ლექსიკონში ნათარგმნია 11 სიტყვა. აუდიო 7 Mp3
  1. babelico (adj) [[fig.] [confuso]] - ქაოტური
1