1 Line

1

2

3

丿

4

5

6

2 Line

7

8

9

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                   
3 Line

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

广

53

54

55

56

57

58

58

59

60

61

64

85

94

140

162

163

170

   
4 Line

61

62

63

63

64

65

66

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86

87

87

88

89

90

91

92

93

94

96

113

125

130

140

5 Line

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

71

81

85

92

122

145

                           
6 Line

118

𥫗

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

西

146

                       
7 Line

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

8 Line

167

168

169

170

171

172

173

174

175

                       
9 Line

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

10 Line

187

188

189

190

191

192

193

194

178

212

11 Line

195

196

197

鹿

198

199

200

                       
12 Line

201

202

203

204

13 Line

205

206

207

208

14 Line

209

210

15 Line

211

16 Line

212

213

213

17 Line

214

                                   
14312 HANZI ნათარგმნია 11615 სიტყვა…. აუდიო: 0 Mp3
In this grade we have: 171 Hanzi
Simplified Traditional Radical Phonetic Mandarin
(Pinyin)
Mandarin
(Zhuyin)
(Bopomofo)
Cantonese Tang მნიშვნელობა
1 zhàng 1)სიგრძის ერთეული 3.3 მეტრი
2)მამაკაცი, ქმარი, ჯენტლმენი
2 liǎng ორი, ორივე, ორთავე, წყვილი
3 wéi, wèi 1)ქმნა, კეთება
2)მართვა
3)ყოფნა
4 丿 lè, yuè 1)ბედნიერი, მოხარული, მხიარული
2)მუსიკა
5 1)…ც; ასევე
2)(კლასიკური) დაბეჯითებით მტკიცების ან იდენტურობის (ყოფნის) დამაბლოვებელი ნაწილაკი
6 shì 1)რამ, რაღაც, საქმე
2)მსახურება
3)შემთხვევა, ინციდენტი
7 jiè 1)გამომცხადებელი, მაცნე, ჰეროლდი
2)…ს შორის მდებარეობა
3)ზღვის ნიჟარა
4)შეაბჯვრა
8 cóng 1)…დან, …გან
2)ვინაიდან, საიდანაც
9 ㄧˇ ji5jyu5 *iə̌ iə̌1)გამომდინარე აქედან
2)…დან გამომდინარე
3)…ის საშუალებით
10 jiàn 1)ცალი - ნივთების სათვლელი სუფიქსი
2)შემთხვევა, ხდომილება
11 xiū 1)შესვენება, დასვენება
2)გაჩერება, შეჩერება
3)აქტიური საქმიანობიდან წასვლა
4)არ უნდა
12 dàn 1)მხოლოდ
2)მაგრამ, ოღონდ
3)ჯერ კიდევ
13 tī, tǐ 1)ტანი, სხეული, ორგანიზმი
2)ჯგუფი, კლასი, რაზმი
3)დაქვემდებარებული, ქვემდგომი
14 便 便 biàn, pián 1)მოხერხებულობა, კომფორტულობა, კომფორტი
2)მიზანშეწონილი, მომგებიანი
15 gōng 1)პატიოსანი, სამართლიანი, მიუკერძოებელი
2)საზოგადოებრივი, საჯარო
3)ჰერცოგი, მთავარი
