1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 0 Mp3
In this grade we have: 268 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 mò, wàn ㄨㄢˋ ㄇㄛˋ maan6 mak6 1)ათი ათასი
2)უთვალავი, ურიცხვი
2 qiě გარდა ამისა, ასევე, …ს შესახებ
3 shì 1)თაობა
2)ერა, ეპოქა
3)მსოფლიო, სამყარო, საზოგადოება
4 1)პროფესია
2)საქმე, ბიზნესი
5 zhǔ 1)ბატონი, მებატონე, მემამულე, თავკაცი და.ა.შ.
2)მასპინძელი
6 丿 jiǔ 1)დიდი ხნის წინათ
2)დროის ჩავლა
7 丿 კითხვის ან ძახილის დამაბოლოვებელი ნაწილაკი
8 …ში, …ზე
9 sǎn 1)ქოლგა; მზის ქოლგა
2)პარაშუტი
10 wèi 1)სამეფო ტახტი
2)თანამდებობა, პოსტი
3)რანგი, სტატუსი
4)დასაჯდომი ადგილი
11 1)დაბალი
2)დადაბლება
3)დახრა, მოხრა
12 xìn 1)ნდობა, დაჯერება
2)წერილი
13 jiè 1)სესხება, თხოვება
2)დათქმის გაკეთება
14 jiàn 1)მაგარი, ჯანმრთელი, ძლიერი
2)ძალა
15 xiàng 1)სურათი, ნახატი, გამოსახულება, ფიგურა
2)მსგავსება, დამგვანება
16 yuán 1)პირველი
2)დოლარი
3)საწყისი, თავიდათავი
17 ㄑㄧˊㄐㄧ gei1kei4 *ghiəghiə1)ეგ
2)მისი, მათი
18 diǎn 1)კანონი
2)საბუთები
3)კლასიკური წიგნები
19 mào 1)რისკი
2)მამაცი
3)გაბედვა
20 dōng 1)ზამთარი
2)მთვარის კალენდრის 11 თვე
21 bīng 1)ყინული
2)ყინულოვანი, ყინულივით ცივი
22 jué 1)გადაწყვეტა, განსაზღვრა, დადგენა
2)გადაწყვეტილების გამოტანა
23 jìng 1)სუფთა
2)გაწმენდა, გასუფთავება
24 gāng მაგარი, ძლიერი, ღონიერი, უდრეკი
25 guā 1)გაპარსვა
2)გათლა, გაფხაჭნა
26 shuā, shuà 1)ჯაგრისი
2)ჯაგრისით წმენდა, ხეხვა, ფხეკვა
27 1)ამოკვეთა, ამოჭრა, გრავირება
2)საათის მეოთხედი
28 1)ძალა, ძალმოსილება
2)ზეგავლენა
29 bàn 1)მართვა, გაძღოლა
2)საქმიანობა, …სთან საქმის ქონა
30 jiā დამატება, გაზრდა, მომატება
31 ძალების დაძაბვა, ძალისხმევის გამოჩენა
32 bāo 1)შეხვევა, გახვევა
2)ფუთა, შეხვეული რამ
33 huà 1)შეცვლა, კონვერტირება, რეფორმირება
2)…იზირება
34 bàn ნახევარი
35 chán, dān, shàn 1)მარტო, მარტოხელა
2)ინდივიდუალური
36 nā, nán სამხრეთი
37 kǎ, qiǎ 1)ბარათი, შესარჭობი ბარათი, კარტა
2)კალორიები
38 1)ისტორია
2)კალენდარი
39 cān, cēn, shēn 1)მონაწილეობის მიღება, ჩარევა
2)ჟენშენი
40 yòu 1)და, ასევე
2)კვლავ, დამატებით
41 shuāng 1)წყვილი
2)ორივე, ორთავე
42 fā, fà 1)გაშვება, გამოშვება, გამოცემა
2)თმა
43 shū მამის უმცროსი ძმა, მამაზე პატარა ბიძა
44 biàn 1)შეცვლა, ტრანსფორმირება
2)აჯანყება, მეამბოხე
45 gōu, jù წინადადება
46 shǐ ისტორია, მატიანე, ანალები
47 xiàng 1)…სკენ მიბრუნება
2)მიმართულება
48 zhōu 1)წრეწირი, შემოგარენი
2)დინასტია „ჯოუ“
49 xiǎng 1)ხმის გამოცემა, ხმაურის გამოცემა
2)ხმა
50 ტირილი, ზლუქუნი
51 ā, á, ǎ, à, a ძახილის ნაწილაკი
52 ლუდი
53 zuǐ 1)პირი
2)ტუჩები
54 yuán ბაღი, სკვერი, პარკი
55 1)დიაგრამა, მონახაზი, რუკა
2)ნახატი, ნახაზი
56 de, dì ㄉㄧˋㄉㄜ· dei6deng6 *dhì1)მიწა, ნიადაგი
2)მხარე, რეგიონი
57 huài დამპალი, გაფუჭებული, ცუდი, გატეხილი და.ა.შ.
