამაგირი
414 1)მილოცვა
2)საჩუქრის გაგზავნა
415 1)ქონება, სიმდიდრე
2)კაპიტალი
416 zhuàn 1)ფულის გაკეთება, გამომუშავება
2)შემოსავლის მიღება
417 yíng 1)გამარჯვება, მოგება
2)მოგება, ნამატი
418 tàng
419 1)დისტანცია, მანძილი
2)კლანჭი
420 tǎng დაწოლა, წამოწოლა
421 zhuǎn, zhuàn 1)გადაადგილება, მოძრაობა
2)ბრუნვა, ტრიალი
422 ruǎn
423 shū
424 xīn 1)მწარე
2)მძიმე, დამქანცველი
3)მერვე ზეციური ღერძი
425 მწარე
426
427 lián 1)მიერთება, შეერთება, კავშირის დამყარება, გაერთიანება
2)განგრძობადი, გაგრძელებული
3)ერთნაირი, თანაბარი
428 shì
429 zhú 1)დევნა, დადევნება
2)განდევნა
3)ურთიერთგადასწრება
430 guàng ხეტიალი, ყიალი, წანწალი
431 სწრაფი, სხარტი, მყისიერი, ჩქარი
432 zào 1)კოსტრუირება, აშენება, გაკეთება, დაწყება
2)მომზადება
433 biàn ყველგან, ირგვლივ
434 yāo 1)მიწვევა, მიპატიჟება
2)შეხვედრა
435 ნაწილი, განყოფილება, სექცია
436 suān 1)მჟავე, მწკლარტე
2)ამჟავებული, გაფუჭებული
437 xǐng გამოფხიზლება
438 shì
439 liáng, liàng 1)საზომი, ზომა
2)რაოდენობა
3)ტევადობა, მოცულობა
440 jīn 1)ოქრო
2)მეტალი
3)ფული
441 zhēn
442 gāng, gàng
443 yào, yuè 1)გასაღები
2)საკეტი, ბოქლომი
444 jiàn
445 jìng 1)სარკე
2)ლინზები
3)სათვალეები
446 nào
447 yuè
448
449 jiàng, xiáng 1)დაღმასვლა, დაცემა
2)ქვედა
450 xiàn 1)საზღვარი
2)ზღვარი
451 xiǎn 1)ვიწრო გასასვლელი, ვიწრო გადასასვლელი
2)სტრატეგიული ადგილი
452 péi თანხლება, …სთან ერთად ყოფნა, კომპანიის გაწევა
453 suí 1)მიყოლა
2)მოსმენა, შესმენა
3)დათანხმება
454 შეკრება, მოკრება, თავმოყრა, მოგროვება
455 1)ფურცელი, გვერდი
2)რადიკალი №181
456 shùn 1)დამორჩილება, დაქვემდებარება
2)თან ხლება
457 dùn
458
459 shí 1)ჭამა
2)საჭმელი
3)რადიკალი №184
460 jiǎo ჩინური ტიპის ხინკალი
461 bǐng ბრინჯის ნამცხვარი, ბისკვიტი
462 shǒu 1)თავი
2)პირველი
3)ლიდერი, მეთაური
4)ლექსი, პოემა
463 jiāo
464 yàn
465 piàn
466 1)კანაფი, კანაპლია
2)ჯუთი, სელი, ქარელი
3)ქუნჯუთი
467 1)ჩუმი, წყნარი
2)სიბნელე
468 1)დოლი
2)რტყმა, დარტყმა
469 თანაბარი, ერთნაირი, ერთნაირი სიგრძის
470 líng 1)წლები (ასაკი)
2)…წლის