ლექსიკონში ნათარგმნია 11 სიტყვა. აუდიო 7 Mp3
  1. C'era una volta ... (id.) - იყო და არა იყო რა
  2. Ciao! (int.) - გამარჯობა (მისალმება)
1