58 chéng 1)ციხესიმაგრე
2)ქალაქი
3)მუნიციპალიტეტი
59 jìng 1)საზღვარი
2)არეალი, რეგიონი
60 shēng 1)ხმა, ხმაური
2)ტონი
3)მუსიკა
61 1)დაბრუნება
2)განმეორება
3)გამეორებით
62 xià 1)ზაფხული
2)დიდი, დიდებული
63 jī, qí ㄑㄧˊ<br />ㄐㄧ gei1<br />kei4 *ghyɛ<br />gyɛ<br />1)უცნაური
2)საიდუმლო, ოკულტური
64 1)თუ, თუკი
2)თითქოს, როგორც
3)მსგავსი
65 1)დეიდა
2)ცოლისდა
3)ხარჭა
66 hūn 1)დაქორწინება, დაოჯახება
2)ქორწილი
67
68 ān 1)მშვიდობიანი
2)მშვიდი, წყნარი
69 dìng 1)გადაწყვეტა, დარეგულირება
2)ფიქსირება
70 shí 1)ნამდვილი, ნაღდი
2)წრფელი, გულწრფელი, პატიოსანი
71 hài 1)ზიანი, ზარალი, ვნება
2)დანგრევა
3)მოკვლა
72 róng 1)შესახედაობა, გარეგნობა
2)ფიგურა, ფორმა
73 céng 1)სართული, იარუსი
2)ფენა, შრე
74 ცხოვრება, ბინადრობა
75 shān 1)მთა
2)გორა
3)მწვერვალი
76 chā, chà, chāi, cī 1)განსხვავება
2)განსხვავებული, არასწორი
4)ცუდი
3)თითქმის
4)ოფიცერი
77 1)თვით, პირადად
2)საკუთარი, პირადი, პერსონალური
3)მეექვსე ზეციური ღერძი
78 shì 1)ბაზარი
2)ქალაქი
3)ვაჭრობა
79 dài 1)ქამარი, ღვედი, თასმა
2)სარტყელი, ზონა
80 mào ქუდი, კეპი, შლიაპა
81 gān, gàn 1)შეწინააღმდეგება, წყენინება, შეურაცხყოფის მიყენება
2)თავდასხმა, შეჭრა
3)მშრალი, გამშრალი, გამხმარი
82 píng 1)ბრტყელი, გლუვი, მოსწორებული
2)მშვიდი, მშვიდობიანი
83 广 yīng, yìng უნდა, ვალდებულია
84 广 kāng 1)მშვიდი, წყნარი
2)ბედნიერი
3)ჯანმრთელი
85 zhāng 1)გაჭიმვა, გაშლა, გაფართოვება
2)ფურცელი
86 dāng, dàng 1)მიღება, ატანა
2)სწორედ, ზუსტად
87 xīn 1)გული
2)გონი
3)სული
88 აუცილებლად, უეჭველად
89 wàng 1)დავიწყება
2)დაუდევრად მოპყრობა, უგულვებელყოფა
90 1)შეშინება, შიში
2)შეშინებული
91 1)სწრაფი, ჩქარი
2)გადაუდებელი აუცილებელი
92 guài უცნაური, უჩვეულო, სპეციფიკური
93 zǒng 1)შეგროვება, მოგროვება
2)საყოველთაო
3)ერთად
94 guàn 1)ჩვევა, ჩვეულება
2)ჩვეულებითი
3)ჩვეულებრივი
4)ჩვეულებრივ
95 gǎn 1)გრძნობა
2)აღქმა, ჩაწვდომა, მიხვედრა
3)ემოცია, ემოციები
96 yuàn წრფელი, პატიოსანი
97 თეატრალური პიესა, სპექტაკლი, წარმოდგენა, სანახაობა
98 chéng დასრულებული, დამთავრებული