16 gòng 1)ერთად, …სთან ერთად
2)ყველა, ყველაფერი, ჯამში
3)განაწილება
17 zhǔn 1)დადგენა, დამტკიცება, დადასტურება
2)მოწონება, ნებართვის გაცემა, რეზოლუციის დადება და.ა.შ.
3)…ს თანახმად, …ს შესაბამისად
18 bié, biè 1)განცალკევება, გაყოფა, განსხვავება
2)სხვა
3)არ…; არ უნდა…
19 dào მისვლა, მიღწევა, გამოცხადება
20 1)საქმე, საქმიანობა
2)უნდა
21 dòng 1)მოძრაობა
2)მოხდომა (მოხდება)
3)მოქმედება
22 zhù დახმარება
23 qiān 1)ათასი
2)ბევრი, უამრავი
3)ძალიან, ძლიერ
4)(კანტ.) თაღლითი
24 mài 1)გაყიდვა
2)გაყიდვა, ღალატი, გაცემა
3)გამოფენა
25 zhī, zhǐ მხოლოდ, უბრალოდ
26 kě, kè ㄎㄜˇㄎㄜˋ hak1ho2 *kɑ̌1)შეიძლება
2)შესაძლებელია
27 yòu მარჯვნივ, მარჯვენა მხარე
28 1)მართვა, განმგებლობა, კონტროლი
2)ოფიცერი
29 bā, ba ხაზგასმის დამაბოლოვებელი ნაწილაკი
30 gào 1)თქმა, შეტყობინება, ინფორმირება
2)ჩივილი, საჩივრის შეტანა
31 yuán, yùn 1)წევრი
2)(მომსახურე) პერსონალი
32 gā, kā ყავა
33 უფროსი ძმა
34 chàng 1)მღერა, გალობა, დაძახება
2)სიმღერა
35 fēi 1)მორფინი
2)ყავა
36 yīn 1)მიზეზი
2)იმიტომ, რომ…
37 1)მიწა
2)მიწის/თიხის ნაკეთობანი
38 cháng, chǎng 1)მოედანი, მინდორი
2)ბაზარი
39 bèi 1)მომზადება
2)მზა, მზადმყოფნი
3)სრულყოფილი
40 wài 1)გარეთ
2)უცხოელი, უცხოური
41 1)კაცი, ზრდასრული მამაკაცი
2)ქმარი
3)ის, აის
42 tóu 1)თავი
2)თავკაცი, მეთაური, უფროსი, შეფი, ბოსი
43 nǎi 1)რძე
2)ძუძუები
3)დედამძუძე, ძიძა
44 mèi ㄇㄟˋ mui6 *mə̀iუმცროსი და
45 ცოლი
46 shǐ ㄕˇ ci2 *shiə̌1)დაწყება
2)მაშინ, იმ დროს, იმხანად
47 xìng გვარი, საგვარეულო, გვარ-ტომი
48 hái ბავშვი, ბავშვები
49 1)ის
2)სხვა
50 wán 1)დასრულება, დამთავრება
2)მთელი, მთლიანი
51 ჯეროვანი, გამოსადეგი
52 shì 1)ოთახი
2)სახლი
3)დარბაზი, პალატა
53 bīn 1)სტუმატი, ვიზიტორი
2)დამორჩილება
54 jiù 1)ზუსტად, უბრალოდ
2)მოსვლა, მოღწევა, მიღწევა
55 zuǒ 1)მარცხნივ, მარცხენა მხარე
2)აღმოსავლეთი
3)არაორთოდოქსალური, არასწორი
56 0 1)უკვე
2)დასრულებული, დამთავრებული
3)შეჩერება, შეწყვეტა
57 1)იშვიათი, უჩვეულო
2)მოლოდინი, იმედი, სწრაფვა
58 bāng 1)დახმარება
2)დაცვა
59 cháng ㄔㄤˊ soeng4 *zhiɑng1)საზოგადო, ჩვეულებრივი
2)ხშირი, რეგულარული
60 广 chuáng 1)საწოლი, ტახტი
2)ჩარჩო, შასი
61 1)უმცროსი ძმა
2)უმცროსი
3)მე
62 wǎng 1)წასვლა, გამგზარვრება
2)წასული, წარსული
63 dé, de, děi 1)მიღება
2)მოგების მიღება
64 máng 1)დაკავებული, მოუცლელი
2)მოჩქარე
65 kuài 1)ჩქარი, სწრაფი, სხარტი
2)სწრაფად, მალე
66 1)ფიქრი, ჩაფიქრება
2)დამაბოლოვებელი ნაწილაკი
67 1)დასვენება
2)სუნთქვის ამოღება
3)შეჩერება, შეწყვეტა, ჩაცხრომა
68 nín (მხ. პატივ.) თქვენ
69 qíng გრძნობები, სენტიმენტები, ემოცია
