ლექსიკონში ნათარგმნია 11 სიტყვა. აუდიო 7 Mp3
  1. mutuo (adj) - ერთობლივი, ურთიერთ
1