99 huò 1)ვიღაც, რომელიღაც, ვინმე, ზოგი
2)ან, ანდა
3)შესაძლებელია
4)ერთ…, განსაზღვრულ…
100 cái 1)ნიჭი, ტალანტი, უნარი
2)ეს-ესაა, მხოლოდ
101 sǎo, sào 1)დაგვა, გაწმენდა, დასუფთავება
2)აღგვა, განადგურება
102 bǎ, bà 1)ჭერა, აღება
2)სახელური
3)ვადა (ხმლის)
4)…დ მიჩნევა; …დ ჩათვლა
103 1)დაცვა
2)თავშესაფარი
104 dān, dàn ტარება, წაღება
105 zé, zhái არჩევა, ამორჩევა, შერჩევა
106 ჭერა
107 huàn გაცვლა, შეცვლა, გამოცვლა
108 jū, jù 1)დაუფლება, ფლობა
2)დაპყრობა, ოკუპირება
3)ბაზა, პოზიცია
109 jiē 1)მიღება
2)გაგრძელება
3)დაჭერა
4)შეერთება
110 dī, tí ხელში ჭერა, ხელით აწევა
111 bān გადაცემა, გადაადგილება
112 fàng გაშვება, გათავისუფლება
113 shǔ, shù, shuò 1)ციფრი, რიცხვი
2)რამდენიმე
3)დათვლა
4)ბედი
114 wén 1)კულტურა
2)ლიტერატურა, დამწერლობა
115 liào 1)ჩათვლა, მიჩნევა
2)ვარაუდი, მიხვედრა
3)მატერიალი, ინგრადიენტები
116 jīn ㄐㄧㄣ gan1 1)ქათ-ი (წონის ერთეული ძველ ჩინეთში, თანამედროვე ჩინეთში იწონის 500გრ.)
2)ცული
3)ბასრი-მახვილი
4)რადიკალი №69
117 fāng 1)კვადრატი, მართკუთხედი
2)რეგიონი
3)ადგილობრივი
118 jiù 1)ძველი, ანტიკური
2)ყოფილი, წინა
119 1)შეცვლა, ცვლილება
2)ადვილი
120 chūn 1)გაზაფხული
2)ცელქობა
121 უნივერსალური, საერთო, ფართოდ გავრცელებული
122 gēng, gèng უფრო, უფრო მეტი, გაცილებით მეტი
123 1)ფინალი, ფინალური, ბოლო, დასასრული
2)უმნიშვნელო
124 duǒ 1)(ყვავილების) კონა
2)ყურის ბიბილო
125 1)ქლიავი
2)მოსამართლე
126 shù 1)მიბმა, დაბმა
2)კონტროლირება, შეკავება, შეზღუდვა
3)შეკვრა, შეკრულა
127 bǎn 1)ფიცარი, დაფა
2)რკინის ფირფიტა, თუნუქის ფურცელი
128 1)ექსტრემალური
2)უკიდურესი
3)ფინალური
129 chá, zhā 1)გამოკვლევა, გამოძიება
2)ძებნა, ძიება
130 shù 1)ხე, მცენარე
2)დაფუძნება, დაარსება
131 gēn 1)ფესვი, ძირი
2)ფუნდამენტი, საფუძველი
132 საფეხურები, კიბე
133 jiǎn შემოწმება, გამოკვლევა
134 chǔ 1)ფეოდალური ქვეყნის სახელი
2)სუფთა, ნათელი
135 lóu ორ და მეტსართულიანი შენობა
136 duàn ნაწილი, სექცია, განყოფილება
137 1)შედარება
2)უფრო, ვიდრე
138 qiú 1)ძებნა
2)თხოვნა
3)მოთხოვნა
139 1)მდინარე, დინება
2)ჰუანჰე