70 1)აზრი, ფიქრი, იდეა
2)აზრი, თვალსაზრისი
71 màn ნელა, დოდინა(დ), ზარმაცი, ზოზინა, ზლაზნია
72 dǒng გაგება, მიხვედრა
73 fáng 1)სახლი
2)შენობა
3)ოთახი
74 suǒ ადგილი, ადგილმდებარეობა
75 shǒu ხელი
76 zhǎo 1)ძებნა, მოებნა
2)პოვნა
77 bào შეტყობინება, ცნობება, თქმა, განცხადების გაკეთება და.ა.შ.
78 jiāo, jiào 1)სწავლება
2)კლასი
79 xīn 1)ახალი, ცინცხალი
2)თანამედროვე
80 páng გვერდზე, ახლოს, ახლომდებარე
81 1)მოგზაურობა, მგზავრობა
2)მოგზაური
82 zǎo 1)ადრე, ადრეული
2)მალე
3)დილაადრიანი
83 wǎn 1)საღამო, ღამე
2)გვიანი
84 qíng დარი, მოწმენდილი ამინდი
85 zuì 1)ყველაზე
2)ძალიან, უკიდურესად
3)გადამეტებულად
86 wàng 1)თვალის ჭერა, შორს ყურება
2)მოლოდინი, იმედოვნება
87 1)ხე
2)ხე-ტყე
3)ხის
88 tiáo 1)მუხლი, პუნქტი
2)ქსოვილის წვრილი ზოლი
89 1)მიმდევრობა, თანმიმდევრობა
2)შემდეგი, მომდევნო
90 1)სიმღერა
2)სიმღერის ტექსტი
3)მღერა, ლოცვა
91 zhēng, zhèng სწორი, მართალი
92 1)ნაბიჯი
2)ნაბიჯით სვლა
93 měi ყოველ, ყოველი, თითოეული
94 ორთქლი, გაზი
95 yǒng 1)ცურვა
2)ყვინთვა
96 xǐ, xiǎn 1)გარეცხვა, გაწმენდა
2)დაბანა
3)სისუფთავე, სიწმინდე
97 yóu 1)ცურვა, ლივლივი, ტივტივი, დრეიფი
2)ქარავნობა, ხეტიალი, მოგზაურობა
98 huǒ 1)ცეცხლი, ალი
2)წვა, დაწვა
3)გაცეცხლება, რისხვა
99 rán 1)დიახ, მართალია, ცხადია
2)დაპირება, ფიცი
100 niú 1)ძროხა, ხარი, ბუღა
2)რადიკალი №93
101 wán 1)თამაში
2)ხუმრობა, გახუმრება
3)გართობა
102 bān 1)კლასი, ჯგუფი, რაზმი
2)სამუშაო
103 qiú 1)ბურთი, სფერო, გლობუსი
2)მრგვალი
104 guā 1)ნესვი
2)აყირო
3)კიტრი
4)რადიკალი №97
105 nán კაცი, მამაკაცი
106 bìng ავადმყოფობა, ავადობა
107 bái 1)თეთრი
2)წმინდა, სუფთა
3)მბრწყინავი
108 bǎi 1)ასი
2)ბევრი, მრავალრიცხოვანი
109 zhēn 1)ნამდვილი
2)ორიგინალი
110 yǎn 1)თვალი
2)თვალი, ნაჩვრეტი, ხვრელი
111 zhāo, zháo, zhe, zhuó 1)ამოძრავება, მოძრაობის გაკეთება
2)ამოქმედება, მოქმედების დაწყება, ზომების მიღება
112 jīng თვალის გუგა,
თვალის კაკაი
113 zhī ცოდნა, ჩაწვდომა, მიხვედრა, გაგება
114 piào 1)ქაღალდის ან ბამბუკის ვიწრო ზოლი
2)ბილეთი
115 1)იშვიათი ცხოველი
2)უცნაური
3)ელეგანტური, გრაციოზული
116 穿 穿 chuān 1)გაყრა, გაჩვრეტა, განგმირვა
2)ამოცმა, ჩაცმა
117 zhàn 1)დგომა
2)სადგომი
3)სადგური
118 xiào ღიმილი, სიცილი, ხითხითი, ხარხარი და.ა.შ.
119 ㄉㄧˋ dai6 *dhèi1)თანმიმდევრობა, რიგი, რიცხვი
2)ხარისხი
120 děng 1)რანგი, თანრიგი
2)დაცდა, დალოდება, ცდა, ლოდინი
3)უდრის, ტოლია
4)და ასე შემდეგ
121 lán კალათი
122 léi, lěi, lèi 1)დაღლილი, დაქანცული
2)ჩაბმა, ჩართვა
3)შეწუხება
123 hóng 1)წითელი, სინგურის წითელი, მეწამული წითელი, სინგური
2)გაწითლება, ალეწვა
