ლექსიკონში ნათარგმნია 11 სიტყვა. აუდიო 7 Mp3
  1. alba (f) - აისი, განთიადი, ცისკარი
  2. alma (f) [poet.] - სული
1