140 zhù 1)კონცენტრირება, ფოკუსირება
2)პირდაპირი
141 qīng 1)სუფთა, წმინდა, ნათელი
2)მშვიდობიანი
142 1)მწყურვალე
2)გამომშრალი
3)(გადატ.) წყურვილი, სწრაფვა
143 滿 mǎn 1)ავსება
2)სავსე, დაკმაყოფილებული
144 zǎo დაბანა, ბანაობა
145 dēng ლამპა, ლამფა, ლამპარი
146 liàn 1)დნობა, გამოდნობა
2)რაფინირება, დახვეწა, დისტილაცია
3)კონდენსირება
147 shāo 1)წვა, დაწვა
2)გამოცხობა
3)გაცხელება
4)შეწვა
148 zhào ბრწყინვა, ნათება, არეკვლა
149 xióng 1)დათვი
2)მბრწყინავი, ნათელი, ბრწყინვალე
150 ხოხვა, ცოცვა, ძვრომა
151 1)მამა
2)პაპა, ბაბუა
152 piān, piàn 1)ნაკუწი, ნაჭერი, ნაგლეჯი
2)რადიკალი №91
153 1)კბილი, კბილები
2)დაკბილული
154 ㄨˋ mat6 *miət1)ნივთი, ობიექტი
2)ნივთიერება, სუბსტანცია
3)(ცოცხალი) არსება
155 1)სპეციალური, განსაკუთრებული, უნიკალური
2)გამოჩენილი
156 huán 1)გიშერის ბეჭედი
2)გიშერის სამაჯური
3)რგოლი
157 1)მიზეზი
2)ლოგიკა
3)მართვა
158 píng 1)დოქი, ხელადა, კოკა
2)ქოთანი, ვაზა, ქილა
3)ბოთლი
159 tián ტკბილი
160 yòng 1)გამოყენება, ხმარება
2)დასაქმება
161 huà 1)ნახატი
2)ხატვა
162 jiè 1)ზღვარი, საზღვარი
2)სამფლობელო, დომეინი
3)საზოგადოება
4)მსოფლიო, სამყარო
163 téng 1)ტკივილი
2)ნაზად მოპყრობა, სიყვარული
164 shòu გამხდარი, მჭლე
165 pán 1)სინი, თეფში, ჭურჭელი
2)შესწავლა, გამოკვლევა
166 1)თვალი
2)ხედვა, შეხედვა
3)განყოფილება, (ანატ.) რიგი
167 zhí 1)პირდაპირი, სწორი
2)სწორად აღმართული, ვერტიკალური
168 xiāng, xiàng ურთიერთ…, ერთობლივი, ერთობლივად
169 duǎn 1)მოკლე
2)არასაკმარისი
170 ǎi 1)მოკლე
2)დაბალი, ჯუჯა
171 wǎn თასი, ფიალა, ჯამი
172 1)სოციალური ჩვეულება
2)მანერები, თავაზიანობა, ზრდილობა
173 qiū 1)შემოდგომა
2)წელიწადი
174 chóng, zhǒng, zhòng 1)თესლი
2)ჯიში
3)დათესვა
175 kōng, kòng 1)ცარიელი
2)ღრუ, სიცარიელე
176 მოულოდნელად, უცბად
177 1)ფუნჯი
2)ფუნჯის მონასმი
3)დაწერა
178 dā, dá 1)პასუხი
2)დაბრუნება
3)დათანხმება, დასტურის მიცემა
179 kuài საჭმელი ჩხირები
180 jiǎn 1)მარტივი, ადვილი
2)შეკუმშული, შემოკლებული, შეკვეცილი
3)წერილი
181 suàn 1)თვლა, გამოთვლა
2)გეგმა
182 xiāng 1)ყუთი
2)ჩემოდანი
