ლექსიკონში ნათარგმნია 11 სიტყვა. აუდიო 7 Mp3
  1. Grazie! (int.) - მადლობა
1