124 zhǐ ქაღალდი
125 shào 1)გაგრძელება
2)შეერთება, მიერთება
126 jīng, jìng 1)კლასიკა, კლასიკური ნამუშევარი
2)გამჭოლ გავლა, გაღწევა
127 gěi, jǐ 1)მიცემა, ბოძება
2)…ს თვის
128 yáng 1)ცხვარი
2)თხა
3)რადიკალი №123
129 kǎo 1)გამოკვლევა, შემოწმება, გამოძიება
2)გამოცდა, ტესტი
130 ròu 1)ხორცი
2)რადიკალი №130
131 1)ცეკვა
2)პოზა
3)ყალყზე დადგომა
4)დამუქრება, დაქადნება
132 sè, shǎi 1)ფერი, ელფერი, (ფერის) ტონი, შეფერილობა
2)ფორმა, მოყვანილობა
3)სილამაზე
133 yào 1)წამალი, სამედიცინო საშუალება
2)სამკურნალო ანგელოზას ფოთოლი
134 suī თუმცა, თუნდაც, გინდაც
135 dàn კვერცხი
136 háng, héng, xíng 1)სვლა, სიარული, წასვლა
2)გადაადგილება, მოგზაურობა
3)ცირკულირება, მისვლა-მოსვლა
137 biǎo ჩვენება, გამოფენა
138 yāo, yào 1)საჭირო, აუცილებელი
2)საჭიროება
139 ràng 1)ნების დართვა, ნებართვა
2)დათმობა
140 1)ჩივილი, ბრალის დადება, სასამართლო წარმოება
2)ინფორმირება
141 shì 1)ტესტი
2)ექსპერიმენტი
142 1)გაკვეთილი, სასწავლო კურსი
2)საკლასო სამუშაო
143 guì 1)ძვირფასი
2)ძვირი, ძვირადღირებული
144 zǒu 1)სიარული, ფეხით სიარული, სეირნობა
2)გაქცევა, სირბილი
3)წასვლა, დატოვება
145 1)ფეხი
2)მიღწევა, მოპოვება
3)დაკმაყოფილება, საკმარისობა
146 páo, pǎo გაქცევა, ლტოლვა
147 1)გზა, ქუჩა
2)მოგზაურობა
148 tiào 1)ხტომა, კამარის შეკვრა
2)კამარა, ნახტომი, ცეკვა
149 ფეხის დარტყმა, წიხლის ამორტყმა, ჩაწიხვლა
150 shēn 1)სხეული, ტანი, ტორსი
2)(ნივთის) კორპუსი, ღერო
3)რადიკალი №158
151 biān კიდე, ნაპირი, გვერდი, ზღვარი, საზღვარი
152 yùn 1)გაქცევა, გადაადგილება
2)ბედი, იღბალი
3)გემი
4)ტრანსპორტი, გადატანა, ტრანსპორტირება
153 jìn 1)ახლო, ახლოს
2)მიახლოება
3)ახლო, ახლობელი, ახლობლური
154 jìn 1)წინსვლა
2)პროგრესირება, განვითარება
3)შესვლა
155 yuǎn შორი, შორეული, შორსმყოფი
156 sòng 1)გაგზავნა
2)მიცემა, ბოძება, გადაცემა
157 dào ㄉㄠˋㄉㄠˇ dou3 dou6 *dhɑ̀u *dhɑ̌u1)გზა, ქუჩა, გასასვლელი
2)გზა, მოძღვრება, მეთოდი
158 cuò 1)შეცდომა
2)არასწორი, მცდარი, შემცდარი
159 cháng, zhǎng 1)გრძელი
2)სიგრძე
3)უფროსი, თავკაცი
160 mén ჭიშკარი, კარი, კარები, შესასვლელი
161 wèn შეკითხვის დასმა, გამოკითხვა
162 jiān, jiàn 1)შუა სივრცე, შუა, შორის
2)ადგილი, ადგილმდებარეობა
163 yīn 1)ინი
2)სიბნელე
3)საიდუმლო
164 xuě 1)თოვლი
2)სირცხვილის ჩამორეცხა
3)შურისძიება
165 fēi ㄈㄟㄈㄟˇ fei1 *biəiარ…, არა, უ…, ანტი…
166 1)შუბლი
2)სათაური, დასახელება
3)თემა
167 yán სახე, სახის გამომეტყველება
168 guǎn სახელმწიფო დაწესებულება
169 1)თევზი
2)ერთ-ერთი გვარი
3)რადიკალი №195
170 ვარია, ქათამი
171 hēi 1)შავი, ბნელი
2)სიბოროტე
3)რადიკალი №203