183 gāo 1)ნამცხვარი
2)ცომეული
184 დონე, რანგი, კლასი, ხარისხი
185 liàn 1)ვარჯიში, პრაქტიკა
2)დახვეწა, სრულყოფა
3)სავარჯიშო
186 zhōng 1)დასასრული, დამთავრება
2)დასასრულში, საბოლოოდ
187 jiē, jié 1)გაკვანძა, დაბმა, მიბმა, შეკვრა
2)მიერთება, შეერთება
188 1)დაძახვა, დაგრეხვა
2)მიღწევები, დამსახურება
189 绿 lù, lǜ 1)მწვანე
2)ქლორი
190 wǎng 1)ბადე
2)ბადის რადიკალი №122
191 zhě ㄓㄜˇ ㄓㄨ ze2 *jiǎის ვინც
192 0 ér 1)და, ასევე
2)და მაინც
3)მაგრამ
193 ěr 1)ყური, ყურები
2)მხოლოდ, უბრალოდ
3)ყური, სახელური
194 cōng ჭკვიანი, გონიერი
195 1)გაჩენა, დაბადება
2)აღზრდა, გაზრდა
196 pán, pàng 1)ქონი, ცხიმი, სიმსუქნე
2)მსუქანი
197 jiǎo 1)ფეხი
2)საფუძველი, ბაზისი
3)ფუნდამენტი, საძირკველი
198 liǎn 1)სახე
2)ლოყა, ლოყები
3)სახე, რეპუტაცია
199 tuǐ 1)ფეხები
2)ბარძაყები
200 1)თვით, თვითონ, პირადად
2)პირადი, პერსონალური
3)…დან
201 shū 1)გახსნა, გაშლა, გაჭიმვა
2)კომფორტაბელური, ადვილი
202 bān 1)ხარისხი
2)ტიპი, კლასი, კატეგორია
203 chuán ნავი, გემი, ხომალდი
204 jiē, jié 1)კვანძი, მუხლი, შეერთების ადგილი
2)სექცია, მონაკვეთი
205 huā 1)ყვავილი
2)აყვავება, ყვავილობა
206 cǎo 1)ბალახი
2)ჩალა
3)ჩალის წნული
4)მცენარეულობა
207 lán 1)ლურჯი
2)ინდიგო (მცენარე)
208 jiāo ბანანი
209 jiē ქუჩა, გზა
210 shān 1)პერანგი
2)ხალათი
3)ჟაკეტი
211 chèn ტრუსიკი, საცვალი
212 bèi 1)…ად ყოფნა (ვნებითი გვარის ინდიკატორი)
2)სარეცელი
213 qún 1)ქვედაკაბა, ქვედაბოლო
2)წინსაფარი
214 1)შარვალი
2)პერანგის ამხანაგი
215 jiǎo, jué 1)რქა, რქები
2)კუთხე
3)პუნქტი, წერტილი
216 jiě, jiè, xiè 1)ახსნა, შეხსნა, გახსნა
2)ახსნა, განმარტება
217 დათათბირება, კონსულტაციის გაწევა, დისკუსიის გამართვა
218 1)ჩანაწერი
2)გონებაში ქონა, მახსოვრობაში ქონა, დამახსოვრება
219 jiǎng 1)ახსნა, განმარტება
2)თქმა, მოყოლა
3)განხილვა
220 1)სიტყვა, სიტყვები
2)ფრაზა, გამოთქმა
221 gāi უნდა, საჭიროა
222 調 diào, tiáo 1)გადატანა, გადაადგილება, შეცვლა
2)ტონი, მელოდია
223 sài შეჯიბრება, შეჯიბრი
224 chāo 1)…ზე გადახტომა, …ს თავს გადავლება
2)დაჭარბება, აღმატება
225 yuè 1)გადაჭარბებე, გადამეტება
2)რაც უფრო…
226 ყურადსაღები რამ, ყურადღების ღირსი
227 gēn 1)ქუსლი
2)უკან მიყოლა, თანხლება
228 qīng 1)მსუბუქი
2)ადვილი
3)ნაზი, რბილი
229 jiào 1)შედარება
2)შედარებით, უფრო
230 liàng სატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკატორი
231 guō, guò გავლა, ჩვალა, გაცდენა (გასცდა)
232 yíng yìng ㄧㄥˊ ㄧㄥˋ jing4 jing6 *ngiængდახვედრა
233 hái, huán 1)ჯერ კიდევ
2)ასევე, გარდა ამისა
234 chí 1)გვიან, გვიანი
2)ნელი
235 xuǎn 1)არჩევა, ამორჩევა
2)არჩევა (არჩევნებზე)
3)არჩევნები
236 tōng, tòng 1)გავლა, გამჭოლ გავლა
2)საერთო, ერთობლივი
3)კავშირის ქონა
237 1)შეხვედრა
2)გადაწყდომა (გადააწყდა), შეჩეხება
238 yóu ფოსტა, საფოსტო ოფისი
239 lín მეზობელი, სამეზობლო
240 jiǔ 1)ღვინო
2)სპირტი, არაყი
3)ალკოჰოლური სასმელი
241 chóng
zhòng
1)მძიმე, მძიმეწონიანი
2)ორმაგი
242 tiě 1)რკინა
2)მაგარი, მყარი, მტკიცე
243 qiān, yán ტყვია (ნივთიერება)
244 yín 1)ვერცხლი
2)ფული
3)სიმდიდრე
245 duàn 1)ლითონის გამოჭედვა
2)წრთობა, რაფინირება
246 wén 1)მოსმენა, გაგება
2)დაყნოსვა
3)სიახლეები, ახალი ამბები
247 yáng 1)იანი
2)სინათლე, მზე
248 ā, ē 1)კნინობით-ალერსობითი პრეფიქსი
2)„ა“ - ტრანსლიტერაციის დროს
249 1)მიწებება, მიკვრა
2)თანდართვა
3)ახლოს ყოფნა
250 chú 1)მოცილება, მოშორება
2)გამოკლებით
251 nán, nàn 1)ძნელი, რთული, დაძაბული
2)შეუძლებელი
252 1)საჭიროება, მოთხოვნილება
2)უნდა
253 jìng 1)წყნარი, ჩუმი, უმოძრაო
2)ნაზი
254 xié ფეხსაცმელი
255 yīn 1)ხმა, ხმაური, ტონი
2)ჟღერადობა, გამოთქმა
256 უნდა, საჭიროა
257 1)უკან მიხედვა
2)…ზე ყურება
3)მიხედვა, ზრუნვა
258 fēng 1)ქარი, ჰაერი
2)მანერები
3)ატმოსფერო
259 yǐn, yìn 1)დალევა, გადაყლაპვა
2)დასალევი
260 bǎo 1)გულიანად ჭამა, ნოყიერად ჭამა, გაძღომამდე ჭამა
2)გაძღომა, გამოძღომა
261 饿 è მოშიება, შიმშილი
262 xiāng სურნელი, არომატი
263 1)ცხენი
2)რადიკალი №187
264 1)ჯიდაო
2)ამხედრება
3)კავალერია
265 xiān, xiǎn 1)ახალი, ცინცხალი
2)გემრიელი
3)მიმზიდველი, სანდომიანი
266 niǎo 1)ჩიტი, ფრინველი
2)რადიკალი №196
267 huáng ყვითელი
268 1)ცხვირი
2)პირველი
3)რადიკალი №209